1 mei komitee logo

bulletin XXXVII

loonsverhoging redt de economie

Afgelopen jaren zijn de regeringen heel royaal geweest met het vergoeden van verliezen van geldschieters.
Op kosten van de bevolking van Nederland. Dat wel.

staatsschuld

  • In 2008 begon de CDA/PvdA/CU regering Balkenende-Bos met het opkopen van de failliete en dus waardeloze ABN bank voor € 37 miljard. In 2007 beliep de staatsschuld nog 45% van de Nederlandse economie.

Door het herfinancieren van ook andere, zelfs buitenlandse banken en uitkopen van belanghebbenden, is daar in 2012 meer dan de helft schuld bijgekomen, kwam op 72%.
Daarmee beloopt de totale staatsschuld per werkende € 58.000,-.
De Nederlandse economie moet daarvoor 8½ maand extra aan het werk.

staatsgaranties

  • Alleen al in de tweede helft van 2011 heeft de beleggers vriendelijke regering Rutte van VVD/CDA/PVV voor € 148 miljard aan ondernemersrisico’s overgenomen van bedrijven en financiers.

Zonder het te willen en te weten, draaien wij zo ook nog eens op voor bij elkaar € 465 miljard aan garanties en borgstellingen.
Zij hebben ons opgezadeld met een extra risico van € 66.000,- per werkende.
Voor dat bedrag moet iedereen nog eens 9 maanden extra aan de slag.

potverteren
Om na deze vrijgevigheid aan bedrijven en hun internationale geldschieters de daarvoor aangegane schulden af te lossen, dwong de regering Rutte ons al € 15 miljard per jaar te bezuinigen.
De plakbandcoalitie van neo-liberalen en reaktionairen eist van ons sinds mei dit jaar € 3 miljard aan nieuwe bezuinigingen plus € 9 miljard lastenverzwaring per jaar.
Topambtenaren plannen nog eens € 20 miljard bezuinigen per jaar vanaf 2017.

Dit betekent:
koopkrachtverlaging door loonstop en oplopende werkloosheid,
inleveren op arbeidsvoorwaarden en langer doorwerken,
bezuinigingen op zorg, belastingverhoging en ontslag naar willekeur,
afbraak van het pensioenstelsel en korten op uitkeringen.

oude politiek
Ons wordt verteld dat dit moet om de financiële markten te tonen dat er binnen deeurozone weer winst is te maken op hun beleggingen. De opgeroepen crisis sfeer is dus een dekmantel om.

nog meer welvaart van de bevolking in de eurozone
over te dragen aan internationale geldschieters

Dit beleid stoelt op het vergroten van de lage lonensector.
Met behulp van de neo-liberale hervorming van de arbeidsmarkt.
Dus nog meer mensen op tijdelijk contract tegen een hongerloon.

In de voorbereiding daartoe worden valse tegenstellingen aangewakkerd:

  • jongeren en ouderen tegen elkaar opgezet;
  • mensen met tijdelijk werk tegen mensen met vast contract;
  • schijnzelfstandigen tegenover loonafhankelijken;
  • het stigmatiseren van arbeidsmigranten.

Terwijl ze allemaal door dezelfde werkgevers tegen elkaar worden uitgespeeld.

Verhogen van de direkte belasting en verlagen van de koopkracht. Daarbij bezuinigingen op zorg, sociale woningvoorraad, onderwijs, uitkeringen en voorzieningen. Zo wordt de bestaanszekerheid van de bevolking uitgehold. Daarmee ontnemen we komende generaties pas echt een stukje toekomst.

andere politiek nodig
De binnenlandse consumptie stagneert al jaren door de afnemende koopkracht.
Dan is het waanzin om op dit moment de staatsschuld terug te dringen met bezuinigen.
Er moet juist geïnvesteerd worden om de economie weer aan te zwengelen.
De bedrijven verdommen het, dus moet de overheid het doen.

En dat kan makkelijk. Al een hele tijd ligt de rente op tienjaars staatsleningen onder de 2%.
Dat is minder dan de inflatie. Dus stimuleren van de economie met staatsleningen levert de eerste jaren helemaal geen extra rentelast op! De rente voor de te vernieuwen leningen daalt zelfs. Daarom is snel terugschroeven van de staatsschuld binnen één of twee jaar tot onder de 3% van de economie absoluut overbodig.

stop met loonmatiging
Zelfs ING bank, Rabo bank, maar ook de Europese Commissie en het Centraal Planbureau en ook het IMF stellen dat vasthouden aan loonmatiging de Nederlandse economie afknijpt en daarom onverstandig is.

Maar opkomen voor de loonafhankelijken en loonsverhoging geven, dat doen zij niet. Want zij staan aan de kant van de financiers, de ondernemers en hun managers. Loonsverhoging moet altijd door de loonafhankelijken zelf afgedwongen worden.

we moeten het zelf doen,
versterk daarom de zich vernieuwende vakbeweging
eis loonsverhoging

voor een duurzame, sociale economie tegen verarming van komende generaties

Het kan anders. We kunnen politieke verandering afdwingen. Als we maar willen.
De Haagse kiesverenigingen zullen het niet doen uit zichzelf.
De oude vakcentrales lieten 30 jaar loonmatiging gebeuren.
Daarom is het nu tijd voor verandering.

duurzame economie
Loonsverhoging slecht voor de export?
Wel nee.


grafiek bulletin 37-1

Van de Nederlandse export gaat 70% tot 80% naar andere bedrijven binnen de eurozone.
Deze sterke exportpositie van Nederland komt door het uitzonderlijk laag loonnivo in Nederland.
Het gevolg van de voortdurende loonmatiging, in samenwerking met de oude vakcentrales.

De betaling van de Nederlandse export vanuit de importerende landen is mede gefinancierd door vanuit Nederland opererende financiële instellingen. De laatste jaren tegen steeds hogere rente, met uiteindelijk een onhoudbaar betalingstekort voor enkele landseconomieën. Op dat moment werd het commercieel kapitaal snel teruggetrokken en bleef de bevolking in Zuid Europa en Ierland met de schade zitten.

Met de waardevermindering van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar, het pond en de yen neemt de export naar buiten de eurozone zelfs toe.

Bij elkaar betekent dit dat doorbreken van de loonmatiging in Nederland bijdraagt aan het verhelpen van de onevenwichtigheden binnen de eurozone. Tegelijkertijd verstevigt koopkrachtvergroting door loonsverhoging de basis van de Nederlandse economie.

Nu opkomen voor loonsverhoging, het is een win-win situatie.

augustus 2012

kleine logo