1 mei komitee logo

bulletin XLIII

wie niet aan zijn toekomst bouwt, heeft er geen

Deze regering heeft geen boodschap aan kwaliteit van leven voor iedereen.
En een groot deel van de parlementaire oppositie gaat daarin mee.

Want wat heeft 6 jaar politieke steunverlening aan de financiële sector opgeleverd?
Beleggers en geldschieters zijn er rijker van geworden;
Werkenden moesten loon inleveren of werden werkloos;
Uitkeringsgerechtigden zijn tot pulpbanen veroordeeld.
En de echt zware klappen van de al vastgestelde bezuinigingen zullen we
volgend jaar, in 2015 gaan voelen. De jaren daarna volgt belastingverzwaring
voor de laagste inkomens.
In Den Haag ontbreekt voldoende politieke wil om een menswaardige samenleving in stand
te houden.


alleen de vakbeweging treedt nog op
in het belang van de hele bevolking
daarom moet die vakbeweging versterkt worden


De Europese en Nederlandse economie stagneren al jaren. Dat komt doordat:

 • De lonen en uitkeringen zijn verlaagd in de hele EU, met als gevolg grote
  armoede onder de bevolking, in het ene land erger dan in het andere.
  Zo is de koopkracht van de bevolking ondermijnd;
 • De geldverruiming door de ECB is uitsluitend gericht op het veilig stellen van
  de belangen van internationaal opererende geldschieters;
 • De € is als munt te sterk ten opzichte van de $;
 • De financiële sector is in de voorbije 6 jaar nog steeds niet gesaneerd,
  en er wordt niet geïnvesteerd in de Europese economie.

Eén op de twee Europeanen is in de laatste 5 jaar gekort op zijn of haar loon. Ook in Nederland.
In de rijkere landen zit één op de zes Europeanen tegen de armoedegrens.

Zelfs de OESO en IMF stellen dat de loonkortingen de binnenlandse koopkracht heeft uitgehold.
Maar deze instellingen zijn veel te sterk verweven met de grote financiële instellingen
om ooit voor loonsverhogingen te pleiten.

Eigenlijk is het al heel lang bekend:
Hoger loon krijg je nooit gegeven.
Betere arbeidsvoorwaarden moet je altijd afdwingen.
Met z’n allen, dus met de vakbonden. Dan ben je sterk

Inplaats daarvan komen ze met andere ondernemers stokpaardjes:
de overheidsuitgaven moeten omlaag en minder lasten voor de bedrijven.
Dat is precies het domste wat je doen kunt als je de economie wilt laten groeien.
Dan moet je juist investeren. Voor de overheid is dat op dit moment zelfs ongekend goedkoop.

Investeren is goedkoper dan ooit
De ECB biedt de banken tegenwoordig nagenoeg gratis geld aan. Daardoor is de rente die betaald moet worden op staatsleningen gelijk aan, of zelfs lager dan de inflatie.
Daarmee kosten staatsleningen niets meer, vaak wordt er zelfs aan overgehouden. En nog blijft het aanbod van kapitaal voor Nederlandse staatsleningen 2 tot 3 keer hoger dan wat wordt opgenomen.


grafiek B 43-06 rente en inflatie
bron: cbs, Bloomberg

Om toch de staatsuitgaven te beperken, verschraalt de regering de WW en bijstandsuitkeringen en dwingt de mensen uit die regelingen, in slecht -of niet eens- betaalde pulpbanen.
Daarmee wordt het huidig personeel uit hun baan verdrongen om verlaging van de loonkosten voor instellingen en bedrijven te bereiken.

Bovendien wordt er bezuinigd op alle voorzieningen en is het overheids- personeel een jarenlange loonstop opgelegd om hun loonkosten met 10% te verlagen.
Gevolg: de koopkracht wordt nog verder ondermijnd en dus zal de economie blijven stagneren of zelfs krimpen.

de schadelijke bezuinigingen zijn overbodig
investeren met staatsleningen kost bijna niets

Managers, beleggers en de ondernemerslobby eisen een groeiende economie.
Dat zal nooit lukken met de opgelegde verlaging van loonkosten en lagere lasten
voor alleen de bedrijven.
De bedrijven en dus hun eigenaren moeten allereerst zelf eens gaan investeren.
Dat doen ze veel te weinig. Ze beleggen hun winsten liever in het buitenland.
En de regering legt ze daarbij geen strobreed in de weg.


grafiek B 43 XLIII 05
bron: cbs

De bedrijvenlobby verspreidt het gerucht dat de economie nog heel kwetsbaar is en dat de bedrijven het moeilijk hebben. Dit is een bewuste leugen.
De economie bloeit voor geldschieters. Hun rendementen zijn in Nederland al jaren op een uitzonderlijk hoog nivo gebleven.


grafiek 43 XLIII 04

Bovendien wordt er vanuit Nederland stevig verdiend op kredietverlening naar vooral de andere eurolanden. Dat blijkt uit de opgaven van de centrale bank.

het geld is er dus wel degelijk,
maar de bedrijven weigeren te investeren in Nederland.

grafiek 43 XLIII.03
bron: dnb

hervormingen
De bedrijvenlobby, gevestigde economen en vele napraters eisen hervormingen.
Ze bedoelen daarmee dat alles wat geld kost geschrapt moet worden.
Dus moeten de sociale voorzieningen afgeschaft.
Het gaat niet meer om volksgezondheid, allang niet meer over het verhogen van het levenspeil van de bevolking of de kwaliteit van leven. Al jaren koerst de regering alleen maar op het snijden in kosten.

Loonsverlagingen, nieuwe bezuinigingen, ophogen van de woninghuren, uitkleden van het ontslagrecht en het pensioenstelsel, afschaffen van de basisbeurs voor studenten, verhogen van de pensioenleeftijd en invoering van de participatiewet, schrappen van langdurige zorg vanuit de AWBZ.

Al deze voorzieningen worden opgevoerd als onbetaalbaar en niet meer van deze tijd. Zelfs de kraamzorg is al een overbodige zorgpost genoemd.

Welk doel hebben deze als noodzakelijk voorgestelde hervormingen?
Het vooruitzicht op een nog hoger rendement voor beleggers en geldschieters.
En het grootste deel van de zogeheten oppositie ondersteunt deze politiek van harte.

meer banen
In 2011 zijn er binnen 2 weken door regering en gesteund door de hele oppositie 50 duizend miljoen euro’s bijelkaar geharkt om financiële handelaren en hun klanten weer tot bedaren
te brengen. Maar voor werkloze jongeren is in de 3 jaar daarna nog geen poot uitgestoken.

grafiek Bu 43 XLIII-02
bron: cbs

onze toekomst is te belangrijk om over te laten aan
lieden die alleen gehoorzamen aan geldschieters

financiële sector blijft instabiel
De kredietchaos van 2008 was het gevolg van onrust onder beleggers en zeer zeker niet van
te hoge lonen. Daarom is het zowel in economisch als politiek opzicht een fout om nu
te bezuinigen op staatsuitgaven en de koopkracht te verlagen. Op deze manier zal de economie vastlopen.

Om de grote onrust onder geldschieters te bezweren hebben de Europese overheden
de financiële sector zwaar gesteund. Om deze vrijgevigheid te bekostigen wordt nu scherp bezuinigd op uitkeringen, de sociale voorzieningen en ingegrepen in de arbeidsvoorwaarden
van de werkenden. (62. loonkostenverlaging in heel Europa)

Het geld dat de Europese Centrale Bank met diverse programma’s sinds 2008 -en nog eens na
de speculatie tegen de euro in 2011- aanbiedt aan de financiële sector is vooral gebruikt om de buffers van banken te versterken. De financiële wereld zelf heeft zodoende niets geleden onder de kredietchaos of de speculatie tegen de euro. Er zijn alleen wat onderlinge verschuivingen tussen concurrenten opgetreden. Structurele veranderingen om een volgende kredietchaos
te voorkomen zijn door de financiële instellingen effectief gesaboteerd.

Met het goedkope geld van tegenwoordig wordt de hele wereld afgestruind op zoek naar een zo hoog mogelijk rendement, maar niet in Europa. Met deze speculatie ontstaan er wereldwijd weer financiële zeepbellen. hierdoor kan de hele sector ieder moment weer ontsporen.
(58. kredietchaos) (53. zwerfkapitaal)

Nu tegenwoordig geldlenen voor banken bijna gratis is, is het rentenivo op een uitzonderlijk laag nivo beland. Dit betekent bijvoorbeeld dat degene die wat gespaard heeft, nog nauwelijks rente op het spaargeld betaald krijgt. Voor pensioenfondsen levert de lage rente een verlaagde dekkingsgraad op, zodat de gepensioneerden de eerstkomende jaren geen compensatie voor inflatie krijgen. (48. pensioenroof)

De Europese economische stagnatie heeft echt helemaal niets te maken met de onrust in de Arabische staten, zoals sommigen ons willen doen geloven. Ook niet met de opgerakelde koude oorlog. Deze oorlogshetzes worden gebruikt om de aandacht af te leiden van de binnenlandse politiek van loonkostenverlaging.

Een bijkomende reden waarom beleggers, managers en economen de loonkosten willen verlagen, is dat de euro al tien jaar meer waard is dan de Amerikaanse dollar. Dat betekent dat landen die
de dollar als standaard gebruiken, al jaren goedkoper exporteren dan de Eurolanden. (49. valuta)

grafiek Bu 43 XLIII 01
bron: Bloomberg

de economische stagnatie in Europa zowel als Nederland is het gevolg van de weigering van ondernemers en regering om te investeren in de economie bij een gelijktijdig doelbewust doorgevoerde verarming van de bevolking

Wat werkelijk nodig is om de economie vlot te trekken, is investeren in mensen.
Dus: verhoging van de koopkracht en aanvullend stimuleringsbeleid om de samenleving in ons rijke land op nivo te houden en uit te bouwen. Beide is heel goed betaalbaar.


Maar de politieke wil daarvoor ontbreekt in Den Haag.
Loon en sociale voorzieningen zijn tot kostenpost verklaard.
Met deze politieke opstelling komt onze economie steeds verder in het slop en glijdt Nederland uiteindelijk af tot een armoedig derde wereld land.


alleen de vakbeweging treedt nog op
in het belang van de hele bevolking
precies daarom moet de vakbeweging versterkt worden
nov-14

kleine logo