kleine logo

bulletin LI

neo-liberale diktatuur

Het grootste deel van de mensen vertrouwt politici al vele jaren niet meer. Daarvoor is het vertrouwen te vaak beschaamd. Verkiezingsbeloftes worden toch niet waargemaakt.
(58-1. Griekse tragedie)

In de laatste 6 jaar is er in Nederland voor € 50.400 miljoen bezuinigd. Met loonstops, kortingen, snijden in voorzieningen en lastenverzwaringen heeft de regering onze koopkracht aangetast en daarmee onze economie zwaar afgeknepen.
‘Sorry’ is niet genoeg. Dit wanbeleid mag zich niet herhalen.

grafiek B.51.LI.01

verkiezingsstunt
Met veel bombarie ligt er een boterzacht zoethoudertje om een beetje koopkracht terug te ploegen van wat ons de afgelopen jaren is afgepakt. Natuurlijk, mooi weer spelen omdat er verkiezingen aankomen, in een poging die te winnen.

Maar al in de lente van 2016 hebben ambtenaren de opdracht voor de volgende regering geformuleerd en daarmee de grenzen gesteld. Dit is echt geen grap, hun vorige opdracht werd ook trouw door de huidige regering uitgevoerd. (51. staatsmacht)

vorige opdrachten:

€ 40.000 tot € 50.000 miljoen snijden met:
AOW leeftijd verhogen (48.-2. pensioenroof)
zorg stelsel ontregelen
AWBZ vernielen
afschaffen basisbeurs studenten
beperken WW uitkering
ontslagbescherming afbreken uitkeringsgerechtigden inzetten als loondrukkers
(61. bestaansminimum)
jarenlange loonstop bij de overheid de zorg en het onderwijs
huren sociale woningsector verhogen
pensioenstelsel helemaal op de helling (48.-3. pensioenroof)

In de nieuwe opdracht wordt nog verder in de arbeidsvoorwaarden gesneden, de lage btw afgeschaft, het pensioenstelsel uitgekleed. Wie werkt voor modaal loon mag er volgend jaar maximaal € 10,- per maand op vooruitgaan; wie niet werkt moet inleveren. Zo blijven werkenden, uitkeringsgerechtigden en ouderen toch benadeeld.

Want de winstbelasting en die op vermogen wordt verlaagd. (63. belastingparadijs) Daarmee gaat de beloofde lastenverlichting alleen naar de bedrijven en hun geldschieters. Opdat hun rendement verder zal toenemen.

grafiek B.51.LI.02
bron: cbs

investeren
Het is hard nodig dat er meer geïnvesteerd wordt in Nederland. Om de economie in stand te houden. Beter nog, opdat er meer en beter lonende banen komen.

Maar de bedrijven voeren hun investeringen niet op. En de regering verdomt het ook. Ze maken zich schuldig aan onderbesteding. (58.-2. krediet chaos 7 jaar later) Zelfs investeren in de bevolking met verbeterd onderwijs en gezondheidszorg wordt geweigerd. Tegen alle internationale adviezen in, zoals zelfs die van IMF en Oeso.

Nederland en Duitsland zijn de enige landen ter wereld met een regering die de stompzinnige politiek voert van onderbesteding. Om de staatsschuld te verminderen en een begrotingsoverschot te kweken. Terwijl die overheid zelf nagenoeg gratis geld kan lenen, bij een looptijd van meer dan tien jaar. Dit is wanbeleid ten koste van een beter leven voor de bevolking.

grafiek B.51.LI.03.
bron: Bloomberg

grafiek 62.19.
bron: Het Financieele Dagblad

Steeds verder wordt in de loonkosten gesneden, inplaats van de koopkracht te verhogen. Hoe de komende regering er ook uit zal zien, die staat nu al onder druk van de bedrijven en de volgzame ambtenaren om door te gaan met de wereldwijde concurrentie op verlaging van loonkosten. (40.-2. loonmatigen als opdracht)

Naast de al extreem hoge flexarbeid krijgen komende generaties zo steeds rottiger minibaantjes. Regering, parlement en ondernemers hebben ons verarmd. Lieten ons de afgelopen jaren bloeden voor de mislukte financiële avonturen van geldschieters. Dat mag zo niet doorgaan. Voor verbetering van koopkracht en arbeidsvoorwaarden blijft dan alleen de vakbeweging over.

conclusie:
versterk de vakbeweging, tot een standvastige, onafhankelijke kracht

Trouwens, in de hele EU keert de meerderheid van de bevolking zich allang af van de neo-liberale politiek die alleen ten dienste staat van geldschieters. Omdat dit altijd ten koste gaat van de bestaanszekerheid van de mensen.

grafiek B.51.LI.04.
bron: eurostat consumentenvertrouwen

november 2016
kleine logo

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, Bloomberg, DNB, Het Financieele Dagblad,
persberichten van FNV, CNV en de Unie, AWVN, Min SZW