kleine logo

bulletin LIII    1 mei 2017

laat je niet uitkleden


Op iedere € 1,00 omzet werd vorig jaar 27 ct winst gemaakt.
(14. rendement Nederlandse economie)
Steeds hogere winsten, bij steeds slechtere arbeidsvoorwaarden en lagere lonen voor het laagst betaalde deel van de bevolking in Nederland. Van de € 51.000 miljoen aan bezuinigingen is nu al € 33.000 miljoen omgezet in een hogere winst voor bedrijven.


grafiek bulletin 53.01.

Dit was dan het neo-liberale beleid van de VVD / PvdA regering. Met steun van D’66, CDA en CU. Deze rechtse clubjes gaan met de een of andere bijwagen de nieuwe regering vormen.
Het ingezette neo-liberale beleid wordt dus versneld doorgevoerd:


vast contract wordt uitgehold  pensioenstelsel omgegooid 
ontslagrecht uitgekleed  (48.-3. pensioenroof) 
(51. macht)   AOW pas bij 68 jaar 
voor jongeren weinig vaste banen   sociale fondsen open voor zelfstandigen 
ontslagvergoeding omlaag  btw op eerste levensbehoeften omhoog 
ziektewet van 2 jaar naar half jaar  re-integratie afgeschaft 
tijdelijke contracten voor 4 jaar   koopkracht ouderen + uitkeringen omlaag 
WW en WIA bemoeilijkt en bekort  nog meer gesneden in de zorg 
(52. plundering volksverzekeringen)   

minder winstbelasting en € 10.000 miljoen investeringssubsidies voor bedrijven

Natuurlijk hoeven we dit alles niet te pikken. De economie draait weliswaar op èn kapitaalschieters èn de inzet van de werkenden. Maar in de politiek gaat het om de verdeling van de welvaart die in deze samenwerking is opgebouwd.
Dus wat willen we:
òf een beter leven voor iedereen,
òf alleen steeds hogere winsten voor de bedrijven en hun geldschieters,
zoals de neo liberalen dat nastreven: een hoger verdienvermogen.

Het neo-liberaal wanbeleid is heel goed te keren. Daartoe moeten we ons organiseren om gezamenlijk een vuist te maken. In het belang niet alleen van onszelf, maar ook van de komende generaties.

versterk de vakbeweging die strijdt voor een rechtvaardiger samenleving

Er wordt al jaren te weinig geïnvesteerd om onze economie in stand te houden.
(07. minder loon = minder werk)
De bedrijven behalen hun steeds grovere winsten al met loonmatiging en bezuinigingen.
Daarom herinvesteren ze hier te weinig. Dit beleid brengt onze toekomst in gevaar.
(62.6. loonkostenverlaging in Europa)


grafiek bulletin 53.02.

Ook de regering kleedt onze economie uit. Er wordt een begrotingsoverschot gekweekt,
terwijl een staatslening voor minder dan 8 jaar gratis is, of zelfs geld toe krijgt!
Maar de regering weigert te investeren in verbetering van voorzieningen.
(bulletin LI. neo liberale diktatuur)
grafiek bulletin 53.03.
bron: Financieele Dagblad

Het verzieken van de arbeidsvoorwaarden is niet noodzakelijk of onvermijdelijk. Het loonnivo in Nederland is absoluut niet te hoog. Vergelijk het maar met de buurlanden. En de winstbelasting is effectief nog niet eens 7%. (63. belastingparadijs)

Dus gaat het nu om òf hogere winsten, òf een menswaardig leven voor de hele bevolking. Tegen de pure hebzucht van de geldschieters en hun volgelingen in.
Daarom:

kom op voor meer koopkracht en echte banen

Het geld en de ruimte is er, dat zie je aan de steeds sneller stijgende winstcijfers.


grafiek bulletin 53.04.

grafiek bulletin 53.05.

mei 2017

kleine logo