1 mei komitee
1 mei komitee logo

bulletin XXIV

wat nou crisis

grafiek bulletin 24-01
(37. economische groei EU landen)

wat is het probleem ?
De beslissers bij banken en verzekeraars namen onverantwoord grote risico’s om nog hogere winsten en bonussen op te strijken.
(20. moeilijk doen over loon)
Het toezicht op banken in de USA werd daarvoor uitgehold.
Nu hun avontuur is vastgelopen willen ze de werkenden voor de schade laten opdraaien.
(58. krediet chaos)

Multinationaal opererende banken en verzekeraars kregen steun van nationale regeringen.
De beslissers in de metaal, bouw, koopvaardij, buitenlandse auto-industrie en de toeleveringsbedrijven eisten daarop ook steun van de regering.
€ 6.000 miljoen belastingverlaging hebben ze al binnengehaald.
En ze eisen ook nog loonmatiging van het personeel.

Maar hun probleem heeft niets te maken met het instorten van de kredietmarkt.
Zij hebben domweg wereldwijd teveel spullen in de markt gezet waar geen vraag naar is.
Ze hebben blind als lemmingen de concurrent gekopieerd en zo hun produktie capaciteit steeds verder opgevoerd. Ze hebben niet gedaan waarvoor ze vorstelijk betaald werden:
zelf bedenken dat een bedrijf niet eeuwig met kortlopende leningen voor lage rente gefinancierd kan worden. Die korte termijn strategie van beslissers en management loopt nu spaak. Dat willen ze niet inzien en plunderen liefst de WW reserves om hun bedrijfskapitaal op te krikken.
(52. afromen ww en wao fondsen)

Zelfregulering van bedrijfstakken werkte dus niet.
Een vrije markt is winstbelust en zal daarom zichzelf nooit reguleren.

loonmatiging 2009 ?
In 2003 is al eens een loonstop afgekondigd op grond van getrukeerde recessie cijfers.
(29. voorspelling of volksverlakkerij)
De Nederlandse economie was, is en blijft op een ongekend hoog nivo.
Er is geen enkele reden om looneisen te matigen.

Werkgevers eisen altijd loonmatiging om hun winsten veilig te stellen.
(11. nettowinst in Nederland)

Werkgevers proberen bij de cao onderhandelingen iedere keer weer verslechteringen
door te voeren. Altijd wordt geprobeerd te concurreren op arbeidsvoorwaarden.
Akties blijven steeds weer nodig om de onderhandelaars tot redelijkheid te dwingen.
(44. afgesloten cao’s)

En nog altijd worden cao’s door de ondernemers ontdoken in de:
schoonmaak supermarkten onderwijs post
uitzendbranche winkelbedrijf zeevaart bouw
horeca taxi tuinbouw vleesverwerking
binnenvaart wegtransport thuiszorg Corus
streekvervoer
En dat heet dan een beschaafd land.

grafiek bulletin 24-02
(45. loonsomstijging)

Uit de grafieken blijkt:
De werkenden hebben de Nederlandse economie een uitzonderlijk hoge groei bezorgd.
Maar de ondernemers betalen hen daar uitzonderlijk slecht voor.

Waarom zulke ondernemers nog soft behandelen?
er is geen enkele reden om de looneis van 4% te verlagen.
(27. cao ronde 2009)

Sterker nog:

laat je geen crisis aanpraten

Hebben de werkenden iets fout gedaan dan?
Nee.
Er is een onstuimig hoge economische groei geweest, die nooit eindeloos kon duren.
Dat wist iedereen.
De kredietmarkt is ingestort door onverantwoord gedrag van banken en toezichthouders.
Zulke financiële problemen behoren tot het ondernemersrisico.

dec-2008

kleine logo