1 mei komitee logo
loonsom stijging 45

Bernard Wientjes, probeerde weer eens paniek te trappen. Als chef lobbyist van VNO-NCW beweerde hij eind augustus 2012 dat de laatste jaren de lonen in Nederland 20% harder zijn gestegen dan de Duitse, dat dus de lonen in Nederland zorgelijk veel te hoog uitkomen.

Onzin. Bernard zegt maar wat om z’n functie waar te maken. De goedkope stemmingmakerij
is af te lezen aan een vergelijking met de ontwikkeling in andere landen:


grafiek 45.-4.
grafiek 45.-5.

grafiek 45-03
bron:

race naar de bodem
Wat wel zo is: het loonnivo in Duitsland wordt sinds 2003 versneld verlaagd. Allereerst door verdringing met de invoering van verplichte minibanen voor uitkeringsgerechtigden. Dat is in het Ruhrgebied en voormalig Oost Duitsland hard aangekomen. Bovendien zijn de lonen voor arbeidsmigranten naar het laagste nivo in Noord Europa gebracht.
Met zo'n leger van minstens 5 miljoen onderbetaalde mensen staan de loonkosten uiteraard onderdruk.

grafiek 45.6.
bron: Eurostat

Daar bovenop zijn ook de kapitaalkosten in Duitsland sinds 2008 bijna de laagste ter wereld geworden. Nog eens versterkt door het vluchtkapitaal dat vanaf 2011 binnenstroomde. (58-2. kredietchaos 7 jaar later)

Deze lagere loonkosten en lagere kapitaalkosten tesamen maken dat bedrijven in Duitsland al jaren de laagste produktiekosten kennen binnen West Europa. Onder Duitse druk voert de Europese Commissie de eis door dat het concurrentie vermogen van de EU landen gelijk getrokken moet worden. Dat kan dus alleen door de lonen buiten Duitsland onder het Duitse loonnivo te drukken. Voortgezette verarming van de bevolking is daarmee de voorwaarde voor blijvende economische groei. (62. loonkostenverlaging in Europa) Precies dat is waar zowel de regering in Nederland als de ondernemerslobby VNO mee bezig zijn. En daarvoor wordt geen leugentje geschuwd. (61. bestaansminimum)

hoezo loonstijging?
Wel vaker geërgerd aan verhalen dat in Nederland de lonen onverantwoord harder stijgen
dan in het buitenland? (32. concurrentie positie)
Die ergernis is terecht, want het tegendeel is waar. De lonen in Nederland blijven achter.

grafiek 45-02
bron: Oeso; het cijfer voor Duitsland is merkwaardig genoeg niet beschikbaar

Vanaf begin 2000 zijn de lonen in andere Europese landen veel verder vooruitgegaan dan in Nederland. Zelfs ten opzichte van het Eurogebied en de Oeso landen zijn de Nederlandse lonen achtergebleven. Ondanks dat de economische groei in dezelfde periode even hoog of zelfs hoger is geweest dan in die landen. (37. economische groei EU landen)


conclusie:
Ondernemers in Nederland gaan voor zo laag mogelijke loonkosten en hebben geen respekt voor hun personeel. (61. bestaansminimum)
De vakcentrales hebben zich te lang door de ondernemers in de luren laten leggen.

Vergeleken met het buitenland blijkt de loonsom in de Nederlandse marktsector al over een veel langere periode achter te blijven.

grafiek 45-01
bron: CPB & OESO

De toename van de loonsom per werknemer is in Nederland een stuk lager vergeleken met de voor concurrentie belangrijkste andere landen. Al minstens dertig jaar.

België is ons direkte buurland.
Duitsland is als economie de grootste handelspartner van Nederland.
Frankrijk en Engeland zijn de andere bepalende economieën in Europa.
USA is van belang omdat volgens sommigen daar alles beter is geregeld
en omdat 45% van het vanuit Nederland belegd vermogen in Amerika is geplaatst.

Dat de loonkosten in Nederland de concurrentie positie van de Nederlandse export in gevaar brengen, is dus borrelpraat. Dit eeuwige gezeur komt voort uit eigenbelang van ondernemers.
Op hun kapitaalkosten hebben ze weinig vat, loonkosten drukken gaat vaak makkelijker. Zo hangen ook de ondernemers in België het verhaal op dat de loonkosten in België te hoog stijgen om te kunnen concurreren met de buurlanden. En de ondernemers in Duitsland beweren hetzelfde ten aanzien van de groei van de loonkosten in Duitsland.
Ga voor meer en andere argumenten naar: (32. concurrentiepositie)

Wat intussen wel waar is:
er is aan loon ontwikkeling in Nederland
veel in te halen ten opzichte van het buitenland.

Ook ten opzichte van de groei van de produktiviteit blijkt een groeiende achterstand in loon.
(3. loonachterstand in Nederland)

En het loon in de collectieve sector dan? Sinds Bestek ‘81 bleef het cao loon daar weer achter op de marktsector. (36. overheid)

ga door naar: (46. cao loon blijft achter bij loonontwikkeling)
mei 2017

kleine logo