kleine logo

bulletin XLVII

gestolen welvaart

In 8 jaar hebben we stevig ingeleverd op arbeidsvoorwaarden en loon.
Daartoe zijn we misleid met de leugen dat er een economische crisis zou zijn.
Maar alleen het financiële stelsel verkeerde in crisis. Doordat er teveel in het wilde weg
was uitgeleend. De oninbare schulden bij de banken en verzekeraars zijn overgeheveld
naar de overheden. Wij zijn gedwongen dit wanbeleid te vergoeden. (58-2. kapitaalchaos 7 jaar later)

grafiek bulletin 47. 01
bron: cbs, de nederlandse economie 2013

Van 2001 naar 2014 is de Nederlandse economie met 35% gegroeid. Gemiddeld 2,7% per jaar.
Bij de verdeling van die toegenomen welvaart is de Nederlandse bevolking zwaar achter gebleven. Want bedrijven met hun geldschieters en de overheid gingen ermee vandoor.


grafiek bulletin 47. 02.
bron: cbs, de nederlandse economie 2013

Dat het de bedrijven heel goed ging, was allang te zien aan de winstcijfers. (11. winst in Nederland) Daarbij ging de winstbelasting ook nog eens omlaag. (63. belastingparadijs)
Wij zijn gewoon voor de gek gehouden met steeds nieuwe crisis kampanjes via de media, waarin loonmatiging, loonstops en het inleveren op sociale voorzieningen zijn voorgesteld
als onvermijdelijk. (26. misbruik)

Ook de overheid heeft een steeds groter deel van de welvaart naar zich toe gehaald.
Met dramatisch overdreven verhalen over onhoudbare staatsfinanciën.
En zogenaamd onhoudbare kosten. Met die smoes zijn de fondsen voor de volks- en werknemersverzekeringen geplunderd. (52. plundering volksverzekeringen)
Ons pensioenstelsel wordt vakkundig naar de knoppen geholpen. (48-2. pensioenroof)

Binnen een paar jaar moet er veel langer worden gewerkt voordat je met pensioen mag. Onze gezondheidszorg wordt uitgekleed. Een groot deel van ons sociaal opvangstelsel is afgeschaft.


grafiek bulletin 47. 03.
bron: cbs, de nederlandse economie 2013

Na 2011 zijn er onvoorstelbaar grote sommen weggegeven aan aandeelhouders en financiers van banken en verzekeraars. En toch lukte het de overheid een groeiend deel van de welvaart in te pikken. Door in 6 jaar € 51.000 miljoen op ons te bezuinigen. De politieke wil ontbreekt om de bevolking een goed leven te bezorgen.

zo wordt onze welvaart gestolen
Met loonmatiging, loonstops en steeds sterkere flexibilisering is onze welvaart gestolen.
Door eindeloos te chicaneren bij onderhandelingen, waardoor de koopkracht achterblijft
bij de geldontwaarding. (33. inflatie)

Bij de cao onderhandelingen in de metaal, de grafische industrie en sociale werkplaatsen weigeren de bedrijven treiterend lang tegemoet te komen aan de zeer bescheiden eisen
van het personeel. Managers zijn niet geïnteresseerd in het welzijn van het personeel.
Inplaats van personeel met respekt te behandelen, zoeken zij de konfrontatie.
(27-2. cao ronde 2016)


grafiek bulletin 47. 04.
bron: cbs, de nederlandse economie 2013

In de detailhandel, en de supermarkten is het nog erger. Al jaren wordt op loon geknot, arbeidsvoorwaarden verschraald, de cao ontdoken. De grootwinkelbedrijven saboteerden
zelfs 8 jaar lang een cao af te sluiten. Deze bedrijven draaien grotendeels op jeugdlonen en onderbetaalde herintredende vrouwen. (44-15. koopkracht cao 2015)
Bij transportbedrijven, in de tuinbouw en schoonmaak hebben uitzendburo’s het verdienmodel veranderd in onderbetaling en uitbuiting van mensen uit Midden Europa. In heel Nederland worden vaste banen vervangen door tijdelijke, korte en schijnzelfstandige zzp contracten. Allemaal trucs waarmee de lonen met 20% en meer zijn verlaagd. In de thuiszorg zijn de lonen verlaagd met wel 25%. Voor een fatsoenlijk sociaalplan moet te vaak worden gestaakt.
(61. bestaansminimum)

De regering is geen spat beter. Personeel bij het Rijk en in het onderwijs moet het eigen pensioen opeten en dat van ruim 2 miljoen anderen. Om nu iets meer te kunnen besteden,
is de armoede doorgeschoven naar de toekomst. (36. cao overheid)
Zo wordt onze welvaart gestolen. Onze bestaanszekerheid wordt ondergraven.

verrijken van geldschieters
De Europese Centrale Bank (ECB) koopt sinds maart in twee jaar € 1.500.000 miljoen aan schulden op. Zo worden beleggers overal ter wereld uitgekocht. Wij moeten geloven dat daarmee de economie en dus de welvaart vooruit gaat. Niet de onze. In de open Europese economie vloeit deze geldberg weg naar geldschieters overal ter wereld. In Nederland wordt
nu al merkbaar steeds minder geïnvesteerd. (08. winst &kapitaalexport)

Beter kan het ECB de voor dit opkoopprogramma uitgetrokken € 1.500.000 miljoen verdelen onder alle bewoners binnen de eurozone. Dat komt neer op € 4.400,- per inwoner. Want niet bezuinigen, maar investeren, stimuleert de economie en dus de welvaart. Desnoods door de vraag op te voeren. Dit voorstel bestaat al jaren. Onlangs als ‘QE for People’ opnieuw omarmd door 65 vooraanstaande Europese economen.

Het opkoopprogramma van de ECB betekent ook dat er heel veel nieuw geld wordt aangemaakt. Maar van de voorgegeven stimulering van de economie komt geen spat terecht.
Al dat verse geld veroorzaakt vroeg of laat wel een enorme geldontwaarding in de eurozone,
dus ook Nederland. (33. inflatie)

Op den duur betekent dat voor ons een sterk verlaagde koopkracht.
Dus sluipende verarming. Uiteindelijk betalen wij dan deze ECB gift aan de geldschieters.
Tenzij we dezelfde verhoging van het loon binnenhalen.

Als de ECB nu eens hetzelfde bedrag voor de opkoop niet aan geldschieters,
maar direkt aan de bevolking geeft, dan wordt onze koopkracht juist verhoogd.
De meeste mensen zullen dat extra geld snel besteden.
Daarmee stimuleer je de economie van Nederland veel gerichter.

Zo’n ommezwaai in politiek economisch beleid komt er niet vanzelf.
Die moeten we afdwingen.


conclusie:
bedrijven en geldschieters verrijken zich ten koste van onze samenleving
dat moeten we stoppen,
dat kan, door nu hoger loon te eisen
november 2015
kleine logo


gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, Bloomberg, Nibud, VEB, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB,
Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en de Unie, AWVN, Min SZW