kleine logo

bulletin L

misleiding houdt onze lonen laag

Met Prinsjesdag geeft de regering veel cijfermateriaal vrij over de stand van de Nederlandse economie. Daaronder ook hoe de verdeling van de verdiensten in Nederland uitvalt tussen werkenden en geldschieters.

De Nederlandse Bank presenteert in april 2016 heel andere cijfers over de verdeling van die nationale verdiensten. (30. de kosten van arbeid en kapitaal)

grafiek bulletin 50.L.01.
bron: DNB april 2016; MEV 2008; MEV 2016

De regering blijkt steevast het deel van de werkenden in de verdeling veel te groot voor te stellen. Door de bedrijvenlobby aangegrepen als munitie voor de valse propaganda dat het winstnivo van haar achterban te laag zou zijn. De herberekening door De Nederlandse Bank geeft nu aan dat de bedrijven allang veel meer overhielden aan de nationale verdiensten
dan ze zelf willen toegeven.

grafiek bulletin 50.L.02       grafiek bulletin 50.L.03

   bron: MEV 2008        bron: MEV 2016

Doordat de opeenvolgende regeringen ons systematisch misleid hebben over de verdeling, hebben de bonden te laag ingezet op cao eisen. Vervolgens zijn daarna geheel onterecht ook te lage onderhandelingsresultaten geaccepteerd.
(bulletin XLVIII. alleen het resultaat telt)
Hierdoor zijn de werkenden veel lager beloond dan ons wordt wijs gemaakt.

Dit is één van de trucs waarmee jarenlang de loonmatiging in stand gehouden is.
(01. loonmatiging)
Wat wij hierdoor bij de cao onderhandelingen hebben weggegeven, is door de bedrijven en hun geldschieters geïncasseerd als winst verhoging.
(bulletin XLIX. loonruimte in overvloed)
Winsten die niet in de Nederlandse economie worden teruggeploegd, maar grotendeels naar het buitenland zijn verdwenen.
(8. winst en kapitaalexport)

De cijfers die de regering ons via haar voorspelbureau CPB voorschotelt,
werden klakkeloos als beschikbare loonruimte geaccepteerd door de bondsleidingen.
Uit traditie. In feite is daarmee na 1965 de geleide loonpolitiek gewoon voortgezet.
(43-1. staatsvakbond of vrije vakbeweging)
In het nadeel van de werkenden en uiteindelijk van de gehele bevolking.

Nooit meer doen dus!

Regering en bedrijvenlobby beweren dat de economie gaat groeien door hard te bezuinigen en de lonen te drukken. (40-2. lonen matigen als maatschappelijke opdracht)
Daarmee is nu het koopkrachtverlies zo groot geworden dat de mensen vanaf 2008 minder geld overhouden om uit te geven.

Uitgerekend deze opzettelijke verarming van de bevolking remt de economie.

grafiek bulletin 50.L.04.

conclusie:
er is nog veel loon in te halen,
in ons gezamenlijk belang,
en in het belang van toekomstige generaties

Vanzelf wordt dat ons niet gegund.
We moeten het zelf opeisen.

juni 2016
kleine logo