1 mei komitee logo

bulletin LXX


democratie

groei economie  + 7,6%
winst                   + 20%
koopkracht          - 5%
bij gierende inflatie
hoezo democratische verdeling

In 2021 steeg de winst alweer. Bijna met 20% ten opzichte van het jaar hiervoor.


grafiek  Bu.70.LXX.01.gif

De winsten zijn in coronatijd niet echt geraakt. Mede door het steunprogramma van € 82.000 miljoen. Uiteindelijk komt deze steun aan bedrijven op onze kosten, de bevolking van Nederland.
Nu is de aangewakkerde Koude Oorlog politiek het voorwendsel om daar bovenop ons reël loon te verlagen. De cao’s zijn het laatste jaar al afgesloten ver onder de inflatie. Andere bedrijven weigeren maandenlang te onderhandelen, zoals in de kleimetaal, PostNL,Gall en Gall.
Dit betekent koopkrachtverlies van 5% en soms nog meer. Voor de toch al slechtst betaalden wordt dit armoede. Eén op de drie winkelmedewerkers kan al niet meer rondkomen van het loon. (05. koopkracht en loon)

geen respect
Intussen kopen veel grote bedrijven wel eigen aandelen in om het rendement voor hun aandeelhouders nog verder op te voeren. Inplaats van te investeren in de toekomst of de lonen te verhogen. Deze aandelen opkoop is bewijs dat er best veel ruimte is èn voor prijscompensatie èn loonsverhoging daar bovenop.
Deze ruimte in de verdiencapaciteit van de bedrijven wordt het personeel niet gegund.

Totaal geen respect voor het personeel dat onmisbaar is om ook maar iets voor elkaar te krijgen. Zo liggen dus de machtsverhoudingen in Nederland.
Hoezo democratie. (47-1 sociaal akkoord)


grafiek  Bu.70.LXX.02.gif

geldontwaarding
Het leven wordt snel duurder met de gierende inflatie. Je geld wordt steeds minder waard. Niet schaarste, maar speculatie door handelaren op de wereldwijde termijnmarkten jagen de prijzen op van olie, gas, tarwe en veel andere voedingsmiddelen. Zo gaat dat in de vrije markt. Daarmee werd ons geld de laatste maanden 6%, 7%, bijna 12% minder waard. De lonen blijven daar ver bij achter. Cao onderhandelingen gaan moeizaam. Veel bedrijven saboteren domweg de onderhandelingen, eisen zelfs inleveren op de arbeidsvoorwaarden. (33. inflatie)

De bedrijfslobby organisaties VNO en AWVN kondigden al vaker aan iedere automatische prijscompensatie te weigeren. Letterlijk zeggen ze niet verantwoordelijk te zijn voor inkomensverlies bij hun personeel. Hun weigering kost ons koopkracht.
Wat zij verstaan onder democratie en vrijheid, is ons koopkracht verlies opleggen opdat hun geldschieters een nog hoger rendement behalen.


conclusie:
behoud van koopkracht krijgen we niet cadeau
afdwingen is de enige mogelijkheid

en dat kan, met z’n allen
dus, versterk de vakbond
1 mei 2022
1 mei komitee logo

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, , Nibud, VEB, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB,
Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en VCP, VNO, AWVN, Min SZW