1 mei komitee logo
economische groei Europese landen 37

De ondernemersorganisatie VNO-NCW en Midden en Kleinbedrijf MKB voeren in 2008
net zoals in 2003 stevig propaganda met tegenvallende groeicijfers.
Als bewijs dat het 'dus' de ondernemers slecht gaat.

Nu kunnen ze dat wel beweren, maar eigenlijk is het zo dat ook in de economie voortdurende verandering normaal is.
Het is pas echt ondernemerschap om daar goed op in te spelen.
Het gaat een ondernemer slecht zodra hem dat niet lukt.
Zoiets ligt niet aan het werkvolk. Het gaat dan om een mislukte ondernemer.

Economische groei wordt afgemeten aan de groei van het bbp (bruto binnenlands produkt).
Die groei was volgens de OESO van 2006 op 2007 uitzonderlijk hoog in Nederland, vergeleken met alle belangrijke buurlanden en relevante handelsblokken wereldwijd.

grafiek 37-1

Die economisch opmerkelijk hoge groei in Nederland zet zich al jaren door. In de tien jaar van 1997 tot 2007 neemt Nederland steeds zo’n uitzonderlijke positie in. Ondernemers en hun lobbyorganisaties willen altijd economische groei. Om hogere omzet te behalen en naar zij hopen daardoor zelf meer winst op te strijken. Deze klagende ondernemers hebben het dus beter dan in het direkte buitenland.

grafiek 37-2

Kortom: wat zeuren ze nou?
Dat komt doordat de meest onderwezen en toegepaste economische modellen op groei zijn gebaseerd. Met deze vooronderstelling te verdraaien tot conclusie beweren ze glashard
dat de groei in Nederland altijd even uitzonderlijk hoog moet zijn. En dat is wartaal.
grafiek 37-3
bron: OESO

Geen van de landen waarmee vergeleken wordt geldt als een economisch probleem gebied.
Ieder land blijkt een andere economische groei te kennen.
Er bestaat dus geen noodzakelijke groei-hoogte.

de groei van de economie in Nederland,
is hoger geweest dan in
Europa en zelfs de USA in 18 jaar.

Daar hebben de ondernemers in Nederland angstvallig hun mond over gehouden.
Tijdens de hoogconjunctuur hebben zij wel hoge winsten opgestreken.
En toch de lonen laag houden.
En nu maar klagen dat het hen slechter gaat? En daarom loonmatiging eisen?
Het is een grove propaganda truc.
Weigeren te delen in goede tijden en hulp verlangen in slechte tijden? Doorzichtig hoor.

Ook in 2008 gaar het net als in 2003 gaat het met de Nederlandse economie niet slecht:
(29. voorspelling of volksverlakkerij)

De ondernemers in Nederland gedragen zich met hun gedrein als verwende kinderen.
Toegeven aan hun overspannen verwachtingen versterkt hun a-sociaal gedrag.
Alleen beslist optreden voor loon en arbeidsvoorwaarden kan hen tot de orde roepen.

ga door naar: (12. hoeveel winst wordt er gemaakt?)
nov-08

kleine logo