1 mei komitee logo

bulletin LXXII


loonsverlaging 10% of meer


Houdt vast aan de prijscompensatie, alleen daarmee voorkom je loonsverlaging.

Dit jaar maakt de economie een grote bloei mee.
Nog steeds stijgen de winsten naar nieuwe hoogten.
Ook nu, bij de gierende inflatie.

koopkrachtverlies
Die geldontwaarding gaat ons dit jaar minstens 10% koopkracht kosten.
Toch, bij de loononderhandelingen weigeren de bedrijven automatische prijscompensatie.
Want personeel zien ze als een kostenpost.

Erger nog, door geen prijscompensatie te geven, halen bedrijven over dit jaar
zomaar 10% loonsverlaging binnen. Of nog meer.
Dat zijn extra verdiensten voor hun geldschieters, ten koste van onze koopkracht.
Het geld is er wel degelijk, maar het wordt niet eerlijk verdeeld.
Want het belang van aandeelhouders gaat voor. Boven alles. Altijd.


grafiek Bu.72.LXXII.img.1.gif

leugentjes
Laat je niet misleiden met verhalen over onzekere tijden voor de economie.
     Bedrijven zijn geen slachtoffers van de inflatie, zij berekenen hun hogere kosten
      gewoon door in hogere prijzen.
     Er is helemaal geen kans op een loon-prijsspiraal, de loonsverhogingen liggen
      ver achter op de prijsverhogingen.
     Handelaren in energie, granen en metalen verdienen kapitalen aan de geopolitieke
      machtsstrijd tegen China en Rusland.
     Misschien is er een recessie op komst. Zou kunnen, maar die hebben wij niet veroorzaakt.
     De prijsplafonds voor gas en stroom helpen ons even uit de brand. Maar deze steun wordt
      gefinancierd met nieuwe staatsschuld. Dus betalen wij het toch weer zelf. Daarom is het
      verkeerd om deze prijsverlaging te korten op de looneis.


conclusie:
volle prijscompensatie is noodzaak

geldontwaarding
De geldontwaarding kwam in september 2022 uit op ruim 17%.
Van de € 1,- van vorig jaar is nog maar 83 cent over om van te leven.
Met deze koopkracht verlaging hebben we onverwacht veel minder om uit te geven buiten
de strikt noodzakelijke boodschappen. Het wordt steeds moeilijker om de eindjes
aan elkaar te knopen. Schulden lopen op, velen komen in de armoede terecht.
Aansluitend gaat zo de binnenlandse economie kapot. De warme bakkers, eigen slagers,
zelfstandige winkeliers en kleine horeca kost dit de kop.

koopkracht blijft nodig om de binnenlandse economie draaiend te houden

Over de eerste 9 maanden van 2022 beliep de inflatie tussen de 9,7% en 11,1%.
Voor het hele jaar gaat de inflatie nog hoger uitkomen. IMF schat dit op 12%.
De dit jaar afgesloten cao’s komen uit op slechts 3,4%. Dat is voor dit jaar een gat in koopkracht van tegen de 9%. Omdat nog doorlopende cao’s vanuit 2021 gebaseerd waren op een inflatie rond de 2%, komen we gemiddeld op een loonsverlaging van 10% tot 11% alleen al in dit jaar 2022.

bedrijven zetten in op loonsverlaging
sturen op loonroof van 10% of meer,
laten we dat gebeuren?

De hoge inflatie zal volgend jaar ook niet zomaar ineens verdwenen zijn.
Het Internationaal Monetair Fonds IMF verwacht 32% prijsstijgingen tot aan 2027.
Daarvan nog 8% in 2023. Dat is een prijsstijging van 20% over dit en volgend jaar.


grafiek Bu72.LXXII.img.2.gif

looneis voor 2023
Na vele jaren en nog steeds stijgende winsten, gaan wij echt niet inleveren.
We hebben al te veel laten zitten. Juist nu is loonstrijd hard nodig.

fatsoenlijk loon voor eerlijk werk

Om de schade van 2022 in te halen en als voorbereiding op die in 2023 is een looneis
voor 2023 op 17% nog aan de bescheiden kant. De bedrijven zeggen maatschappelijk
verantwoord te ondernemen. Goed, houd ze daar ook aan. Dus:

volle prijscompensatie
minimumloon op € 14,-

oktober 2022
1 mei komitee logo

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, , Nibud, VEB, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB,
Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en VCP, VNO, AWVN, Min SZW