1 mei komitee logo

bulletin XXXVI

te lang en teveel ingeleverd

De winstcijfers van 2010 en 2011 geven aan dat er voor de bedrijven,
hun aandeelhouders en alle andere belanghebbenden helemaal geen sprake is van crisis.
In 2008 en 2009 is iets minder winst gedraaid. Dat was alles.

Over de hele linie is er geen verlies geleden. De winsten liggen al weer twee jaar op bijna hetzelfde -nooit eerder voorgekomen- hoge nivo van 2007. (11. nettowinst in Nederland)

De financiële hectiek rond de Europese schulden wordt uitgebuit als dekmantel om versneld welvaart over te hevelen van de bevolking naar internationale financiers. (58.-1. Griekse tragedie)
Daartoe is een crisissfeer opgeklopt. Die crisis blijkt niet meer dan een politiek propagandamiddel om de loonkosten te drukken. (40. verslaafd aan loonmatiging)

grafiek bulletin 36-1

Daarbij, Nederland kent al jaren een absurd laag loonnivo vergeleken bij de rest van West Europa. (45. loonsomstijging) Bovendien is het koopkrachtverlies door geldontwaarding in 2012 al bijna 3%.

Nu met een sociaal akkoord nog meer loon inleveren is dus het stomste wat je doen kunt.
(bulletin 35. XXXV. nationaal solidair akkoord)

Ondernemers en regering hebben hun hand overspeeld.
De vakbeweging als bewaker van de arbeidsvrede is overvraagd.
Daarmee zijn de bestaande vakcentrales overleefd.
Ook de andere polder instituties -zoals de SER- storten nu in.

eindelijk vernieuwing
Voor de vakbeweging betekent dat allereerst hergroeperen en concentreren op de kerntaak.
Dus opkomen voor het direkte belang van loonafhankelijken.
Onze tegenstanders gaan tenslotte ook alleen voor hun eigen belang.
Losmaken van de rol die regering en ondernemers de vakbeweging heeft toegedeeld.
(43. vakbondstientje)
Dus niet meer het belang van ondernemers en regering verdedigen naar de werkendenen
uitkeringsgerechtigden toe.
Dat kunnen die ondernemersen de regering zelf al heel goed.

staatsvakbond = verraad
De vakbondsleiding die zich onder het mom van moderne hervormer toch blijft schikken naar de rol die regering en ondernemers de vakbeweging heeft toebedeeld, heeft geen politieke moed en keert zich tegen het inzicht en belang van haar leden. Zo’n vakbondsleiding heeft de Nederlandse bevolking al veel schade toegebracht. (13. de schade van het Akkoord van Wassenaar)

Erger nog, de vakbondsleiding die beweert op te komen voor mensen met slechte arbeidsvoorwaarden en daarvoor de vaste banen en pensioenrechten van anderen opofferen, scheppen valse tegenstellingen. (43-1 staatsvakbond of vrije vakbeweging)

Zulke arbeidsmarkthervormers bieden de werkgevers zomaar nog verdere loonkostenverlaging aan. Dus verdere winstverhoging. Over de rug van alle loonafhankelijken.

De positie van slechter betaalden is nooit te verbeteren door andere loonafhankelijken aan te vallen en te verarmen. Verbetering van arbeidsvoorwaarden kan alleen bevochten worden
op de gezamenlijke tegenstander: dat is de werkgever.

vrije vakbond
Een zelfbewuste vakbondsleiding durft verantwoording af te leggen aan haar leden,
want:
weerstaat de druk van regering en ondernemers;
laat zich niet gek maken door misleidende propaganda;
organiseert de mensen die voor verbetering optreden;
zet aan tot vakbondsstrijd op eigen kracht;
en verdedigt al verworven rechten.

Voor wie de democratische, dus vrije en ongedeelde vakbeweging lief heeft:
Blijf niet aan de kant staan. Kom ons versterken.
We hebben niets te verliezen.
Dit is de tijd waarin het verschil gemaakt wordt.
april 2012

kleine logo