kleine logo

bulletin XLVI

lager loon = meer winst = minder investeringen = minder werk


Bij de jarenlange loonstops en koopkrachtverlaging nam het winstnivo in Nederland toe.


grafiek bulletin 46. XLVI.-01.

Maar meer investeringen? Nou, nee.


grafiek bulletin 46. XLVI. -02.
bron: cbs

Hoe goedkoper het is om in Nederland aan geld te komen, hoe meer rendement beleggers
op korte termijn in het buitenland kunnen behalen. Meer dan hun kapitaal voor lange termijn
in Nederland te investeren in de reële economie. Dat dit gebeurt is te zien aan de toenemende opbrengsten uit de investeringen in het buitenland.


grafiek bulletin 46. XLVI. -03.
bron: cpb 2012 / eurostat

Dit chronisch handelsoverschot over ruim 30 jaar is tekenend voor het gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef bij beleggers om in de Nederlandse economie te investeren. Vandaar dus ook het teruglopen van het aantal banen in Nederland.


grafiek bulletin 46. XLVI. -04.
bron: cbs

Uitgerekend na 2008 is er heel veel ingeleverd op loon en op arbeidsvoorwaarden.
Omdat ons werd wijsgemaakt dat het noodzakelijk is om de economie te redden.

Nou, we zien het: we zijn voor de gek gehouden.
De winsten zijn gestegen, terwijl de banen verdwijnen.

Met toegeven aan de steeds terugkerende eis van werkgevers tot loonmatiging en verdere ingrepen in arbeidsvoorwaarden wordt dit proces alleen maar versterkt. Natuurlijk gaan zij
voor steeds lagere loonkosten. Dat doen ze altijd, om nog hoger rendement te behalen voor hun geldschieters. Maar die beleggers investeren hun verdiensten echt niet weer in de reële economie van Nederland, maar wel elders in de wereld. Of ze gaan speculeren in financiële derivaten. (08. winst & kapitaalexport)

Om onze Nederlandse economie in stand te houden, is een hogere koopkracht nodig. Dit is al veel langer ook het advies voor Nederland van de Europese Commissie, de OESO, Klaas Knot van de DNB en het IMF. Zij dringen aan op een hogere binnenlandse consumptie. Dat betekent hogere lonen. (XLIII. wie niet aan zijn toekomst bouwt, heeft er geen)
Daarmee wordt de opbouw van onze economie minder eenzijdig afhankelijk van export. Allemaal in het voordeel van de bevolking in Nederland. (02. verdeling van de welvaart)

Maar ondernemers en regering in Nederland zoeken de konfrontatie met het personeel. Personeel dat onmisbaar is om hun bedrijf draaiend te houden. Toch blijven ze koersen
op steeds lagere arbeidskosten. Met deze kaalslag brengen ze onze toekomst in gevaar.
Deze zomer hadden 2½ miljoen werkenden al geen cao meer doordat ondernemers de onderhandelingen saboteerden. Nieuw aangenomen personeel heeft daardoor geen cao-rechten meer. Na 4 jaar loonstop eist de rijksoverheid weer verder inleveren op arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioen. (27.-2. nieuwe cao ronde 2016)

De hervormingsagenda is een leugenachtige verdere ondermijning van ons levenspeil.
(62. loonkostenverlaging in Europa)
Jongeren wordt ieder perspektief ontnomen. Hogere winsten zonder sociale verbetering is geen maatschappelijke vooruitgang. Als we dit laten doorgaan, dan wordt ons land leeggeroofd.
(01. loonmatiging)
De prijs van de arbeid bepaalt nu eenmaal de kwaliteit van leven.

conclusie:
vergroot je koopkracht
laat je niet flexibiliseren
jeugdloon boven de 18 is diefstal
eis flink hoger loon en vaste banen
augustus 2015
kleine logo