1 mei komitee logo
vertrekpremies & startgelden50.-2.

Wel eens ontslagen? Niet door reorganisatie, maar na ruzie, of na een mislukt projekt?
Tja, dat kost je dan je baan en je inkomen.
Afgedankt met hooguit een maandinkomen per gewerkt jaar.
En bij niet functioneren, na fouten, of als je niet aankan wat er van je verwacht wordt?
Dan mag je een uitkering gaan aanvragen.
Geld toe?
Ja zeg, die is gek.
Maar dat is wel heel normaal voor beslissers in de bedrijfstop.

Zelfverrijking aan de top krijgt alle ruimte door persoonsverheerlijking.
Kennelijk is er veel meer loonruimte in de bedrijven dan voor de cao lonen werd opgeëist. Dus:
Deze zelfverrijking parasiteert op de inzet van de mensen op de werkvloer.
(46. cao loon& gemaakte kosten)
Kijk maar:

TNT
Op en top duurzaam, van voor tot achter die Peter Bakker. Maar personeel gebruikt hij als wegwerpartikel. 11.000 postbodes weggewerkt en vervangen door postbezorgers, in deeltijd, tegen € 8,20 per uur. Toen aandeelhouders daarna opsplitsing van het bedrijf doordrukten, werd het hem teveel. Dus vertrekt Peter Bakker op eigen verzoek. Toch krijgt hij 2 jaarsalarissen van € 900.000,- en vreemd genoeg ook nog € 800.000,- als afkoop van zijn opzegtermijn. Tesamen € 2.600.000,-. Evenveel als 366 postbezorgers in voltijd banen krijgen uitbetaald.
Maar dat is waar ook, bij TNT werken als postbezorgers blijft een bijbaan.

Wegener
Joop Munsterman werkte 43 jaar bij het sappelende krantenbedrijf Wegener. In oktober 2010 krijgt hij een onoverkomelijke ruzie met zijn Britse baas. Speciaal voor Joop wordt een sociaal plan opgetuigd dat € 2.300.000,- waard is. Daarvan betaal je een jaar lang minstens700 krantenlopers. Uiteraard verwacht het overig personeel
bij dit kwakkelend bedrijf ook een sociaal plan van 5x het jaarsalaris.

USG People
Ron Icke raakte in ongenade bij de grootaandeelhouder en werd voor €1.350.000,- afgekocht. Het loon voor zo’n
80 uitzendkrachten. Opvolger Herman van Campenhout werd in juni 2010 al na 4 maanden afgedankt.
Dit korte avontuur bracht hem € 1.500.000,- op. Twee uitzendkrachten doen daar hun hele leven over.

AMG
Arthur Spector verdwijnt van het toneel met € 2.500.000,-.
Evenveel als het jaarloon van 100 produktiemedewerkers.

KPN
Kroonprins Stan Miller kwam er in januari 2010 achter dat hij het niet zou redden in de ratrace voor de hoogste functie bij KPN. Hij vertrok en kreeg € 2.250.000,- mee. Evenveel als het loon van 140 call centre medewerkers
in voltijd dienstverband.Financiële man Marcel Smits vertrok al eerder per 1 juli 2009. De oncollegiaal harde omgangsvormen in het bedrijf stonden hem tegen. Om de gouden handdruk te vermijden werd hij nog een half jaar doorbetaald en kreeg daarnaast een royale prestatiebeloning van € 972.000,-. Totaal €1.800.000,-.
Goed voor het jaarloon van 80 storingmonteurs.

Reed Elsevier
Ian Smith vervulde in 2009 de topbaan 8 maanden lang. Bleek ongeschikt.Vertrekpremie ₤ 900.000,- dat is ongeveer € 1.040.000,-. Goed voor 41 kantoorbanen een heel jaar.

Fortis (tegenwoordig Ageas)
In de omgevallen tent nam Karel de Boeck de honneurs voor 7 maanden waar. Tot juli 2009. Aan die 7 maanden hield hij € 1.200.000,- over.
Gewoon bank personeel sprokkelt dat misschien net bijelkaar gedurende 45 jaar dienstverband.

Shell
Linda Cook vertrok in 2009. Met een jaar extra salaris, een bonus waar ze geen recht op had en nog eens € 10 miljoen voor haar pensioen spaarpot. Totaal € 18 miljoen. Niet slecht voor een bedrijf waar op dat moment een groot deel van het vaste personeel op de eigen baan of die van een collega moet solliciteren om erachter te komen of ze boventallig zijn verklaard. Linda kneep er tussen uit met het loon van zo’n 300 tot 600 Shell employees .

C/Tac
Bart Hoogendoorn werd na 5 maanden niet meer serieus genomen bij dit IT bedrijf. Hij vertrok in januari 2009
met € 960.000,- toe. Dat had hij voor zijn aantreden al bedongen. Goed voor het jaarloon van 32 bankzitters.

Aedes
Voorzitter van de koepel van woningcorporaties Willem van Leeuwen vertrekt in lente 2009. Hij krijgt €1.000.000,- mee als afscheid, de jaarhuur van 230 huizen in sociale woningbouw. Tegenover die huurders is dat goed te verdedigen vindt de ex-voorzitter. Zijn opvolger Marc Calon was aanvankelijk ingehuurd voor € 200.000,- all-in management fee voor een job van 3 dagen in de week. Op voltijd basis komt dat op € 333.333 per jaar. Na veel ophef dat zo’n beloning te hoog is, wordt deze in overleg met de minister veranderd in € 150.000, per jaar voor 3 dagen
in de week, maar nu in loondienst. Met alle zorg- en pensioenpremies die er op die manier bij komen, kost Marc Calon nu meer!

NXP v/h Philips semi conductors
In 2008 werd een verlies geleden van ongeveer € 3.600.000.000 Om het bedrijf -voor 80% in handen van hedge funds- nog even overeind te houden, worden 4.500 mensen ontslagen en moet het blijvend personeel een loonstop slikken. In 2007 kostte de hele Raad van Bestuur $ 4.500.000, of € 3.700.000,- Dit hele bestuur stapte in 2008 op. Frans van Houten, Peter van Bommel, Theo Claasen en Hein van der Zee namen $ 18.900.000,- mee.
Dat is € 14.200.000,- evenveel als 600 banen op jaarbasis.

ING
Eind januari 2009 wordt ING met een ongekend grote bijstandsuitkering door de regering overeind gehouden. Michel Tilmant kan de snelle omslag niet meer aan, hij mag naar huis. Een bonus zit er voor hem na de staatsdeelname niet meer in. Naast een pensioentoelage van € 971.000,- krijgt hij als troost € 1.350.000,- mee.
Goed voor 150 gewone bijstandsuitkeringen in een jaar.
PGGM
René van de Kieft vertrok als financiële man bij dit pensioenfonds en kreeg een jaarsalaris extra mee van € 250.000,- Gelijk aan 11 kantoorbanen.

Schuitema
Bert Roetert haalt in juni 2008 hedgefund CVC binnen als uiteindelijke exploitant van de C1000 supermarkten en vertrekt daarna zelf met € 1.600.000,- als dank daarvoor. Het jaarloon van 100 kassières.

Samas
In vier jaar heeft deze handel in kantoorinrichtingen meer dan € 108 miljoen nettoverlies gedraaid. Halverwege 2009 wordt het bedrijf ontmanteld. Toch wordt de laatste topman hartelijk bedankt voor zijn inzet. Hans van der Ven werkte 2 maanden in 2008 toen hij werd afgekocht voor € 600.000,-. In totaal kostte hij in 2008 meer dan
€ 1.000.000,-. Evenveel als 68 werkloosheidsuitkeringen van 12 maanden voor het overig personeel.

Nuon
In april 2008 zwaaide Ludo van Halderen af. Hij kreeg bovenop zijn salaris nog een nabetaling van € 1.700.000,-
Daar moeten 2 meteropnemers hun hele leven van rondkomen.

ABN Amro
Fortis kon haar stukje ABN Amro in 2008 niet financieren en ging mede daaraan ten onder. De staat kocht ABN Amro en stelde Gerrit Zalm voor € 750.000,- per jaar aan als topbeslisser. Jammer voor Jan Pieter Schlittmann, die de baan bij de vorige eigenaar vervulde. ABN Amro wil hem afkopen voor € 2.400.000,-. JPS meent recht te hebben op
€ 18.200.000,- en gaat naar de rechter. Het wordt afgemaakt op € 8.000.000,- ‘gezien de maatschappelijke omstandigheden’. Volgens ingewijden zijn andere beslissers bij ABN Amro -Wilco Jiskoot, Huibert Bouwmeester, Piero Overmars- vertrokken met een veel ruimere afkoopregelingen. Tesamen goed voor een slordige
1.500 arbeidsplaatsen op jaarbasis.

Michiel de Jong was tot half 2009 gedetacheerd bij RBS. ABN wilde hem niet meer terug. Bood hem daarom
€ 2.500.000,- om weg te blijven. Hij achtte zichzelf meer waard en eiste in rechtzaken € 6.200.000,- plus een bonus van € 1.250.000,-. Op kantoor goed voor 270 jaarsalarissen.

Heijmans
Het bedrijf blijkt gegroeid te zijn door jarenlang te laag in te schrijven. Om het verlies goed te maken vallen er honderden ontslagen. Verantwoordelijken Guus Hoefsloot en Jacques van den Hoven zijn ook niet meer te handhaven. Maar zij krijgen een gouden handdruk van respectievelijk € 1.800.000,- en € 2.000.000,-. Beiden hebben dan al van € 300.000,- afgezien. Hun uitkering is hetzelfde bedrag als waarvoor 180 ZZP’ers een jaar lang worden ingehuurd.

Thuiszorg Amsterdam
De organisatie is technisch failliet, daarom volgen vele ontslagen in de uitvoerende functies en in augustus 2008 een gedwongen fusie met Cordaan. Gerard Tanke is als eindverantwoordelijke van de laatste 5½ jaar niet meer te handhaven en krijgt een gouden handdruk bovenop zijn laatste beloning. Totaal € 920.000,- gelijk aan de maximum vergoeding voor 58 alfahulpen.

Fortis
Onrust onder de aandeelhouders -na de koersdaling en verwatering van hun belang door aandelenuitgifte- werd beantwoord met het offeren van ceo Jean-Paul Votron in juni 2008. Als troost kreeg hij een bonus van € 2.500.000,- en op zijn beloning nog een toeslag van 73% omdat zijn aandelen en opties door de koersontwikkeling waardeloos waren afgelopen. De solvabiliteit bleef verslechteren dus werd in augustus 2008 ook cfo Gilbert Mittler geofferd. Hem werd € 4.200.000,- als ontslagvergoeding geboden, maar hij eiste nog € 900.000,- extra als pensioenvoorziening. Totaal nam hij € 5.790.000,- mee in 2008. Vlak voor het technisch omvallen van het hele bedrijf werd tijdelijk ceo Herman Verwilst nog vervangen. Voor zijn 3 maanden in deze functie had Fortis een afkoopsom over van tussen
de € 4.800.000,- en € 5.100.000,-. Herman nam genoegen met € 3.700.000,- over heel 2008. Deze drie heren kostten het bedrijf tezamen € 13.790.000,- Op jaarbasis goed voor 500 kantoorbanen.

Plaatsvervangend bestuursvoorzitter Jan-Michiel Hessels bekende op 1 december 2008 dat het hele management
€ 15.000.000,- meer was toegekend dan het uiteindelijk meenam. Minstens 20.000 gewone personeelsleden komen zonder enige regeling op straat te staan. Eind 2008 gaf Fortis Nederland 52 mensen uit het 2e echelons management eind 2008 tezamen € 3.640.000,- in de hoop dat ze als dank niet zouden weglopen nadat het bedrijf uit elkaar was gevallen. Het blijvend 3e echelons management betrokken bij het opnemen van ABN Amro kreeg een bonus van 15%.

Vedior
Randstad heeft Vedior opgekocht. HRguru Tex Gunning heeft slechts 8 maanden baas gespeeld en zwaait in juni 2008 af met 2 jaar salarissen plus nog een ½ jaarsalaris als opzegtermijn. Bij elkaar bijna € 2 miljoen. Frits Vervoort vertrekt met € 2.100.000,-; Peter Valks krijgt € 1.800.000,- als afscheid.
Met z’n drieen ongeveer evenveel als 320 uitzendkrachten in een jaar krijgen uitbetaald. Twee manden later duikt Tex op als saneerder bij Akzo decorverven.

Aegon
Donald Shepard vertrok in april 2008 als baas bij Aegon. Het bedrijf draaide dat jaar € 1.000.000.000.- verlies en de Staat stak zich voor € 3.000.000.000,- in de schulden om de aandeelhouders tegemoet te komen. Honderden ontslagen bij reorganisaties. Toch kreeg Donald over 2008 als dank voor zijn 4 maanden in functie € 5.100.000,- toegekend. Gelijk aan 240 banen bij de premieinning. Aan de top heeft Donald in zijn 6 jaar een slordige
€ 30.000.000,- opgestreken.

Reed Elsevier
In april 2008 nam Crispin Davis afscheid en nam voor die 4 maanden € 6.700.000,- mee naar huis. Evenveel als waar 310 administratieve krachten een heel jaar voor werken. In tien jaar heeft hij meer dan € 50.000.000,- aan het bedrijf onttrokken.

Wegener
Frank Busweiler verlaat het moeizaam draaiend bedrijf in april 2008 nadat het verkocht is aan Mecom.
Hij krijgt voor dat jaar tot en met zijn afscheid € 1.800.000,- mee. Het jaarloon van 85 personeelsleden.

Connexxion
In 2007 verkocht de staat tweederde van deze streekvervoerder aan Transdev. Achteraf blijkt voor 15 managers een afvloeiingsregeling te zijn gefabriekt ter grote van 3 jaar-salarissen per persoon. Om een eigen vervoersbedrijf te beginnen nam Rob van Holten dus zijn € 812.000,- op, het jaarloon van 34 chauffeurs. Ook hoofd financiën Frank Janssen heeft daarvan geprofiteerd met € 756.000,-. In november 2008 claimt voorzitter Peter Kortenhorst
€ 1.000.000,- nadat hij overbodig is verklaard. Het jaarloon van zo'n 40 buschauffeurs. Ter gelegenheid van de verkoop kon er helemaal niets af voor het uitvoerend personeel dat het bedrijf wel trouw bleef. Dit toont de zelfzucht van de directie. Dat de staat als voormalig eigenaar van het bedrijf de uitkoopregeling voor de managers pas een jaar later ontdekt, geeft de kwaliteit van deze toezichthouder aan.

Grolsch
Bij de overdracht aan SAB Miller op 1 januari 2008 zou het management aanblijven. Na de verkoop toch maar niet.
Ab Pasman wordt uitgekocht met 4 jaarsalarissen plus een vergoeding voor het verspelen van zijn bonus, tesamen
€ 2.500.000,-. Hoofdboekhouder Arjan Kaaks krijgt 2 jaarsalarissen plus een dikke vergoeding, totaal € 1.120.000,-. Met z’n tweeën strijken ze het jaarloon van 170 bierbrouwers op.

Corporate Express v/h Buhrmann
Het is Frans Koffrie jarenlang niet gelukt de aandeelhouderswaarde te verhogen. September 2007 moet hij daarom weg. Naast € 507.000,- aan salaris en bonus, krijgt hij € 3.000.000,- mee als troost. Samen het jaarloon van
170 magazijnbedienden. Een paar maanden later werd hij benoemd tot topman bij Wessanen. Opvolger Floris Waller bij Corporate Express verkocht de tent binnen een paar maanden aan Staples en werd daarvoor beloond met
€ 2.100.000,-. Over 2008 streek hij in totaal € 4.300.000,- op, goed voor 200 magazijnbanen. Korte tijd daarna dook hij op als cfo bij Pon Holding.

Getronics
Dit automatiseringsbedrijf hobbelde van de ene misser naar de andere. KPN kocht het bedrijf, maar wil niet verder met dit management. Toch verdient dat er goed aan: Voorzitter Klaas Wagenaar incasseert met deze opkoop
€ 2.775.000,- Maarten Henderson, die vroeger al eens bij KPN werkte, € 796.000,- Kevin Roche € 1.570.000,-
Aart Klompe € 1.350.000,- Samen € 6.491.000 voor falende beslissers, gelijk aan 216 banen op jaarbasis.

Univar
Hedgefonds CVC biedt in september 2007 op chemiedistributeur Univar. Voorzitter Gary Pruitt verdient aan de verkoop van zijn uitstaande opties € 11.000.000,-. De nieuwe aandeelhouder gaat er voor het gemak vanuit dat al het personeel wel uit zichzelf meegaat. Alleen de voorzitter betalen ze graag om te blijven. CVC biedt hem daarvoor
€ 4.000.000,-. In totaal brengt de verkoop Gary Pruitt dus € 15.000.000,- op. Dat staat gelijk aan 500 arbeidsplaatsen.

Na de enorme feestpakketten voor het management bij Numico en ABN Amro is in 2008 opvallend minder ruchtbaarheid gegeven aan vertrekpremies in het bedrijfsleven.
In de jaarverslagen zijn de bedragen goed verstopt in creatievere regelingen.
Bovendien bedekt de financiële pers dit onderwerp ineens met de mantel der liefde.
Betrouwbare gegevens zijn hierdoor moeilijker te geven,
wat zeker niet betekent dat de vertrekpremies zouden zijn verlaagd.

De publieke belangstelling werd gericht op beloningshoogte in de publieke sector,
waardoor de veel en veel grotere uitwassen bij beloning in de marktsector buiten schot bleven.

Numico
Numico werd in juni 2007 hals over kop door Danone opgekocht.
Jan Bennink had jaren geleden al een ontslagvergoeding bedongen van € 2.000.000,-

Maar hij heeft ook aandelen waarop hij een winst kan maken van € 10.900.000,-
En hij heeft opties op aandelen met een winstmogelijkheid van € 50.800.000,-
En hij heeft recht op prestatie gerelateerde aandelen voor € 23.100.000,-

Totaal verdient hij aan verkoop van het bedrijf € 86.800.000,-
Dat is het jaarloon voor 3500 produktie medewerkers van de potjes Olvarit.

Wie heeft Numico nu werkelijk weer opgebouwd? Waarom moet Jan Bennink zo in de watten worden gelegd?
alle personeelsleden een verkoopbonus van € 6.600,- kost evenveel.
Dat is eenmalig 22% op het jaarloon of drie maanden doorbetaalde vakantie voor iedereen.

De andere leden van de Raad van Bestuur kunnen bij de verkoop met hun aandelen en opties € 140.000.000,- binnenhalen.
De 240 mensen van het lager management € 360.000.000,-.
Alles bijelkaar wordt er een slordige € 580.000.000,- door het management opgestreken.
Voor dat bedrag kan het hele personeel 18 maanden betaald verlof vieren.

Stork
Als het Sjoerd Vollebregt lukt het bedrijf te verkopen aan Candover, dan ontvangt hij als winst op zijn aandelen
€ 7.300.000,-, gelijk aan 243 jaarlonen op de werkplaats. Boekhouder Maarten Schönfeld zal € 3.500.000,- winst maken: 117 jaarlonen. En beide mogen weer deelnemen in de nieuwe eigendomsstructuur.

Ahold
Anders Moberg vertrekt per juli 2007 om in Dubai in dienst te treden. Vier jaar geleden bedong hij voor zijn vertrek
€ 6.000.000,- Niet als tegemoetkoming aan het personeel, maar om klantvriendelijk over te komen, is dat verlaagd naar € 3.100.000,-. Volgens het jaarverslag kreeg hij in totaal € 7.250.000,- mee, gelijk aan 360 jaarlonen bij een distributiecentrum. In november 2008 is de waarde van zijn aandelen Ahold op € 12.000.000,- gekomen.

ABN Amro
De verkoop in november 2007 aan Fortis / RBS / Santander betekent op termijn ontslag voor duizenden. Alleen Rijkman Groenink krijgt een vertrekpremie: van € 4.300.000,- om de 22 maanden tot zijn pensioen met 60 jaar te overbruggen. Zijn opties en aandelen brengen € 26.000.000,- op. In 2008 volgt nog een bonus voor goed functioneren van € 1.700.000,-. Alles bijelkaar het jaarloon van 1230 baliemedewerkers. En, niks zielig, na zijn 60e behoudt hij nog 5 jaar zijn salaris van € 933.650 per jaar. De andere bestuurders van ABN Amro? Die blijven voorlopig zitten en krijgen voor overdracht van de tent €11.000.000,- tot € 16.500.000- de man. Goed voor nog eens
3050 kantoorbedienden in een jaar. Gewoon personeel moet het doen met een bonus over 2007 van 1½ % tot 2%, meer kan Fortis echt niet missen.

Michiel de Jong was tot half 2009 gedetacheerd bij RBS. ABN wilde hem niet meer terug.
Bood hem daarom € 2.500.000,- om weg te blijven. Hij achtte zichzelf meer waard en eiste in rechtzaken € 6.200.000,- plus een bonus van € 1.250.000,-. Op kantoor goed voor 270 jaarsalarissen.

PCM
Het bedrijf is willens en wetens diep in de schulden gestoken zodat op ieder nivo bezuinigd moet worden.
Philip Alberdingk Thijm werd na 10 maanden dienstverband in maart 2007 alweer aan de kant gezet. Krijgt 2 jaarsalarissen genoegdoening en de winst op verkoop van zijn managementaandelen aan de nieuwe eigenaar.
Samen ruim € 3.000.000,- oftewel 120 banen bij de uitgeverij of aan de drukpers.

De hoogte van een uitkoopregeling heeft niets te maken met welke regels dan ook,
het is de prijs voor:
  • de onderhandelingspositie van de te vertrekken persoon
  • hoe graag de achterblijvers van hem af willen
  • de garantie dat vooral financiële bedrijfsgeheimen verborgen blijven
Zoals een vertrekpremie gegeven wordt bij ontslag,
zo wordt nieuwbakken beslissers tekengeld betaald bij het aantreden:

ING
Als nieuwe financiële man werd Patrick Flynn in maart 2009 weggekocht bij HSBC. Bovenop zijn salaris en andere beloningen kreeg hij als tekengeld aandelen waarvoor hij in de drie volgende jaren € 1.300.000 mag cashen.
Daarvoor zijn 54 bankemployees ontslagen.

Unilever
Paul Polman werd weggekocht bij Nestlé om topman te worden. Drie maanden salaris, bonus en het tekengeld bedroegen samen €1.700.000,-. Evenveel als waar in de margarine fabriek 80 mensen een jaar van moeten leven, maar waarvan het management bij Unilever vindt dat het nog te royaal betaald is.

Océ
Deze fabrikant van specialistische kopieermachines bezuinigt in 2008 op personeel en arbeidsvoorwaarden.
Maar de nieuwe financiële man Hans Kerkhoven wordt hartelijk begroet met een tekengeld van € 450.000,-.
Het jaarloon van 18 produktie medewerkers .

Unilever
Jim Lawrence werd in 2007 weggekocht om de boekhouding te komen doen. Als salaris kreeg hij $1,1 miljoen geboden, niet meer dan zijn voorganger. Als tekengeld kwam daar $1 miljoen bij en bovendien $ 2,5 miljoen aan aandelen. Zijn korte termijn bonus is maximaal $ 1,76 miljoen, zijn lange termijn bonus $ 3,74 miljoen.
Bij elkaar uitzicht op een jaarinkomen van $10,1 miljoen, wat toen overeenkwam met € 7.112.700,-
Dat is minstens 300 jaarlonen voor de mensen die zorgen voor het verzendklaar maken van de dozen Knorr,
Bleu Band, Dove, Unox, Becel, Hertog, Magnum, Cif, Glorix en Robijn; Conimex, Bertolli, Andrélon, Axe en Calvé.

VNU / inmiddels The Nielsen Company
David Calhoun wordt de nieuwe topman in de zomer van 2006. Volgens de Wall Street Journal weggekocht bij General Electric met een transfersom van $50.000.000,-. Plus 0,5% van de uitstaande aandelen, op dat moment
nog eens ongeveer $50.000.000,- waard. Dat is totaal evenveel als 2645 medewerkers een jaarlang aan modaalloon ontvangen. Of wat anders 59 mensen in hun hele werkzame leven bij elkaar sprokkelen, wordt aan één man opgeofferd.

Philips
Het bedrijf Intermagnetics in de USA wordt in juli 2006 gekocht voor € 1.000.000.000,-.
Topman Glenn Epstein mag baas worden bij Philips Medical voor:

jaarsalaris € 580.000
korte termijn bonus tot € 2.500.000
lange termijn bonus na 18 maanden tot € 4.000.000
optie op aandelen ter waarde maximaal € 34.000.000

Hij wordt dus evenveel waard geacht als 4% van het bedrijf waar hij zat
en als 1400 Philips medewerkers op modaalloon.

Van Lanschot
Floris Deckers wordt in mei 2004 binnengehaald. Als de winst in 2006 onder zijn bewind 25% hoger uitkomt, krijgt hij 25.000 aandelen. Eind november 2004 is deze optie € 1.086.000,- waard.
Dat is evenveel als de kosten van 36 arbeidsplaatsen.

Reed Elsevier
De aandelenopties die Crispin Davis in 1999 kreeg als tekengeld, blijken bij verzilvering in 2003 € 7,2 miljoen waard te zijn. Verrekend met de inkoop blijft er voor hem een aardigheidje over, groot genoeg om 104 cao afhankelijken een jaar van te laten leven.

Buhrmann
Mark Hoffman werd bevorderd tot de Raad van Bestuur. Fantastisch. Daarvoor ontving hij 50 cao lonen .

Hagemeyer
Wiet Pot werd in 2004 binnengehaald met een tekengeld van een kwart miljoen en een bonus tussen de 0,15 en 0,4 miljoen, naast een jaarsalaris van ongeveer € 800.000. 43 tot 50 lonen op de werkvloer Binnen het jaar zag hij iets
dat hij nog interessanter vond.

KPN
KPN zat bijna kapot. De commissarissen vonden mede commissaris Ad Scheepbouwer bereid verder te gaan.
Hij kreeg in september 2001 als startgeld €2.800.000. Daarbij ieder jaar een vaste prestatie bonus van een half miljoen. En wil KPN van hem af? Dan levert hem dat altijd zo’n €2.500.000 op, aangevuld met salaris en bonus
tot zijn 62e jaar en pre-pensioen tot zijn 65e. KPN komt dus nooit meer van hem af. Ruim 5000 andere KPN’ers werden meteen gedumpt. Door dezelfde Scheepbouwer.

Bij zijn aantreden kreeg Ad ook een optierecht op aandelen KPN, op z’n vroegst 3 jaar later uit te oefenen.
In september 2004 koopt hij die aandelen bij eerste gelegenheid en verkoopt ze meteen.
Opbrengst € 3.620.000,-.

secundaire kosten Scheepbouwer uitgedrukt in KPN banen
startgeld 93
jaarlijkse prestatiebonus 17
eventuele uitkoop 83
opbrengst 1e optierecht 129

Binnen een bedrijf worden beslissers ingehuurd als bovennatuurlijke wonderdoeners.
Voor die grote verantwoordelijkheid willen ze dik betaald worden.
Ongeacht of ze er een potje van maken.
Dat lukt makkelijk, omdat het hier niet gaat om maatschappelijke verantwoordelijkheid,
maar om verantwoording binnen de machtsstructuur in het bedrijf.

Zodra hun maatschappelijke positie sneller groeit dan hun persoonlijkheid,
raken beslissers snel verslaafd.
En zo leidt persoonsverheerlijking tot zelfverrijking.
Loonmatiging door het overig personeel houdt deze aso’s nog in stand ook.

Geinteresseerd in meer goeden handdrukken? Zie dan
(50.-1. vertrekpremies en startgelden / gouden handdrukken)

Ga anders door naar:
(20. moeilijk doen over loon)

feb-11

kleine logo