kleine logo

bulletin LVI    februari 2018

doorbraak


In 2003 is zes en een half keer meer winst gemaakt dan in 1982.
(12. hoeveel winst wordt er gemaakt)
Zo ging dat bij de in omzet 50 grootste bedrijven in Nederland.
Stel nu eens dat er gelijkheid zou bestaan in dit land.
En dat dus de loonsverhogingen in diezelfde 21 jaar gelijk op waren gegaan met de winsten.
Wat zou dat voor het loon nu betekenen?

Gaan we uit van de gemiddelde lonen zoals die in 1982 volgens het cbs werden betaald, zonder de jeugdloonkortingen. In 2003 zou iemand dan 6½ keer zoveel loon moeten ontvangen. Daarna ging van 2003 naar 2016 de winst van alle bedrijven bij elkaar nog eens 2½ keer omhoog, volgens het cbs.

Bij een gelijke verdeling tussen kapitaal en arbeid moet dan het loon in 2016 er als volgt uitzien:


   gemiddeld
   netto
   maandloon     
  na 21 jaar 6½ keer zoveel
  loon
  na 13 jaar
  nog eens 2½
  keer zoveel loon
bedrijfstak           1982        2003 netto per maand 2003 netto
per jaar
  2016 netto
  per jaar
industrie           ƒ 2.000,-        ƒ 13.000,-     € 5.899,- € 70.790,-   € 177.000
hout           ƒ 1.800,-        ƒ 11.700,-     € 5.309,- € 63.711,-   € 160.000
grootmetaal           ƒ 2.260,-        ƒ 14.690,-     € 6.666,- € 80.000,-   € 200.000
transport           ƒ 1.940,-        ƒ 12.610,-     € 5.722,- € 68,666,-   € 171.700
bouw           ƒ 2.080,-        ƒ 13.520,-     € 6.135,- € 73.621,-   € 184.000
winkel           ƒ 1.880,-        ƒ 12.220,-     € 5.545,-      € 66.542,-   € 166.000
verzekering           ƒ 2.400,-        ƒ 15.600,-     € 7.079,- € 84.948,-   € 212.400
minimumloon           ƒ 1.300,-        ƒ   8.450,-     € 3.834,- € 46.013,-   € 115.000

Lijkt het uitbetaalde loon in 2016 hier niet op?
Dan is er toch veel teveel blijven hangen bij ondernemers en geldschieters.
Dan blijven de werkenden duidelijk achter bij de verdeling van de welvaart.
Hier moet nodig wat aan gedaan worden. (43.-1. staatsvakbond of vrije vakbeweging)

de looneis moet gebaseerd zijn op een hogere waardering voor werkenden

Een echt vrije vakbeweging is veel meer dan een cao fabriek voor akkoorden
zoals de directies en overheid zich die wensen. Er is veel in te halen.
Het gaat om een rechtvaardiger verdeling van de welvaart dan tot nu toe.
(30. opbrengst voor arbeid en kapitaal)

Met daar bovenop een verbetering van de kwaliteit van leven en menselijker arbeidsverhoudingen. (02. verdeling van de welvaart)

Werkenden zijn essentieel voor het bedrijf.
Betaal ze dan ook fatsoenlijker. Behandel ze met respect.
Dit zijn mensen, geen wegwerpartikelen of kostenpost.
En biedt jongeren een zekerder toekomst en een opleiding.

We zitten alweer 4 jaar in een hoogconjunctuur. De winsten exploderen.
(14. rendement van de Nederlandse economie)
Toch blijven de lonen ook in 2018 ver achter. (04. verloren loonruimte)
Nu is het de tijd voor een ommekeer. (LV. loonstrijd is de sleutel)
Alleen gezamenlijk, zelfverzekerd optreden levert een betere beloning op.


ons deel van de welvaart krijgen we nooit cadeau
die loonstrijd moeten we zelf voeren, tegen ondernemers en regering

februari 2018

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals: CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, Bloomberg, VEB, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB, Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en de Unie, AWVN, Min SZW

kleine logo