kleine logo

bulletin LVIII    juni 2018

verhoog de koopkracht


Ken je deze nog?
‘de sterkste schouders zullen de zwaarste lasten dragen’
‘groei van de economie is goed voor iedereen’

Laat je niet misleiden door deze leugens.
Sinds 2001 is het netto reëel besteedbaar inkomen nauwelijks vooruitgegaan.
Terwijl de economie met ruim 1/5 doorgroeide.
En de winst in dezelfde reële termen bijna verdrievoudigde. (11. winst in Nederland)

Zie maar wat Het Financieele Dagblad vaststelde:

grafiek B.58.LVIII
bron: FD 090518

Wie profiteert er nu eigenlijk van de groeiende economie?
Niet jij of ik. (LVII. winst stijgt, loon niet)
We hebben teveel laten liggen bij de beleggers en geldschieters.

conclusie:
er is een zee aan ruimte voor hoger loon

Vragen, meedenken en onderhandelen heeft ons te weinig opgeleverd.
Bedrijven en overheid gaan de konfrontatie aan door alweer lagere loonkosten te eisen.
Waarom zouden wij hieraan toegeven? We hebben alleen maar te winnen.

De Europese Centrale Bank heeft de afgelopen jaren enorm veel geld in de economie gepompt. Wel € 2.400.000 miljoen. Vroeg of laat levert dat een gierende inflatie op.
(58-2 kredietchaos 7 jaar later)
Dit is nu al te voelen aan de snel stijgende huizenprijzen en huren.

Maar vele cao’s compenseren nu nog niet eens de uitzonderlijk lage officiële geldontwaarding. Hierom was het onverstandig om langjarige cao’s af te sluiten op basis van de lage inflatie van de afgelopen jaren.

Het gaat om veel meer dan de koopkracht te handhaven.
Juist voor versterking van onze binnenlandse economie is hogere koopkracht nodig.
Het gaat erom ons deel op te eisen nu er 33 cent wordt verdiend op elke euro omzet.
(14. rendement Nederlandse economie)
Het gaat om een rechtvaardiger verdeling van deze welvaart dan tot nu toe.
Met daar bovenop meer kwaliteit van leven en menselijker arbeidsverhoudingen.

We zitten al 4 jaar in een economische hoogconjunctuur.
De winsten zijn geëxplodeerd.
Toch blijven de cao lonen ook in 2018 weer ver achter.
Nu is het echt de tijd voor een inhaalslag.
Alleen gezamenlijk, zelfverzekerd optreden levert een betere beloning op.


ons deel van de welvaart krijgen we nooit cadeau.
loonstrijd moeten we zelf voeren, tegen ondernemers en tegen regering

juni 2018

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, Bloomberg, VEB, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB, Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en de Unie, AWVN, Min SZW verantwoording wordt gegeven op onze website:

kleine logo