kleine logo

bulletin XLIX

loonruimte in overvloed

De Europese centrale bank ECB biedt commerciële banken sinds kort gratis geld aan.
We moeten geloven dat dit de economie aanzwengelt. Al een jaar lang kocht de ECB daarvoor ook iedere maand leningen op van internationale beleggers. Eerst met € 60.000 miljoen per maand, nu verhoogd tot € 80.000 miljoen. (58.-2. kredietchaos 7 jaar later)

Onze regering van VVD en PvdA hangt ook nog eens een maatschappij vijandig neo-liberaal dogma aan. Harde bezuinigingen -zoals nu in de zorg-, lagere lonen en afbouw van het sociaal stelsel moeten de economie aanzwengelen. Al één-derde van alle banen biedt geen zekerheid meer voor de toekomst. (07. minder loon = minder werk)

Zowel de ECB als onze regering dienen alleen het belang van beleggers en internationale geldschieters. Zie maar eens hoe de bedrijfswinsten zijn toegenomen.

grafiek bulletin 49.XLIX.01

De laatste twintig jaar is de belasting op winsten verlaagd van 35% naar nog slechts 7% reëel. (63. Nederland belastingparadijs)
De beslissers gaan eraan voorbij dat het bij de economie om een samenleving van mensen gaat. Dat de economie dienstbaar moet zijn aan de gehele bevolking van Nederland.
Dat maatschappelijk ondernemen betekent: fatsoenlijke cao lonen en vaste contracten.
Niet uitsluitend winst voor beleggers en geldschieters.

De bedrijven investeren te weinig in Nederland. Liever investeren ze elders in de wereld.
En nog nooit heeft de regering zo goedkoop geld kunnen lenen om de economische basis
te versterken. Beleggers verstrekken graag staatsleningen aan Nederland. Ze geven er bij
een looptijd tot aan zeven jaar zelfs bewaargeld op toe. Dat de staatsschuld te zwaar drukt
is dus een leugen.

Maar verblind door hun ideologie weigert onze regering extra te investeren in publieke voorzieningen en de infrastructuur. Nog nooit kon de meer dan een half miljoen werklozen
zo goedkoop grotere bestaanszekerheid worden geboden.
Maar nee hoor.
Intussen ligt de werkloosheid onder jongeren al boven de 11%.

grafiek bulletin 49.XLIX.02.
bron: Bloomberg

Echte economische impuls komt van een hogere koopkracht voor de hele bevolking.
• dus hogere lonen voor iedereen en volwaardig loon vanaf 18 jaar
• de werkloosheid is makkelijk te bestrijden door te investeren

De hoge winstcijfers over 2015 geven aan dat de welvaart onrechtvaardig verdeeld wordt.
Dat komt doordat wij ons kort lieten houden. (01. loonmatiging)
Er is veel meer loonruimte dan wordt beweerd. Die ruimte hebben we laten liggen.
(Bu XLVIII alleen het resultaat telt) (30. de kosten van de arbeid)

pik dat niet langer
organiseer je collega’s
versterk de vakbond
treedt op voor een strijdbare organisatie

Door De Nederlandse Bank, vele economen, zelfs binnen de OESO en IMF, is herhaaldelijk gesteld dat de koopkracht in Nederland nodig omhoog moet en dat dit ook makkelijk kan.
Maar nooit zullen zij het voor ons afdwingen.

we moeten dat zelf doen, met z’n allen
1 mei 2016
kleine logo


gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, Bloomberg, DNB, Het Financieele Dagblad,
persberichten van FNV, CNV en de Unie, AWVN, Min SZW