1 mei komitee
kleine logo
banenpool, een sterfhuis 60

In juni 2008 opende de ondernemersorganisatie VNO-NCW een charme offensief naar
de FNV centrale. Sindsdien zet deze vakcentrale zich ijverig in voor de belangen van ondernemers.
(27. cao ronde 2009)

Een half jaar later hebben ondernemers het idee dat door het inzakken van de wereldhandel
hun omzetten in 2009 zullen inzakken. Ze zijn bang dat hun winst afneemt en dat vinden aandeelhouders niet leuk. Dat behoort weliswaar tot het veel geroemde ondernemersrisico,
maar wat doen ondernemers in zo’n geval? Hun risico afwentelen op het personeel.
Met alle middelen.

En zo verstuurden vakbonden samen met de ondernemers begin januari een vertrouwelijke brief aan de regering. Inhoud: regionale banenpools zijn hèt middel om massaontslagen te voorkomen. Overtollig personeel wordt met een banenpool perspectief en vertrouwen geboden, zo zeggen
de briefschrijvers, waaronder Wilna Wind cao coördinator van de centrale FNV. (47. sociaal akkoord)

voorbeeld
15 jaar geschiedenis van de banenpools SHB in de havens van Rotterdam en Amsterdam
zijn hèt voorbeeld van hoe zo’n banenpool werkt:


Kortom,
een koude sanering voor het personeel.


alleen de lusten, niet de lasten
Als bedrijven personeel nodig hebben, regelen ze dat helemaal zelf. Maar zodra ze van personeel af willen, moeten vakbonden en regering dat voor ze oplossen. Hier klopt duidelijk iets niet.

Voordelen voor de ondernemers van een banenpool:

niks perspectief of vertrouwen
Banenpoolers wordt een worst voorgehouden:

Als resultaat is dit precies het soort ontslagversoepeling waar de Commissie Bakker opuit is.
(bulletin XXIII. naar een toekomst die loont)

Het verschil is:

Werkenden moeten zelf over hun eigen positie kunnen beslissen en dat niet overlaten aan anderen. Ook niet aan een vakbondsleiding omdat die het soms op een akkoordje gooit
met ondernemers.

conclusie:
Banenpools zijn voordelige constructies voor bedrijven om van personeel af
te komen. Blijft de banenpool langere tijd bestaan, dan verwordt die
vanzelf tot een juridisch afgesplitste sterfhuis constructie
van waaruit het personeel wordt gedumpt

ontslagen, bij behoud van dividend
Het voorstel om regionale banenpools in te stellen is geen losse flodder die wel weer overwaait. De banenpools zijn een onderdeel van het centraal akkoord dat ondernemers, regering en vakcentrales al langer bekokstoven en dat volgens de planning in maart 2009 bekend wordt gemaakt. (bulletin XXV.wiens economie versterken)

We moeten geloven dat zulke banenpools de enige uitweg zijn om een economische ramp
te keren, na het gevoerde wanbeleid in de financiële sector. (58. krediet chaos)
De werkelijke bedoeling is de winstuitkeringen aan aandeelhouders op het bestaande
hoge peil te handhaven. (11. nettowinst in Nederland). Ten koste van de lonen en arbeidsvoorwaarden
van het personeel.

ga door naar: (59. concurrentie op arbeidsvoorwaarden)
feb-09

kleine logo