klein logo

bulletin XLIV

meer koopkracht en echte banen

stagnerende economie?
De lage economische groei wordt veroorzaakt doordat:

 • De koopkracht te laag is na jarenlange loonmatiging voor de cao lonen
  bij steeds slechtere arbeidsvoorwaarden.
 • Er door bedrijven en overheid te weinig geïnvesteerd wordt.
  Het kapitaal wordt uit de Nederlandse economie geperst en weggesluisd.
grafiek Bu 44. XLIV. 01

 • De overheid weigert de uitzonderlijk goedkope staatsleningen in te zetten
  om te investeren in de toekomst van Nederland. Terwijl geldschieters om
  te mogen uitlenen al geld toe geven op vijfjaarsleningen!
grafiek Bu 44 XLIV 02
 • De onnodige bezuinigingen op uitkeringen en sociale voorzieningen,
  onder het voorwendsel dat de staatsschuld hoe dan ook verlaagd moet worden.
  Terwijl die kosten nog nooit zo laag zijn geweest.
 • De onterechte stemmingmakerij van de regeringen met ‘slechte tijden’ voor iedereen,
  nadat de financiële sector er onderling een zooi van heeft gemaakt.

grafiek Bu 44. XLIV.03

Dat doet de binnenlandse economie stagneren.
Het is al 13 jaar niet anders!

voor een leefbaar Nederland met toekomst
meer koopkracht en echte banen

betere toekomst nodig
Slecht betaald werk zonder zekerheid; kansloze nuluren- en min-max contracten;
de respectloze behandeling; telkens terugkerende vernedering van werkloosheid,
met kleine uitkeringen waar niet van valt te leven. Armoede.
Dat ontneemt jongeren hun toekomst. Velen worden daar depressief van, raken gedemoraliseerd.
Voor deze uitzichtloosheid vluchten sommigen in drugs, anderen radicaliseren.
Kinderen van migranten wordt ook nog eens de Nederlandse identiteit ontzegd.
Geen wonder dat enkelen zich daardoor afkeren van deze maatschappij.

Met zware bewaking voorkom je geen radicalisme. De enig sociale oplossing is
jonge mensen een beter toekomstperspectief te bieden. Daar hebben ze recht op.

voor een leefbaar en veilig Nederland
echte banen en meer koopkracht

geen crisis, wel loondruk
Tot de huidige bezuinigingen is al ruim twaalf jaar geleden besloten. Het voorwendsel om dit pakket in te voeren ontbrak toen nog. De overhaaste uitkoop binnen enkele weken van belanghebbenden in de financiële sector in 2008 van € 80.000 miljoen -€ 4.700,- per inwoner- en nog eens eenzelfde bedrag aan garantierisico’s was een eerste aanleiding. (58. kapitaalchaos)

In 2011 zijn er nog eens een slordige € 62.000 miljoen toegezegd -€ 3.600,- per inwoner- nu om beleggers in Europese staatsleningen uit te kopen. Om dat bedrag op te hoesten zijn miljoenen en miljoenen Grieken, Ieren, Portugezen en Spanjaarden zwaar vernederd. Geheel buiten hun schuld. (58.-1. Griekse tragedie)

De Nederlandse regering lift daarop mee. Om het rendement van internationale geldschieters te verhogen is bij ons aan alle kanten gesneden in zorg, openbaar vervoer, onderwijs, uitkeringen, sociale woningbouw en de arbeidsvoorwaarden. De belastingen zijn verzwaard en een verdere verhoging met vlaktaks en opheffen van het lage btw tarief ligt klaar. (62. loonkostenverlaging in Europa)

grafiek Bu 44. XLIV. 04

Al in 2003 eisten ondernemerslobby en topambtenaren de bezuinigingen die door de diverse regeringen daarna tot aan 2014 zijn ingevoerd. Die regeringen bestonden uit wisselende coalities tussen parlementaire kiesverenigingen. Naar eigen zeggen van heel diverse kleur.
In het uitgevoerde beleid heeft het geen verschil gemaakt. Even vrolijk ondersteund door meerdere kiesverenigingen in de oppositie.

Iedere regering -ongeacht de samenstelling- ging alleen voor het belang van geldschieters.
Zo is ook de winstbelasting verlaagd, hoewel overbodig bij het al hoge winstnivo. Alles steeds weer ten koste van een leefbare samenleving. (11. winst in Nederland)

grafiek Bu 44. XLIV. 05

Politiek bestuur in Nederland werkt dus als volgt: zwaar beïnvloed door de ondernemerslobby stellen technocratische topambtenaren het kader voor de ruimte waarbinnen de regeringen mogen opereren. (51. wie heeft de staatsmacht)

voor een leefbaar Nederland met toekomst
meer koopkracht en echte banen

verrijken van geldschieters
De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde een opkoopprogramma aan van € 1.140.000 miljoen in anderhalf jaar. Dat komt neer op een geldverruiming met € 3.300,- per inwoner binnen de eurozone. Beweerd wordt dat met dit reusachtige bedrag de economie in de eurozone zal gaan groeien. Maar dat is niet waarschijnlijk.

Geldschieters en beleggers overal ter wereld worden uitgekocht, voorzover ze schuldbekentenissen van eurolanden in de aanbieding hebben. In de open europese economie vloeit deze stimulering dus grotendeels weg naar geldschieters overal ter wereld, die vrij gelaten worden het buiten de eurozone te besteden.

ongerijmdheden

Europese banken en verzekeraars zijn verplicht juist staatsleningen aan te houden als
reserve buffer tegen de uitstaande leningen. Dus om hun bedrijf gaande te houden zullen zij
hun voorraad staatsleningen niet aan de ECB aanbieden. Temeer, omdat ze na verkoop aan de ECB het verdiende geld toch niet in zijn geheel kunnen uitlenen, maar opnieuw gedeeltelijk moeten besteden aan staatsleningen om voldoende reservebuffer aan te houden. Verkoop schiet dus niet op voor banken en verzekeraars. Voor pensioenfondsen in onderdekking geldt dat zij verplicht zijn onder die omstandigheden vooral in staatsleningen te beleggen.
(48.-2. pensioenroof)

De geldverruiming door de ECB zal dus nauwelijks leiden tot verhoogde investeringen
vanuit de Europese financiële instellingen. De financiële bedrijven van buiten de eurozone daarentegen, kunnen voluit profiteren van de geldverruiming door de ECB.

Aanhangers van de dominante economische theorie verwachten dat hiermee een waardedaling van de euro ten opzichte van andere leidende valuta -USA $, Japanse ¥
en Britse £- bereikt wordt. Die waardedaling zou dan weer de export vanuit de eurozone moeten bevorderen.

Een hele omweg om een resultaat te behalen waar alleen maar op gehoopt kan worden.
Want sinds enige tijd verzwakken ook andere centrale banken de munt van de eigen economie, uitgerekend weer de $, ¥ en £. Dan is het resultaat hooguit een handhaven
van de wisselkoersverhouding.
(49. valuta)

Een ander voorgegeven doel zou zijn dat de inflatie in de eurozone met de verruiming naar
de gewenste 2% zal gaan. Zelf verwacht de ECB voor 2015 een inflatie van 1,5%. Dus zou deze geldverruiming operatie 0,5% inflatie moeten opleveren. Ook al niet indrukwekkend voor zo’n omvangrijke maatregel.

Wil je echt € 1.140.000 miljoen direkt in de euro economie pompen, geef dan € 3.300 aan iedere inwoner van de eurozone. Want verreweg de meeste mensen kunnen toch nooit anders dan het weer binnen de eurozone te besteden.

grafiek Bu 44. XLIV. 06

Zo’n stimuleringsprogramma is even omvangrijk als het voorgenomen opkoopprogramma. Ook deze operatie kost helemaal niets, want er hoeft netzo goed nooit iets te worden terugbetaald. Maar het is wel veel doeltreffender om de economie van de eurozone te stimuleren.

Het gaat hier dus alweer om de politieke keuze tussen wie je wilt dienen:
òf de internationale geldschieters,
òf de bevolking van Europa.

Zijn de bankiers van de Europese Bank ECB nu zo dom?
Of worden wij gewoon belazerd?

voor een leefbaar Nederland met toekomst
meer koopkracht en echte banen
het geld is er, maar het wordt verkeerd ingezet

versterk de vakbeweging
De komende parlementaire verkiezingen leveren ons geen betere toekomst op. Daar zullen we zelf aan moeten werken met onze vakbeweging. Dus gaan we die verder versterken tot zelfbewuste, onafhankelijke politieke factor.

voor een leefbaar Nederland met toekomst
meer koopkracht en echte banen

februari 2015
kleine logo