1 mei komitee
1 mei komitee logo

waar komt de groei van de economie vandaan?9

Door regeringen, financiële toezichthouders, lobbygroepen en commentatoren wordt in 2015
en 2016 gesteld dat de economie te weinig groeit.
Waarom die groei noodzakelijk is? Bij groei van de economie als geheel is er meer kans op een hogere omzet en veel managers en ondernemers hopen daar een hogere winst uit te slaan. Daarmee zijn ook de gemaakte schulden makkelijker af te betalen. Voor een overheid betekent economische groei dat er meer belasting binnen komt en dat er waarschijnlijk minder werkloosheid- en andere uitkeringen gevraagd worden.

ideologische valstrik
Economische theorie is geen exacte wetenschap. Het is een verzameling van elkaar tegensprekende modellen, doordat ieder model is gebaseerd op andere veronderstellingen.
De modellen die de laatste 50 jaar overwegend worden gedoceerd op universiteiten en aangehangen door beslissers, gaan uit van groei. Met stagnatie of krimp kunnen ze niet omgaan. Want dat hebben ze nooit geleerd. Deze wetenschappelijke armoede is een rechtvaardiging voor het eigenbelang van geldschieters. En verklaart de politieke luiheid
bij beleidsmakers dat economische groei noodzakelijk is. Altijd.
Altijd meer omzet, meer marktmacht, meer rendement.

Overigens is het best mogelijk dat de groei van een economie veel hoger is dan uit de statistieken spreekt. Want een statistisch cijfer is ook maar afhankelijk van hoe belangrijk
de samenstellende elementen gewaardeerd worden. Dus vatbaar voor politieke manipulatie.
Vergeet ook niet dat de toename van een landseconomie voortkomt uit de geldontwaarding plus de reële groei. Maar het verschil tussen deze twee is alweer afhankelijk van de inschatting van de rekenmeester en de wens van de opdrachtgever.

De dominante neo-klassieken zijn ook nog eens eenzijdige marktfetisjisten. Zij richten zich vanuit hun eigen belang op het vergroten van het aanbod aan artikelen, diensten en andere mogelijkheden. Ze verkopen de zo ontstane veelheid aan keuzemogelijkheden als toegenomen welvaart. Maar zijn daarmee absoluut niet gericht op de maatschappelijke vraag. Binnen deze kortzichtige ideologie zijn de behoeften van de bevolking niet relevant. Daaraan wordt dus ook geen enkele aandacht besteed. Niet door de universitaire gelovigen en niet door de regering.

grafiek 09.-04.
bron: cbs

De gewenste groei wordt afgemeten aan het nivo van de produktie, terwijl die niet aansluit op de vraag onder de bevolking. Een bevolking die ook nog eens gebukt gaat onder bezuinigingen en een verlaagde koopkracht, dus hoe dan ook minder te besteden heeft.
(44.-10. koopkracht cao’s 2010)

De zorg is verziekt; de huren zijn omhoog geschoten; steeds minder zekerheid van een vast inkomen, meer ongewisheid door tijdelijke banen; nieuw personeel krijgt 20% minder betaald dan hun voorganger; werkloosheidsuitkeringen zijn bekort; uitkeringsgerechtigden worden verplicht tot vernederende activeringsprogramma’s (61. bestaansminimum)
de fondsen voor volksverzekeringen zijn geplunderd (52. plundering volksverzekeringen)
de brandweer wordt uitgekleed; het openbaar vervoer en de post zijn ontregeld.
De pensioenleeftijd is opgeschoven en het pensioenstelsel is zo overhoop gehaald, dat straks voor de meesten alleen de AOW overblijft. (48.-2. pensioenroof)

Zoals altijd met cijfers over de economie, gaat het om een papieren werkelijkheid, die de werkelijkheid nabootst, maar nooit kan zijn. Maar als je dan moet uitgaan van zulke constructies, wat voor beleid voer je dan? Er wordt dus wel gezeurd dat de economie te weinig groeit. Maar inplaats van daarom de binnenlandse koopkracht te verhogen en te investeren om de economie op peil te houden, kwamen er loonstops, kortingen op uitkeringen en bezuinigingen.
(44-14. koopkracht cao’s 2014)
(61. bestaansminimum)
(XLV. verdienmodel van Nederland)

wanbeleid
Na het overmoedig winstnemen in 2008, waardoor de kredietchaos uitbrak (58. kredietchaos)
en ter gelegenheid van de speculatie tegen de euro in 2011 (58.-1. Griekse tragedie),
hebben ondernemers en in hun kielzog de VVD / PvdA regering precies dat gedaan wat niet moest gebeuren. Bezuinigen en de lonen afknijpen. Al eerder, na het instorten van de ict hype in 2001 en de bijbehorende waardevermindering van aandelen, is precies dezelfde streek uitgehaald. Toen liepen CDA en D’66 achter deze zelfde waan aan.

grafiek 09.-05.
bron: cbs

Uit de grafieken is te lezen dat in 2008 de export wegvalt. De andere belangrijke peiler -naast export- waar de economie op rust, is wat de mensen in Nederland te besteden hebben. Maar door de loonstops is de koopkracht zo ver uitgehold dat voor 6 jaar de aankopen door de bevolking stagneren.

Tegelijkertijd weigeren de bedrijven gedurende 5 jaar om de nodige investeringen op peil te houden. Geldschieters sluizen hun geld weg naar het buitenland inplaats van in Nederland te investeren. Op zo’n moment kan de overheid de werkgelegenheid stimuleren en zo de economie aan de gang houden, door zelf te investeren. Zeker vanaf 2011, nu geld lenen nog nooit zo goedkoop is geweest. Beleggers stallen zelfs graag hun centen in een staatslening en accepteren dat ze over een jaar of vijf tot zeven daarvan minder terug zullen zien.
(XLIX. loonruimte in overvloed)

Maar nee hoor. Deze regering investeert 5 jaar lang niets, laat de boel verslonzen en breekt de laatste voorzieningen af. Onder het voorwendsel dat hoognodig de staatsschuld verkleind moet worden. (58.-2. kredietchaos 7 jaar later)

conclusie:
de toekomst voor de jongeren is op het spel gezet

grafiek 09.-06.
bron: cbs

Ondertussen rijzen de winsten de pan uit. Op iedere euro omzet wordt bijna een kwartje winst gemaakt. (14. rendement van de Nederlandse economie)

Lees hieronder over de groei in een tijd van hoogconjunctuur en negatieve propaganda
of ga door naar: (37. economische groei EU landen)

juli-16

kleine logo 00-1
waar komt de groei van de economie vandaan?9

Ondernemers beweren graag dat hun investeringen bepalend zijn voor de groei van de economie. Is dat wel zo? Daarvoor kijken we naar een periode van gestadige economische groei zoals van 1996 tot en met 2001.

grafiek 09-1

conclusie:
de groei van de economie wordt bovenal veroorzaakt door:
export en consumptie

De consumptie komt voort uit de koopkracht van de betaalde lonen. Om de economische groei vast te houden, mogen de lonen dus helemaal niet verlaagd worden.
(10. economische groei is sterk afhankelijk van particuliere groei)

Zeker nu straks de export zich moet verleggen, doordat de euro vanaf eind 2002 sterker wordt tegenover de dollar. (49. valuta) Zeker als straks de rentestand weer omhoog kruipt.

loonsverlaging zoals werkgevers en regering nastreven, leidt tot recessie. De ruimte voor loonsverhoging is er wel degelijk, tot nog toe is de toegenomen welvaart steeds afgeroomd door een bezuinigende overheid. (02. verdeling van de welvaart) En de winstgevendheid is eigenlijk nooit in gevaar gekomen. (14. winstgevendheid van de Nederlandse economie)

Het rampzalige van de gevolgde korte termijn politiek van loonmatiging en bezuiniging, onder begeleiding van sombere propaganda verhalen is duidelijk in de volgende grafiek te zien: de consumptiebestedingen zijn na 2001 sterk terug gevallen:

grafiek 09-2
bron: cbs consumenten vertrouwen

En ja hoor, parallel daarmee ging de groei van de economie verder onderuit, kijk maar:


grafiek 09-3

ga door naar: (37. economische groei EU landen)

mei-05
kleine logo 00-1