1 mei komitee logo
economische groei is sterk afhankelijk van particuliere consumptie 10
grafiek 10-1
bron: CPB, MEV 2001 pp 198-9; MEV 2005 pp 160-1: groei economie gerekend naar marktprijzen; vanaf MEV 2004 veranderde het CPB de manier van toerekenen, vandaar dat de lijnen in 1992 niet aansluiten.

De lijnen van consumptie en economie volgen elkaar zeer dicht, wat betekent dat ze onderling afhankelijk zijn. Sinds 1997 trekt de consumptie de economische groei nog op.
Dit bevestigt nog eens het belang van consumptie voor groei van het bruto binnenlands produkt.
(09. waar komt de groei vandaan)

conclusie:
de economische groei is sterk afhankelijk van de particuliere consumptie
het is dus heel dom om de particuliere consumptie af te knijpen

in Haags jargon:
loonmatiging is onwenselijk, want dat leidt tot vraaguitval
vraaguitval + bezuiniging = recessie

Precies deze fout begaan de regeringen sinds 2001. Dat is in de grafiek duidelijk te zien.
De regering zou moeten durven een anti-cyclisch conjunctuurbeleid te voeren. Maar nee:
het kabinet koerst in 2005 nog steeds op bezuinigingen ten behoeve van het begrotingsbeleid.

De stelselherzieningen in de zorg, de sociale zekerheid (61. bestaansminimum) en de pensioenen
(48.-2. pensioenroof) versterkt de onzekerheid onder de bevolking. Daardoor wordt de economische malaise verergerd. Zo knijpt de regering de economie af. Dit staat in een ongevraagd -en ongewenst- advies dat de Raad Economische Adviseurs, met als voorzitter Willem Buiter,
begin juni 2005 uitgebracht aan de Tweede Kamer.

En ondertussen beweren de ondernemers steevast dat ze per jaar wel 6% tot 7% meer betalen aan lonen.
Aan wie dan wel? Vooral aan het management.
Want in de cao’s is het niet terug te vinden.
Maar het geld voor hogere cao lonen is er dus wel degelijk. (46. loonkosten)

ga door naar: (07. minder loon = meer winst = meer werk?)

juli-05
kleine logo 00-1