kleine logo

bulletin LXVI


loonroof 2020


Trap er niet in:
Ons belang is de kwaliteit van leven voor loonafhankelijken. Werkend en werkloos.
Houd dat vast.
Want de werkgevers zijn op oorlogspad, misbruiken daarvoor de corona sluitingen.

De korte termijn agenda van de gezamenlijke bedrijven en overheid is dat de loonafhankelijken moeten bloeden voor de tegenvallende omzetten en winsten. Onterecht natuurlijk, want zo’n dipje is het normale ondernemersrisico. Daarvoor streken zij immers in de afgelopen jaren hun royale winstuitkeringen op.

Alleen marginale, toch niet levensvatbare bedrijven vallen om. Daar hoef je als personeel echt geen medelijden mee te hebben. Echte ondernemers beseften op tijd dat hun bedrijfsmodel niet meer kon voldoen. Zij hebben hun bedrijf al netjes beëindigd, met een sociaal plan voor het personeel. Verreweg de meeste en zeker de grote bedrijven -en ook hun geldschieters- hebben de afgelopen jaren genoeg reserves opgebouwd, maar weigeren die nu aan te spreken.


grafiek 66.LXVI.01.gif

De regering beet voor hen het spits af:
Geen loonsverhoging voor de helden die tijdens de corona sluiting moesten doorwerken:
in de zorg, de verpleging, vuilophaal en het onderwijs.
Ook niet voor het vervoer, de distributiecentra,supermarkten en schoonmaak.

De arbeidsvoorwaarden nota 2020 van loononderhandelaar AWVN voor bedrijven is helder:
cao’s openbreken, zoals de KLM directie prompt probeert
‘vrijwillige’ loonsverlaging afdwingen
loonsverhogingen uitstellen
toeslagen intrekken
vakantiegeld inhouden
verlofdagen vervallen
geen dertiende maand

Bij te vernieuwen cao’s:
20% loon inleveren
verlagen pensioenopbouw
morrelen aan de sociale premies

Grote ontslagrondes komen na 1 oktober 2020, als de steunverlening is afgelopen.
Flexwerkers via uitzendbureaus en zzp’ers zijn al massaal de straat opgeschopt.
Vooral jongeren en de mensen met nul-uren contract zijn hard geraakt.

Een nieuw sociaal stelsel, helemaal geen vast arbeidscontract meer.
Dat is het lange termijn doel van de werkgeversvereniging. (AWVN arbeidsvoorwaarden nota 2020)
Dus voor werkenden nog meer tijdelijk werk en nog onzekerder toekomst.

winst
De laatste 25 jaar zijn de winsten met 8½% per jaar toegenomen.
In 2019 kwamen die winsten uit op een niet eerder voorgekomen € 305.000 miljoen.
(11. winst in Nederland)
Op iedere euro werd ruwweg 37 cent winst gemaakt.
(14. rendement Nederlandse economie)
Dit komt doordat de koopkracht van de cao lonen in 40 jaar op nul is gehouden.
(05. koopkracht en loon)


grafiek B.66.LXVI.02. gif

bron: cbs.

Bij beleggingsfondsen klotst het geld tegen de plinten. Banken krijgen van de centrale bank ECB zelfs geld toe op leningen. Daardoor staat de rente zo ongekend laag en geven ze niets meer voor ons spaargeld. Waarom zouden wij nu nog loon inleveren?


grafiek B.66.XLVI.03.gif

Dit jaar moeten er 400 cao’s voor 2,6 miljoen loonafhankelijken worden vernieuwd.
De bedrijven en hun geldschieters hebben dik vet op de botten.
Geen enkele reden om ons nu een poot uit te laten draaien:
meer werkzekerheid en hoger loon
minimumloon op € 14,- per uur


conclusie:
houd vast aan onze eigen agenda, laat je niet misleiden
ga de loonstrijd aan, samen met de bond

augustus - 2020
kleine logo

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, DNB, Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en VCP, AWVN, Min SZW.