1 mei komitee
1 mei komitee logo
economische groei is sterk afhankelijk
van particuliere consumptie 12

Vier opgaven op basis van gepubliceerde winstcijfers geven een indruk.

De speculatie tegen de euromunt vanaf 2011 heeft nauwelijks invloed gehad op het winstnivo.
Konsekwent zijn de werkenden en uitkeringsgerechtigden gedwongen op te draaien voor het beleggersrisico. Met gedwongen ontslagen, loonoffers en loonstops, verslechterde arbeidsvoorwaarden (62. loonkostenverlaging in Europa), verlaagde premies voor de pensioenen en uitfaseren van het sociaal stelsel. (27.-2. nieuwe cao ronde)
De toegang tot zorg en uitkeringen is verzwaard. (61. bestaansminimum)

Het deukje in 2009 hangt samen met het instorten van de roekeloze financiële hoogstandjes
in kredietverschaffing in West Europa en USA. (58.-2. kredietchaos 7 jaar later)
Na forse ingrepen in de arbeidsmarkt, onder begeleiding van crisis propaganda in de media,
is het leed voor geldschieters binnen 2 jaar weer geleden.


grafiek 12 htm.01.gif
bron:
100 grootste ondernemingen naar omzet + bank &verzekeraars, 50 grootste winstmakers:
omzetedities / compendia HFD (reeksen zijn gestopt in 2004);
zwarte lijn opgave CBS totaalcijfer vanaf 1996 alle nettowinst voor belasting,
zonder belastingontwijkende brievenondernemingen, rode lijn opgave brutowinst cbs vanaf 1995.

Het winstnivo is in de laatste 20 jaar onvoorstelbaar snel naar een hoog nivo gestegen.
(14. hoe winstgevend is de Nederlandse economie)

Toch hielden ondernemers en managers ons jarenlang voor
dat ze vreselijk te lijden hadden onder een zware crisis.
Onzin dus. Theater.
Om loonkosten te verlagen en arbeidsvoorwaarden uit te kleden.
(47. sociaal akkoord 2013)

Het gejammer over de kredietcrisis vanaf 2008 was komedie,
bedoeld om ontslagen en offers af te dwingen, meer flexwerk door te voeren,
de lonen laag te houden,
(44.-14. afgesloten cao’s)
de uitkeringen te korten,
(61. bestaansminimum)
de reserves voor de AOW en AWBZ verder leeg te halen,
(52. plundering volksverzekeringen)
de pensioenen te verschralen,
(48.3. pensioenroof)
de bezuinigingen te rechtvaardigen,
om de bankavonturen en de staatssubsidie op winsten te betalen.
(58. krediet chaos)
Ook bedoeld om de ontslagbescherming af te breken en de WW te verkorten.
Dat lukte nog niet meteen maar die eis van ondernemers bleef terugkomen.

In 2017 was de nettowinst al 40 keer groter dan in 1982.

Is in die 35 jaar het loon van een cao afhankelijke ook veertig keer hoger geworden?

Nee?   Echt bij niemand?     (35. loonvoor 1982 - 2016)
Hoe kan dat nou?               (43.-2. versterking vakbond is noodzaak)

Dat is nu het resultaat van de arbeidsvrede, door de ondernemers in november 1982 gekocht van de vakcentrales met het 'Akkoord van Wassenaar'.
(13. schade van het Akkoord van Wassenaar)

'In de jaren tachtig en een deel van de jaren negentig vond in ons land een indrukwekkende arbeidskostenmatiging plaats zonder al te veel stakingen', dat vertellen in een interview in Het Financiele Dagblad van 180102-9
Alexander Rinnooy Kan, als voorzitter van de SER, ex bestuurder ING- Groep, oud voorzitter ondernemersvereniging VNO; lid Eerste Kamer voor D’66;
Hans Wijers, als voorzitter van de Boston Consulting Group, oud minister Economische Zaken, vanaf mei 2003 tot 2012 bestuursvoorzitter bij Akzo Nobel.

Als toegift een uitsplitsing van hoeveel winst er wordt behaald binnen Nederland, tegen wat er afkomstig is van investeringen in het buitenland.

grafiek 12.htm.2.gif
ga door naar: (35. loon 1982 - 2016)
mei-19
kleine logo 00-1