1 mei komitee logo

bulletin XXXIX

loondruk is de verborgen agenda

Een sociaal akkoord in 2013, dat is de wens van bedrijven en regering.
Voor de bedrijven om de loonkosten te verlagen en daarmee het winstnivo hoog te houden.
Voor de regering om de begroting weer passend te krijgen na de overbodige aankoop
van de banken ABN en SNS.

Degenen die het geld opstrijken, dragen niets bij aan de financiële steun programma’s.
Alles is afgewenteld op de werkenden en uitkeringsgerechtigden.
Zij worden gedwongen hiervoor in te leveren.
Onder de smoes dat er een crisis heerst in Europa.

crisis
Waar crisis? In Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en in Cyprus, ja.
Daar is de bevolking iedere sociale zekerheid ontnomen. Om de schade van financieel,
bestuurlijk en economisch wanbeleid te repareren. (62. loosverlaging in Europa)
In Nederland worden we voor de gek gehouden.

Want, een economische crisis In Nederland? Welnee. Het gerucht wordt verspreid
om de toch al uitbundige winsten op geïnvesteerd kapitaal in stand te houden.
Door de loonkosten nog verder te verlagen. (40. verslaafd aan loonmatiging)
Terwijl de winsten al tien jaar op een zeer hoog nivo blijven staan. (11. winst in Nederland)
Wat er werkelijk aan de hand is, is een a-sociaal overvragen.
De race naar het bodemloon is ingezet. Op naar de minimale loonkosten.
(61. bestaansminimum)

Als er een crisis is in Nederland, dan is die er zeker bij de snel groter wordende groep mensen met te lage lonen. Duizenden ontslagen per maand. Vaste contracten zijn omgezet in tijdelijk werk. Korting op alle uitkeringen. Wie onder het minimumloon betaald krijgt, wordt gedwongen iets beter betaalden uit hun baan te verdringen.
Belastingverhoging en nieuwe bezuinigingen op alle voorzieningen.
Een miljoen mensen leeft al in armoede.

modernisering
Een sociaal akkoord met de ondernemerslobby VNO is een verbond met onbetrouwbare tegenstanders.
De bedrijven hebben immers altijd alle afspraken gesaboteerd zodra hun dat beter uitkwam.
De regering en de ondernemers wensen een akkoord om de bonden en daarmee de werkenden
te onderwerpen. Moderniseren van de arbeidsmarkt is absoluut geen noodzaak. Wel heel botte machtspolitiek.

Eind maart nog verklaarden beslissers bij de grootste bedrijven in Nederland dat ze hoe dan ook loonkostenverlaging eisen. Om op arbeidsvoorwaarden de concurrentie aan te gaan met Aziatische bedrijven. Inplaats van te innoveren in Nederland.
Innovatiesubsidie wordt slechts gebruikt om de winstbelasting te verlagen naar 5%.
(63. belastingparadijs)

grafiek bulletin 39-1

Ondernemingen in Brabant verlangen een banenpool voor het gezamenlijk personeel. Lekker makkelijk: indien gewenst zomaar een nieuw blik personeel opentrekken.
En als het even niet uitkomt, wordt het personeel massaal gedumpt in dezelfde sterfhuisconstructie. Bedrijven zijn daarmee ontheven van iedere sociale verantwoordelijkheid. Het ondernemersrisico is verlegd naar werkenden en werklozen. Ongeveer zoals bij de nieuwe pensioenregeling.

Het VNO lokkertje dat er over de eis op korting op de WW en snijden in het ontslagrecht valt te praten, stelt heel weinig voor. Het is slechts een proefballon. Om uit te proberen hoe standvastig de vernieuwde vakbeweging is. (47. sociaal akkooord 2013)

zonder akkoord is de positie van de vakbeweging verloren ??
Absolute onzin. Overleg, vanuit de onderling tegengestelde belangen is altijd nuttig.
Om tot gezamenlijke besluiten te komen. Gedragen en nagekomen, niet alleen door de vakbeweging. Ook door regering en alle ondernemers. Anders is het een diktaat.

Zonder akkoord gaat de positie van de regering verloren. Niet die van een zelfbewuste,
vrije vakbeweging die handelt vanuit een sterke positie. Niet die van een vakbeweging die de opgelegde beperkingen weigert te aanvaarden.

die vakbeweging is er en die moet versterkt worden
in ons aller belang

werk voor inkomen
We worden misleid dat de coalitie VNO / VVD / PvdA werkgelegenheid wil scheppen.
Dat lukt alvast nooit door de lonen te verlagen. Nooit door de WW te bekorten, ontslag te versoepelen en pensioenpremies te verlagen. Uitgerekend de jongeren wordt hiermee iedere zekerheid op hun toekomst ontnomen. Een politieke coalitie die bijdragen naar vermogen eist, moet allereerst zelf investeren. Niet alle offers eisen van de werkenden om de belangen van geldschieters te bevredigen.

staatsschuld ondraaglijk ??
begrotingstekort moet omlaag ??
Onwaar en onnodig. Bij de huidige uitzonderlijk lage rente op staatsleningen is de economie een paar jaar lang heel goedkoop op te peppen door
te investeren in de toekomst.
Omdat de inflatie veel hoger is, hoeft er straks minder te worden terugbetaald dan dat er geleend is. Zelden is het zo makkelijk geweest om werk te scheppen door te investeren.

grafiek bulletin 39-2

verdeling van armoede Om verwarring en verdeeldheid te zaaien wordt jongeren in tijdelijke banen verteld dat ouderen hun banen bezet houden. In werkelijkheid weigeren
de ondernemers nieuwe vaste contracten af te sluiten. Liever houden ze jongeren jarenlang onder tijdelijk contract en op lager loon, om de loonkosten te verlagen. Daarom weigeren diezelfde ondernemers om banengaranties af te geven.

Jongeren wordt voorgehouden dat zij betalen voor het aanvullend pensioen van de ouderen. In werkelijkheid heeft iedereen zelf voor zijn aanvullend pensioen gespaard en worden jongeren nu verleid minder premie te betalen. Daardoor lopen zij grote kans later nauwelijks nog aanvullend pensioen op hun AOW over te houden. (48. pensioenroof)

De opzet is dat iedereen moet geloven dat er slechts een klein brokje loon over is, dat verdeeld moet worden tussen jong en oud. Een brokje dat ze door de bedrijven en regering wordt toegeworpen. In werkelijkheid gaat het steeds om de verdeling van de welvaart.
Dat is de verdeling tussen aan de ene kant de werkenden en uitkeringsgerechtigden en aan de andere kant de geldschieters van bedrijven en regering. Het gevecht daarover houdt nooit op. In je eentje redt je zoiets niet.

daar hebben we een sterke vakbeweging bij nodig
april 2013

kleine logo