kleine logo

bulletin LXI

pikken we dit nog?


Deze neo-liberale regering jaagt ons verder de armoede in:

1.
Meer banen, ja. Maar wel voor een armzalig laag loon.
De lage lonen sector van werkende armen neemt snel toe.
Onze koopkracht blijft al 48 jaar achter bij een bloeiende economie.
(bulletin LX. lonen stagneren)
Minstens de helft van de bevolking wordt dus geen beter leven gegund.
(61. bestaansminimum)

grafiek B.61.LXI.01.gif

2.
De overheid incasseert een meevaller van € 11.400 miljoen.
Door verhoogde belastingen en minder uitkeringen.
En nog beweert de regering dat er geen geld is om te investeren in de toekomst:
in onderwijs, zorg, openbaar vervoer, water- en spoorverbindingen,
verbetering van de levensstandaard, verlaging van de AOW leeftijd
en behoud van ons pensioenstelsel.
De regering blijft de arbeidswetten verslechteren om de loonkosten te drukken.
Smijt wel duizenden miljoenen weg aan aandelen Air France, het onnodig aflossen
van de staatsschuld en verlagen van de winstbelasting. (67. staaatsschuld)

3.
De winsten voor de bedrijven en hun geldschieters komen ieder jaar weer
hoger uit. (14. rendement op de Nederlandse economie)
Beleggers en ondernemers lopen geen enkel risico.
Voor de werkenden blijft een steeds kleiner deel van de verdiensten over.


grafiek B.61.LXI.02.gif

Door loonmatiging, cao ontduiking, onderbetaling, opvoeren van het flexwerk, saboteren van de vakbondsvrijheid, innovatieve uitbuitcontracten en versoepelde ontslagdreiging, dragen de werkenden alle economische risico’s.
(40-3 loonmatiging is het verdienmodel)


alleen een vastberaden vakbeweging kan dit wanbeleid keren

vóór meer koopkracht,
meer respekt, menswaardiger arbeidsvoorwaarden,
handen af van ons pensioen

sluit je aan,
samen zijn we sterk

1 mei 2019

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals: CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, Bloomberg, Nibud, DNB, Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en de Unie, AWVN, Min SZW.

kleine logo