kleine logo

bulletin LXVII


laat je niet belazeren


Je kunt niet even wegkijken of je word bestolen. De bedrijven misbruiken de ontregeling door de lockdown om loonsverlagingen door te drukken.
Na maart 2020 zijn er geen cao’s meer boven de nullijn afgesloten.

Al jaren kost het de regering niets om geld te lenen. Op staatsleningen voor tien jaar krijgt ze zelfs nog bewaargeld toe. Toch is steeds categorisch geweigerd dit gratis geld aan te pakken om èn noodzakelijke investeringen te doen èn onze levensstandaard te verhogen. (67. staatsschuld)
Maar om de bedrijven de corona lockdown door te helpen is er ineens wel een enorme overheidsschuld aangegaan. Met ook nog wat kruimels voor de kleinere zelfstandigen.
Nu moeten wij geloven dat hiermee een ontslaggolf is voorkomen.

Heeft ondernemend Nederland het dan zo slecht?
Helemaal niet. Kijk maar naar de winst ontwikkeling in Nederland:


grafiek Bu.67.LXVII.01.gif

De lichte knik in de winst over 2020 is uitsluitend te wijten aan teruggang bij buitenlandse dochters. Er is geen enkel winstverlies op Nederlandse activiteiten. Er wordt stevig aan ons verdiend. (14. rendement op de Nederlandse economie)

conclusie:
geen enkele reden voor loonoffers

Bedrijven hebben ook nog eens voor € 16.000 miljoen belastinguitstel gekregen.
Nu al wordt geopperd om die belastingschuld helemaal kwijt te schelden.
Hoe moet dan het voorzieningen niveau in Nederland op peil blijven?
De zorg, het onderwijs, het openbaarvervoer, dit en nog meer moet wel ergens van
betaald worden. De massale coronasteun en alle subsidies kwamen niet uit de lucht vallen.
Het is allemaal geleend geld.

vraag:          wie gaat dit alles straks terug betalen?
antwoord:    wij, de bevolking van Nederland. (40-3. loonmatiging verdienmodel

Voor alle corona regelingen tezamen is er in één jaar een schuld genomen
van minstens € 76.000 miljoen.
Voor de loonafhankelijken in Nederland grofweg € 9.300,- per persoon.
Gelijk aan 19 weken werken bij modaal loon.

misbruik
Iedere gelegenheid wordt door bedrijven aangegrepen om de winsten te verhogen
door loonkosten te verlagen en arbeidsvoorwaarden uit te hollen. (26. misbruik)
Al maanden saboteren zij de onderhandelingen om cao’s te vernieuwen.
Alweer zijn er stakingen nodig in de metaal en bij het vervoer over de weg.
De regering weigert iedere verbetering voor de werkers in de zorg.

Geldende cao afspraken worden door ondernemers achteloos opzij geschoven.
De bedrijven eisen loonoffers van 20%, precies zoals de regering dit het KLM
personeel afdwong.
Winkelbedrijven korten eenzijdig de contractuele uren en schrappen vakantiedagen.
Supermarkten streken wel verhoogde winsten op, maar weigeren het cao overleg.

Sluipend worden al langer onze arbeidsvoorwaarden uitgehold.
Met de grootschalige inhuur van zwaar onderbetaald gedetacheerd personeel worden
zowel cao’s als het sociaal stelsel stelselmatig ondergraven (68-1. uitbuiting arbeidsmigranten)
De lage lonen sector neemt onrustbarend toe door een veelvoud aan loondumping
constructies. (68-2. platformeconomie)
Dit heeft veel flex werkers, jongeren en zzp’ers bijna meteen werkloos gemaakt.
Bij aflopen van de steunmaatregelen gaan bedrijven verder snoeien in het personeel.
Inkorten van de WW tot slechts 1 jaar is al als proefballon opgelaten.

Wat nog niet iedereen beseft, is dat we eigenlijk al in een inflatiegolf zitten die niet gemeld wordt. (Bu.67.LXVII,laat je niet belazeren)


De geldontwaarding ligt veel hoger dan de opgegeven indicaties:
kijk naar de onhoudbaar hoge huizenprijzen en de huurverhogingen;
de onwaarschijnlijke hoogten van technologie aandelen; (54. beurskoers)
geen rente meer op spaargeld;
stijgende grondstoffen prijzen;
het monetair beleid van de ECB, dat geld blijft pompen,
dat niet terecht komt in de reële economie.
Het geld klotst tegen de plinten:
staatsleningen voor negatieve rente worden zwaar overtekend;
beleggingsfondsen groeien in de jacht op hoger rendement;
financiële speculatie neemt toe.
Vroeg of laat krijgen we een gierende inflatie voor de kiezen. (33. inflatie)
Wacht daar niet op. Blijf dat vóór.
Nu al moeten we cao’s afsluiten ruim boven het officiële inflatiecijfer 1,9%.

Als bevolking dragen wij gezamenlijk alle risico’s voor de steunmaatregelen
aan de bedrijven.
Met loonstops en loonoffers proberen zij ons voor een tweede keer te pakken.
Van Den Haag hebben we met welke nieuwe regering dan ook niets te verwachten.
We moeten het zelf doen.
Dus als we nu niets ondernemen, wordt het vanzelf weer inleveren op koopkracht.
(05. koopkracht en loon)
Minder koopkracht betekent ook achteruitgang voor de binnenlandse economie.
Daarom:

hoog inzetten op loon bij de cao vernieuwing,
juist in deze tijden van corona

Het geld is er. De winsten zijn hoog. (11. winst in Nederland)
Zonder tevreden personeel zijn de bedrijven en instellingen nergens.

Opkomen voor loon is keihard nodig. Niets doen is geen optie.
Maak je hard om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.


minimumloon op € 14,- per uur
april 2021
kleine logo

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, Nibud, VEB, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB, Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en VCP, AWVN, Min SZW

grafiek.67.LXVII.02.gif