1 mei komitee logo

bulletin LXXIV


prijscompensatie is noodzaak


In 2022 hebben de bedrijven 13,7% meer winst gedraaid dan het jaar eerder.
Verdiend met winstneming door prijsverhogingen. Dat merken wij aan de geldontwaarding.

grafiek Bu.74.LXXIV.img.1.gif

Vorig jaar hebben wij 10% tot 11,6% aan koopkracht verloren door die gierende inflatie. (bulletin. LXXIII koopkracht gestolen)
Bedrijfsmanagers kan dat niets schelen. Bij de cao onderhandelingen weigeren ze ons prijscompensatie te betalen. In feite voeren ze hiermee loonsverlaging door.

loonsverlaging
De media verspreiden het valse beeld dat in de laatste maanden de nieuw afgesloten cao’s sterk zijn vooruit gegaan. Maar daarvoor tellen ze loonsverhogingen bij elkaar op, waarvan een groot deel pas volgend jaar en soms nog later wordt uitbetaald. Het koopkrachtverlies van 2022 en ook van dit jaar wordt dus nog lang niet gecompenseerd. De cao afspraken blijven voor 2023 hangen op gemiddeld slechts 4%. Dat betekent een loonsverlaging van minstens 6% over 2022 en blijvend koopkrachtverlies tegen 9% aan.

Ja, het is waar, de inflatie neemt inmiddels iets af. Maar het prijsnivo gaat niet meer omlaag. De prijsstijgingen blijven zelfs doorlopen, alleen niet meer in zo’n hoog tempo. Dus wordt het opgelopen koopkrachtverlies helemaal niet gerepareerd.
De loonsverlaging blijft van kracht. In de lopende cao onderhandelingen moeten we er rekening mee houden dat een deel van de loonsverhogingen toch weer weggevreten wordt door de voortgaande inflatie die we terug gaan zien als nieuwe prijsstijgingen.


conclusie:
blijf de automatische prijscompensatie eisen

stelen
Het verhaal dat bedrijven het moeilijk hebben in deze tijden is een valse komedie van managers en hun bedrijvenlobby. Bedoeld om ons op een dwaalspoor te zetten. Zij grijpen alles aan om het bedrijf een zo hoog mogelijk winst te laten draaien. Daarvoor misbruiken ze nu de gierende inflatie die ons hard treft, maar niet de bedrijven. Het management is ingehuurd om voor de wensen van de geldschieters te werken. Het zit er niet voor de wensen het personeel. Werkenden moeten hun wensen zelf afdwingen.


 
bron: FD
 
bron: FD

De bedrijven kunnen best betalen. Vorig jaar is er ruim winst binnengehaald.
De financiële buffers zijn gegroeid en aandeelhouders worden royaal betaald.
De bedrijven hebben ruim vet op de botten, daarmee is automatische prijscompensatie heel goed betaalbaar.

conclusie:
het geld is er echt wel, maar het gaat naar de geldschieters

druk opvoeren
Gemakzuchtig probeert het management altijd weer het personeel loonsverlaging af te dwingen en de arbeidsvoowaarden uit te kleden. Zulke verslechteringen zijn alleen tegen te houden door daartegen in verzet te gaan, met zoveel mogelijk medestanders. Voor een rechtvaardiger verdeling van de bedrijfsopbrengst. Wat we nu niet binnenhalen bij de cao onderhandelingen, gaat voorgoed verloren. Weggegeven aan de internationale aandeelhouders en geldschieters.

Behoud van onze koopkracht is noodzakelijk, niet alleen voor de werkenden. Ook voor de binnenlandse economie. Want met een verarmende bevolking gaan ook de binnenlandse aankopen achteruit. Het belang van middenstanders en bedrijven die gericht zijn op de Nederlandse markt, is hetzelfde als voor de hele bevolking.


Bedrijfsmanagers zijn ingehuurd om hun aandeelhouders. zo hoog
mogelijke winsten te bezorgen.
Daarom persen zij ons nu uit met loonsverlaging.

Bestuurders bij de (semi-) overheid apen dat na. Neem bijvoorbeeld
hun cao bod voor alle personeel in de algemene ziekenhuizen:
Na alle opofferingen om in coronatijd professioneel verantwoordelijkheid
te nemen, wordt in 2023 een loonsverlaging van 7% tot 9% geeist.
Deze botte onwil veroorzaakt nu het personeelsgebrek.

Minimumloon ligt op € 12,40 per uur. Dat staat gelijk aan slechts
3 kopjes koffie in een Rijksmuseum.
Maar wat beweert de bedrijvenlobby VNO? ‘Hoger uurloon kan niet,
want dan willen de mensen niet meer werken’. Winkelbedrijven en supermarkten
die dit minimumloon niet willen betalen, hebben echt geen bestaansrecht.

Tegen loonsverlagingen. Vóór rechtvaardiger beloning. Ook in België, Frankrijk,
Duitsland en Engeland staan de werkenden vol in de slag. We zijn echt niet alleen !


conclusie:
sluit je aan, roep de managers ter verantwoording
ga voor de automatische prijscompensatie

april 2023
gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, Nibud, VEB, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB,
Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en VCP, VNO, AWVN, Min SZW


1 mei komitee logo

Speculanten in de Westerse wereld en het Midden-Oosten verdienden in 2022 enorm aan ons door de gierende inflatie. Zij laten ons nu achter met een groot koopkrachtverlies.
De bedrijvenlobby VNO noemt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in een vrijemarkt economie.

Deze overwinsten zijn in 2022 het gevolg van internationale speculatie op termijncontracten voor de levering van olie en gas. Bij meer dan 95% van zulke termijncontracten is het nooit
de bedoeling ooit geleverd te krijgen, maar enkel om te verhandelen en winst te maken op de wisselingen in prijs.

Hoe groter die prijs wisselingen naar boven en beneden, des te hoger zijn de verdiensten.
Met die handel schoot de prijs voor de eindgebruikers van olie, gas en kolen omhoog. (33. inflatie)

grafiek Bu.74.LXXIV.img.4.gif

Begin 2022 kondigde de EU aan de import van gas en olie uit Rusland te gaan verbieden.
Nog wel zonder dat daarvoor eerst vervangende leveringscontracten waren afgesloten. Daarop joegen speculanten de prijs van olie- en gascontracten op tot ongekende hoogtes.
In Nederland kwam dat hard aan omdat er geen buffervoorraden aan gas bleken te zijn aangehouden. De regering had vergeten particuliere gashandelaren daar contractueel toe
te verplichten. De verhoogde prijzen voor olie, kolen en gas zijn een belangrijke oorzaak
dat in 2022 de koopkracht van onze lonen met 10% tot 11,6% achteruit is gegaan. (bulletin LXXIII)

grafiek Bu.74.LXXIV.img.5.gif