1 mei komitee logo

bulletin LXXIII


onze koopkracht wordt gestolen
houdt de dief!


De geldontwaarding is in 2022 opgelopen naar 10%.
Meer nog: 11,6% volgens de Europese berekening. (33. inflatie)
De gemiddelde cao onderhandelingen kwamen uit op slechts 3,2%.
Bij een modaal loon betekent dat al € 3.200 minder te besteden in 2022.


grafiek Bu.73.LXXIII.img.1.gif
bron: cbs

leugentje
Dat het allemaal wel meevalt met de koopkrachtverlaging door de energietoeslagen, is echt onzin. Want die toeslagen door de overheid zijn niet gratis, we betalen die zelf terug via de belasting.
bluf
Bedrijven dreigen met sluiting in Nederland als er prijscompensatie betaald moet worden?
Dat is bluf. In heel Europa ligt de inflatie hoog: op 8,4%.
Dus waar moeten zulke bedrijven dan heen?
Bovendien, ze hebben ons toch nodig, zonder ingewerkt personeel kunnen ze niets.
vette tijden
Over de eerste 9 maanden in 2022 stegen de winsten met 15%, geen enkele last van inflatie. De financiële buffers van de bedrijven groeiden in coronatijd aan met € 26.000 miljoen.
Tot € 341.000 miljoen, dat is ruim 37% van de Nederlandse economie. Ligt daarmee veel hoger dan in andere EU landen.
In de afgelopen 25 jaar steeg de winst op onze economie van 26 cent naar 39 cent op iedere euro omzet. (14. rendement van de Nederlandse economie)
niet te betalen
Laat je geen onzin verkopen. De bedrijven hebben dik vet op de botten. Kunnen best de prijscompensatie betalen. En loonsverhoging daarbij.
diefstal
Toch, bedrijven en overheid weigeren prijscompensatie. Voor ons is dat hetzelfde als loonsverlaging. Ze verarmen ons moedwillig. Om zelf te incasseren wat wij verliezen aan koopkracht. Voor de geldschieters wordt dat een nog hoger rendement. (bu. 72. loonsverlaging 10% of meer)


grafiek Bu.73.LXXIII.img.2.gif

conclusie:
het zijn vette tijden voor de bedrijven


koopkrachtverlaging
De lagere koopkracht van hun klanten betekent voor kleine bedrijven zoals bakkers, horeca en kappers minder omzet, meer faillissementen.
Lagere koopkracht veroorzaakt recessie in de binnenlandse economie.
geen prijscompensatie = asociaal ondernemen
Ook in 2023 zal de inflatie hoog blijven.
Bij zoveel onwil aan de andere kant moeten we in 2023 wel hoog inzetten op de cao.
alles wordt duurder
Bedrijven berekenen hun hogere kosten ongehinderd door.
Wij kunnen dat niet, ons loon naar werken moeten we afdwingen.
laat niet langer over je heen lopen
Koopkracht verlies terughalen, moeten we zelf doen.
Dat kan ook. Met z’n allen. Samen met de vakbond.
Dus sluit je aan.


houdt de dief,
haal de koopkracht terug!

kom op voor automatische prijscompensatie
samen met de vakbond
januari 2023
gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB, Het Financieele Dagblad,
persberichten van FNV, CNV en VCP, VNO, AWVN, Min SZW


1 mei komitee logo

nog eens vette tijden
Bij de verdeling van de opbrengst door de gezamenlijke inzet van arbeid en kapitaal werd het deel dat naar de werkenden ging steeds minder in de laatste 26 jaar.Tegelijkertijd betekent dit dat de geldschieters zich steeds verder konden verrijken. Geklaag dat de automatische prijscompensatie onbetaalbaar zou zijn, is bedoeld om de lonen zo laag mogelijk te houden. Trap niet in deze misleidende propaganda van de bedrijvenlobby. We hebben veel in te halen en de ruimte daarvoor is er, in overvloed.