1 mei komitee logo

bulletin XXXV

nationaal solidair akkoord

Een nationaal solidair akkoord, dat is wat Bernard Wientjes zich wenst, als lobbyman voor de ondernemersbelangen in Nederland. Het zal zijn achterban en de regering veel geld opleveren, voorspelt hij. Hij daagt de vakbeweging uit de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.
Zo test hij uit of de toegeeflijke vakcentrale van vroeger nog bestaat. (24. werkgevers en centraal akkoord)

vernieuwende vakbeweging
Vakcentrales zijn al 66 jaar het instrument van ondernemers en regering om de vakbonden te beheersen. Zonder enige democratische controle maken vakcentrales afspraken waar heel werkend Nederland aan gebonden is. De voorgekookte akkoorden zijn altijd op loonmatiging uitgedraaid. (13. schade v/h akkoord van Wassenaar)

Natuurlijk kan dat zo niet blijven. Vakbondsleden weten zelf heel goed en veel beter waar hun werkelijke belangen liggen. (43.-1. staatsvakbond of vrije vakbeweging)
Met de komst van de nieuwe vakbeweging zullen overheid en regering hun greep op de vakbonden kwijt raken. Dat is maar goed ook. Akkoorden tussen werkenden en werkgevers zijn alleen mogelijk bij vakbondsvrijheid. Anders is het dwang.

De nieuwe vakbeweging wordt aangestuurd door bondsleden en neemt haar eigen verantwoordelijkheid. Vertrouwt op eigen inzicht en kracht. Laat zich geen loonoffer afdwingen dat alleen in het belang van ondernemers of overheid is. Voor een rechtvaardiger verdeling
van de welvaart in een leefbare samenleving voor iedereen.

loonsverhoging noodzakelijk
Na de grote geldverruiming ten behoeve van de financiële sector komt er straks onvermijdelijk een gierende inflatie aan. Nu al leeft een miljoen mensen rond de armoedegrens.

Zelfs de Europese Commissie, het IMF, het Centraal Planburo, de Rabobank, en de INGbank raden een Nederlandse loonstop af, omdat verder koopkrachtverlies de economie afremt.
De Nederlandse Bank wijst uitgerekend de doorgeschoten loonmatiging aan als oorzaak van de schuldenproblematiek binnen Europa. (4. verloren loonruimte)

Daarom zijn loonsverhogingen absoluut noodzakelijk om de koopkracht te verhogen.
Laten we de kans grijpen nu die zich voordoet.
De nieuwe vakbeweging heeft alleen maar te winnen.

nationaal solidair, met wie?
Nu eisen Wientjes en zijn cao onderhandelaars bovenop de lastenverzwaringen:

 • nullijn op alle lonen en uitkeringen voor 2 tot 3 jaar;
 • afbreken ontslagbescherming;
 • loon afhankelijk maken van bedrijfsresultaat in plaats van cao afspraken;
 • WW inkorten tot maximaal één jaar;
 • pensioenleeftijd zo snel mogelijk op 67 jaar;
 • bevriezen pensioenpremie;
 • bevriezen zorgpremie;
 • nog meer flexibele banen en dus minder bestaanszekerheid.

De produktie-, diensten- financiële- en handelsbedrijven hebben niets geleden onder de oplopende staatsschulden. (58.-1. Griekse tragedie)
In 2011 stonden hun winsten alweer op dezelfde hoogte als in 2007. Het hoogste winstnivo ooit. (12. hoeveel winst wordt er gemaakt)
Niks geen crisis voor bedrijven.
Daarom is toch weer loonoffers van het personeel eisen knap brutaal.

Wientjes en zijn vrienden gaat het er helemaal niet om de economie gezond te maken. Het gaat ze er alleen om de loonkosten van hun bedrijven te verlagen. Dat is hun economie. Dat daarmee het personeel verarmt, de koopkracht van de bevolking achteruit gaat en dus de landseconomie echt vastloopt, het interesseert ze niet.

grafiek bulletin 35-1

verlaging loonkosten
In het verlengde van dit programma toeteren vele spraakmakers rond dat hervorming van de arbeidsmarkt noodzakelijk is. Dat is geen progressief en al helemaal geen modern verhaal. Het is het eeuwenoude liedje. Buigen voor de permanente politieke druk van ondernemers, die alleen op eigenbelang uit zijn. Dáárom moeten wij inleveren op arbeidsvoorwaarden.

Bernard Wientjes en zijn vrienden hebben afgelopen jaren hun ondernemersrisico al royaal afgewenteld op het personeel door de arbeidsvoorwaarden uit te hollen:

 • Vernieuwen van de verlopen cao’s wordt gesaboteerd, waardoor nu 1½ miljoen
  mensen zonder uitonderhandelde cao werken;
 • vaste banen zijn omgezet in onderbetaalde uitzendcontracten; bijvoorbeeld op
  Cypriotische voorwaarden; ontslagen vaklieden worden als zzp’er ingehuurd op
  eigen risico. In de Eemshaven werken zo 5.000 zwaar onderbetaalde zelfstandigen
  en payrollers aan de bouw van twee energiecentrales.
 • Ontslagbescherming wordt omzeild door een veel groter deel van het personeel
  slechts een tijdelijk contract te geven;
 • Verlagen van de pensioen opbouw; (48. pensioenroof)
 • Ontduiken van overeengekomen arbeidsvoorwaarden. (17. stelen van het personeel
de Europese schuldencrisis is de dekmantel om
welvaart over te hevelen
van de bevolking naar internationale financiers

In samenwerking met de overheid is alvast het sociale vangnet gesloopt. Bijstandsgerechtigden moeten aan het werk, zelfs onder het minimumloon, zodat meer mensen zich om de slechtst betaalde banen moeten verdringen. Voor werk dat daarmee dus nog goedkoper gedaan wordt en weer slechter betaald. (61. bestaansminimum)

wanbeleid
De regering heeft vanaf 2008 schuldeisers van banken afgekocht voor onvoorstelbaar hoge bedragen. Daardoor is de staatsschuld opgelopen. (58. krediet chaos) Daarbovenop is de winstbelasting stilletjes verlaagd naar 15%.

De economie kan nu heel makkelijk opgepept worden met kapitaal dat bij de lage rente en gemiddelde inflatie zelfs gratis te leen is. Inplaats daarvan wordt de economie verder afgeknepen.

Het regeringsbeleid is om uitgerekend degenen die geen schuld hebben aan het financieel wanbeleid, wèl daarvoor te laten opdraaien. Met bezuinigingen op alle voorzieningen, belastingverhogingen, ontslagen en loonstop wordt de bevolking gedwongen de onnodig aangegane staatsschuld terug te betalen. (27. nieuwe cao ronde)

deze politiek van ondernemers en regering moet gestopt worden
daar zijn zelfbewuste vakbonden voor nodig
sluit je aan bij deze strijd
maart 2012
kleine logo