kleine logo

bulletin LIX

Nederland verarmt


De economie draait als een tierelier.
•    de economie groeit al 50 jaar
•    de winsten stijgen nog harder op iedere €1 wordt 33 cent verdiend
                   (14. rendement van de Nederlandse economie)

•    dividendbelasting wordt afgeschaft,
een cadeau van € 2.000 miljoen of meer per jaar
•    winstbelasting wordt verlaagd € 3.300 miljoen weggegeven over 2018


Gaat het hierom dan goed met Nederland?
Nee.
Op deze manier gaat het alleen goed voor aandeelhouders en geldschieters.


grafiek bulletin 59. LIX.

Het gaat slechter voor alle andere mensen in Nederland.
Want wij moeten hiervoor inleveren.
Zie maar:

•    lage btw tarief gaat met de helft omhoog van 6% naar 9%,
een offer van € 2.600 miljoen per jaar op de eerste levensbehoeften
•    extra belasting op huurwoningen,
dus € 1.700 tot € 2.000 miljoen aan hogere huren
•    overheden en bedrijven zijn alleen uit op de verlaging van loonkosten
•    lonen stagneren al 40 jaar, worden verder verlaagd
•    koopkracht van de lonen blijft zelfs achter bij de geldontwaarding
•    regering gedoogt onderbetaling en het ontduiken van cao afspraken
•    steeds meer banen worden tijdelijk, zonder zekerheden
•    veel werk is opgedeeld in lullige baantjes, waar je niet van kan leven
•    pensioenen zijn al verlaagd, de pensioenleeftijd verhoogd
•    de slechtst betaalde mensen verarmen het zwaarst


Pikken we dit nog langer?


Deze onrechtvaardige verdeling is een politieke keuze.
Is daarom ook politiek te bestrijden.
Laat dus niet meer over je heen lopen.
Kom in aktie, samen met de vakbond.

Deze regering is er alleen voor de geldschieters en aandeelhouders
van multinationals.
De toekomst van de Nederlandse bevolking interesseert ze niets,
die laat ze verarmen.

augustus 2018

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, Bloomberg, VEB, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB, Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en de Unie, AWVN, Min SZW verantwoording wordt gegeven op onze website:

naschrift
In oktober 2018 besloot de regering de dividend belasting te laten voor wat het is. Daarvoor in de plaats wordt de belasting op bedrijfswinsten vanaf 2021 nog verder verlaagd. Bij het huidig hoge winstnivo is dat een jaarlijkse gift van € 4.400 miljoen aan aandeelhouders. Daarbij komen er nog wat andere belastingvoordeeltjes voor kleine ondernemers, geldschieters en duur betaalde expats. Tezamen een extra presentje van minstens € 1.200 miljoen.

kleine logo