1 mei komitee logo

bulletin LXXVI


nog veel loon in te halen


Inhalen van loonachterstand loopt altijd ruim een jaar of twee achter. Of het komt er niet meer van. Voor bedrijven is dat een verlaging van de personeelskosten. Voor werkenden is het loonsverlaging. (33 inflatie)

grafiek: Bu 76.LXXVI.1. vooruitgang in cao resultaat
bron: cbs. alle wit onder de zwarte lijn is koopkrachtverlies

koopkracht verlies 7%
Ook nu is de in 2022 opgelopen achterstand nog lang niet ingehaald in de cao’s. Kijk maar: inflatie in 2022 op 10%, in 2023 op 3,8%. Terwijl de vooruitgang in cao’s volgens AWVN -de cao onderhandelaar van de bedrijven- bleven steken op 7,1%. Dan lag het koopkrachtverlies begin 2024 bij de 7%.

conclusie:
om verdere loonsverlaging te voorkomen
is automatische prijscompensatie noodzakelijk

loonstijging
De bedrijven voeren de propaganda dat de loonstijgingen en de hogere rentes onhoudbaar zijn en bedrijven in de problemen brengen.
Dit zijn verhalen van bedrijvenlobby VNO, MKB en AWVN. Het is niet waar. Zwaar overdreven klaagzangen, bedoeld om ons te misleiden.
Feitelijk zijn de laatste twee jaar de loonkosten verlaagd doordat de inflatie niet is gecompenseerd. De winsten over 2023 zijn op gelijk nivo gebleven met het jaar daarvoor. (11. winst in Nederland)

Sterker nog, geldschieters nemen al jaren een steeds grotere hap uit de opbrengst van de economie. En wij moeten blijven bezuinigen en loonmatigen opdat het nog gekker wordt? Kom nou. De verdeling tussen arbeid en kapitaal verschuift al 30 jaar steeds sterker naar de geldschieters, in het nadeel voor de werkenden. (30 opbrengst van arbeid en kapitaal)

grafiek Bu.76.LXXVI.2.gif  brutowinst als % van de economie van Nederland

rente
Dan de rente. Grote geldschieters konden vanaf 2015 tot 2022 nagenoeg gratis geld lenen op de kapitaalmarkt. Met de gierende inflatie is lenen daarna zelfs nog goedkoper geworden !

grafiek: Bu 76.LXXVI.3  reele rente Nederland 2010-2023
bron: Bloomberg, cbs
reële rente = werkelijke rente minus inflatie. Voor lenen via een bank of onderhands,
komt hier voor kleinere bedrijven 3% tot 4% bovenop

Beleggers, aandeelhouders en andere geldschieters maken gouden tijden mee. Maar het is ze nooit genoeg.
En al die kleinere en vooral horeca bedrijven, die altijd klagen dat ze zelfs het minimumloon niet kunnen betalen?
Als dat echt zo is, dan hebben ze ook geen bestaansrecht.

Laat je niet misleiden, respektvol loon betalen is voor werkgevers nooit realistisch.
Met alle mogelijke media propaganda proberen ze onder onze sociale regelingen en afgesproken cao’s uit te komen.
Sommige managers klagen luid dat hun bedrijven niet meer worden gewaardeerd.
Daar hebben ze het zelf naar gemaakt, door gebrek aan werkelijk maatschappelijke betrokkenheid.

conclusie:
de loonruimte is er echt wel
die kunnen we ook pakken
daarvoor zijn harde loonakties nodig

winst maximalisatie
In 2023 hebben de Amsterdamse beursbedrijven 92% van hun nettowinst uitgekeerd aan hun aandeelhouders.
Door dividend uitkeringen en met belastingvrije aandeleninkoop.
Voor eigen onderzoek eisen ze subsidie.
Voor goed betaald buitenlands personeel eisen ze 30% belastingvrijdom.

Dit gaat allemaal ten koste van investeringen, werkgelegenheid en fatsoenlijker loon voor de bevolking in Nederland. Zo wordt Nederland gestript, leeggehaald voor internationale geldschieters.
Terwijl meer investeringen en koopkracht behoud juist nodig zijn om de Nederlandse economie te versterken en het levenspeil van de bevolking te verhogen.

conclusie:
werkenden zijn de pinautomaat voor ondernemers, beleggers en avonturiers


voor onze bestaanszekerheid moeten we zelf opkomen, dus:
blijven strijden voor hoger loon, met prijscompensatie

samen met de vakbond

1 mei 2024
1 mei komitee logo

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, Bloomberg, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB,
Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en VCP, VNO, AWVN, Min SZW


toegift

Wat heeft de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland ons hierover te vertellen?
De AWVN monitor van april 2024:

Dringend gezocht: MBO’ers met 4 tot 9 jaar ervaring, voor in de techniek, de ICT
en in de produktie. Want er is groot personeelstekort. Door de hoge werkdruk hebben
we al 5% ziekte uitval. Zo loopt de werkdruk nog verder op.

Dus er komt nu een aansprekende personeelswerving? Nee hoor, niks over betere
arbeidsvoorwaarden. Ook geen aanbod om voor de toekomst zelf MBO’ers op te leiden
binnen het bedrijf. Uiteraard met een baangarantie.

Vergis je niet, de werkgevers trekken alles uit de kast, zegt directeur Raymond Puts.
Toch roept hij zijn achterban op de automatische prijscompensatie te weigeren.
Die achterban ontduikt al stelselmatig de cao afspraken met inhuur van zwaar onderbetaalde, gedetacheerde migratiearbeid. En iedere keer weer, zijn er in de kleinmetaal stakingen nodig om bij de cao onderhandelingen een serieuzer bod af te dwingen.

We kunnen niet anders, zo stelt het AWVN:
    •   Na de hoge inflatie moeten vakbonden ophouden met hun looneisen.
        We moeten het hebben over bijleren en het zich verder ontwikkelen
        voor wie werken wil.
    •   De bedrijven moeten automatiseren en flexibeler roosters invoeren
        zodat deeltijders langer gaan werken.
    •   Zulk langer doorwerken moet meer opbrengen voor werkwillegen.
        De bedrijven kunnen daar niets aan doen. Dat is aan de overheid,
        die moet de vele toeslagen en de loonbelasting verlagen.

conclusie:
deze onwil breken we alleen met vastberaden aktie