kleine logo

bulletin LXV


waardering zonder passend loon


een rechtvaardige beloning wordt je niet gegeven,
die moet je opeisen, samen met je bond

De regering stelt dat er een steunoperatie tot aan € 90.000 miljoen nodig zal zijn om in corona tijd de bedrijven de lonen te laten doorbetalen en te voorkomen dat ze bezwijken onder hun schulden. Bizar, want over 2019 is in Nederland ruim het drievoudige aan winst behaald:
€ 297.995 miljoen.

Ondernemers en hun geldschieters zijn altijd royaal beloond. Zij vinden dat nodig omdat zij het ondernemersrisico lopen. Zo zijn de winsten in 25 jaar met bijna 10% per jaar toegenomen. (12. hoeveel winst wordt er gemaakt)


grafiek  65.LXV.01.gif

bron: cbs.

Nu, met de corona uitbraak doet zich een keer zo’n ondernemersrisico voor. Geen enkele reden dus om nu te gaan piepen. Zeker niet voor de belastingontwijkers en de vrije-markt-fetisjisten die ieder overheidsingrijpen afwezen, omdat het hun voordeel bracht.
Er is ook geen reden om nu offers te eisen van het personeel. De koopkracht van de cao lonen is al 40 jaar op nul gehouden. (05. koopkracht en loon)


grafiek B.65.LXV.02.gif

bron: cbs.

De bedrijven worden nu op de been gehouden met een heel groot steunpakket. Maar vergeet niet dat wij met z’n allen deze staatssteun leveren.
WIJ steunen de eigenaren van die bedrijven.
Managers en hun financiers stellen dat zij recht hebben op deze ondersteuning en dat ze die nooit hoeven terug te betalen. Zij rekenen zich nu al rijk met dat niet zij, maar de bevolking straks moet opdraaien voor alle tekorten.

Zodra het corona virus bedwongen is, gaan managers en hun geldschieters onverdroten voort met nieuwe offers eisen van de loonafhankelijken. De cao fabriek AWVN van ‘Ondernemend Nederland’ heeft begin maart al ingezet op een nieuw sociaal stelsel zonder vast arbeidscontract.

solidariteit
Terecht is er voor ons aller gezondheid opgeroepen tot onderlinge solidariteit, bij de hele bevolking. Dus hoezo de helden met onmisbare beroepen in deze corona tijd alleen met de mond ophemelen maar niet passend belonen? Dit is een belediging. Minachting waar praktische solidariteit noodzakelijk is met de mensen die hun gezondheid op het spel zetten om de basisvoorzieningen in stand te houden. Hier is ook de solidariteit van bedrijfsleiding en geldschieters vereist.

wat echte solidariteit is?
nu even geen aandeelhouders belang voorop,
schrappen die dividend uitkeringen
geen bonussen voor managers
niet onder de verantwoordelijkheid voor het personeel uitdraaien
zelfs de laatste 10% doorbetalen die het UWV niet vergoedt
terugdraaien van het a-sociaal dumpen van flexwerkers
ook de nul-uren contractanten als volwaardig mens behandelen


Zorg, verpleging, wegtransport, vuilophaal, distributiecentra,
supermarkten, schoonmaak, en het onderwijs.
Daar worden nu de zwaarste offers gebracht,
tegen schandalig slechte arbeidsvoorwaarden.

dus nu uit respekt:
prestatiebonus voor het overwerk door de helden,
forse vooruitgang in de cao’s voor alle onmisbare beroepen,
drastisch inperken van flex contracten,
+ minimumloon op € 14,- per uur.

Een economisch systeem is maatschappelijk nuttig zolang het tegemoet komt aan de levensbehoeften van iedereen. Maar niet als het gebruikt wordt voor zelfverrijking van alleen de kapitaalverschaffers.


grafiek B.LXV.03.gif


Daarom moeten we ook nu blijven opkomen voor verbetering van onze arbeidsvoorwaarden.

een rechtvaardige beloning wordt nooit gegeven,
die moeten we opeisen
samen met de bonden
april - 2020
kleine logo

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, DNB, Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en VCP, AWVN, Min SZW.