1 mei komitee
 
1 mei komitee logo
rendement van de Nederlandse economie 14

Om aan te geven hoe winstgevend het bedrijfsleven is van jaar op jaar, wordt de winst van alle bedrijven uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands produkt -bbp- van een land.
Deze zogeheten winstquote moet volgens de vereniging van ondernemers VNO-NCW altijd
zo hoog mogelijk uitvallen. (31. winstquote)

Door ondernemers en regering is een hele heisa opgevoerd over de o zo zware crisis waar zij vanaf 2010 tot in 2016 onder te lijden zouden hebben. Ook achteraf blijkt het weer eens komedie te zijn. Want niet eerder is het rendement van bedrijven zo snel en hoog opgeschroefd. Over de laatste 20 jaar genomen is het rendement alleen maar toegenomen, zoals aan de rode trendlijn in de grafiek te zien is.

De winstquote van 15,2% over 2009 was ook nog altijd meer dan vorstelijk. En dat heette een financieel rampjaar te zijn. Vergelijk maar met dat je op een spaarrekening één jaar vast in 2008 een rente van bij de 4½% kon krijgen, in april 2017 nog geen ¼%.


grafiek 14.1.
bron:cbs

Toen, in 2008 en 2009 kregen we een heftig media bombardement over ons heen, dat we in een zware economische crisis zouden zitten. In 2012 en 2013 nog eens een keer. (62.loonkostenverlaging in Europa)
Net zoals dat de regering eerder van 2003 op 2004 onophoudelijk rond toeterde
dat de economie er zeer slecht voor stond, omdat de ondernemers sinds 2001 hardnekkig volhielden dat de winstquote zich zeer negatief zou ontwikkelen.

Wat was hier nu allemaal van waar? Als je naar de winstgevendheid kijkt, is het alle keren theater geweest. Over de periode van 2000 tot en met 2014 is de winstgevendheid bijzonder hoog geweest: van ruim 15 ct tot aan 27 ct op iedere € 1,- . Nooit verlies.
Dus waar hebben we het over?

Waarom dan toch steeds die opvoering?
Het is een opzettelijke misleiding om de lonen te matigen en hervormingen en bezuinigingen als onvermijdelijk te verkopen.

opdat meer welvaart van werkenden naar geldschieters wordt overgeheveld

Het gaat pas slecht met de winsten als er jarenlang verlies wordt gedraaid. Maar in Nederland is daar de laatste 70 jaar absoluut geen sprake van geweest. De ondernemingen behalen onafgebroken een wel zeer royaal rendement.


Zelfs bij het leeglopen van de ict hype in 2000 en 2001 is de winstquote ruim boven de 16 cent per €uro gebleven. Vanaf 2002 ging de winstquote verder omhoog naar ongekende hoogte. 2009 werd als een zwaar crisisjaar voorgesteld, toch is het rendement boven 15 cent per €uro gebleven. Heel winstgevend dus.
De piek 24 cent per €uro in 2006 en 2007 was al een onhoudbaar hoog rendement.

Zelfs in sprookjes groeien de bomen niet tot in de hemel. Toch, ondernemers, managers en al hun geldschieters, het zijn net hopeloos verwende kleuters. Ze willen voor zichzelf altijd een nog groter deel van de welvaart.
Ook al gaat dat onvermijdelijk ten koste van de andere belanghebbenden in de economie:
de mensen die voor hen werken.


Om in 2010 het zeer hoge rendement op geïnvesteerd kapitaal mogelijk te maken, heeft de regering de eigenaars en andere direkt belanghebbenden bij banken en verzekeringsmaatschappijen in 2008 en 2009 een onvoorstelbaar grote gift gedaan.
Volgens de Algemene Rekenkamer is toen € 82,7 miljard apart gezet als staatssubsidie.
Daarnaast heeft de regering ter geruststelling van de geldschieters nogeens voor € 79,7 miljard aan garanties op zich genomen. In totaal een kadootje van bijna € 10.000 per inwoner.
De al bestaande steunprogramma’s voor bedrijven en hun geldschieters niet eens meegerekend. (58. kapitaalchaos)
Tezelfdertijd is de winstbelasting voor handige invullers verlaagd tot 5%.
Deze royale steun aan kapitaalverschaffers verhaalt de regering vanaf 2010 op de bevolking in Nederland. (63. belastingparadijs)

Maar van de hoogconjunctuur tussen 1997 en 2000 hebben cao afhankelijken helemaal niets in hun loonzakje teruggevonden. (5. loon & koopkracht)
De hoogconjunctuur van 2004 tot halverwege 2008 leverde ook al geen compensatie op voor de loonoffers van de voorgaande jaren. (44.-08. afgesloten cao’s)

Hebben we van al die topjaren dan helemaal niets over gehouden?
O zeker wel: een steeds stressiger leven.
Plus een toekomst die richting het bestaansminimum gaat. (61. bestaansminimum)

iedere propaganda om alweer de cao lonen te matigen,
is bewijs van een diepe minachting voor werkende mensen

ga door naar: (42. werkgelegenheid)

mei-17
kleine logo 00-1