1 mei komitee logo

bulletin XXXIV

vakbeweging heeft de sleutel tot verandering

bankensteun
De steun aan banken en andere beleggers is geen algemeen belang. De problemen van het financiële stelsel en de belanghebbenden daarin komen voort uit roekeloos gedrag vanuit winstbejag. De verliezen die daaruit voortkwamen zijn het normaal ondernemersrisico.

Zulke financiële puinhopen zijn geen natuurramp, maar mensenwerk.
Zeer zeker niet veroorzaakt door de werkende bevolking.
Dat de overheid de bevolking dwingt om die tegenvaller voor banken,
beleggers en speculanten te gaan vergoeden is puur diefstal.

de werkelijk grote problemen voor Nederland

 • Totaal uit de hand lopende steun aan aandeelhouders van banken en andere
  beleggers, al ter grootte van 45% van de Nederlandse economie, die maar voor
  een deel in de boeken staat.
 • Financiële speculatie op het uiteenvallen van het eurogebied. (58.-1. Griekse tragedie)
 • Groot koopkrachtverlies voor de bevolking door de enorme geldverruiming
  in Amerika en Europa.

wanbeleid
De regering weigert de noodzakelijke herstructurering van het financiële stelsel,
een kredietchaos zoals in 2008 kan zich ieder moment weer voordoen.

Geld pompen in het financieel systeem zoals dat nu gebeurt, is leuk voor aandeelhouders,
het verarmt de bevolking onrechtvaardig en zwaar en lost niets op.

De regering lokt de financiële speculatie tegen de euro uit, door financiële
handelaren alle ruimte te geven.

Als een schaap loopt de regering achter het IMF, de EU en ECB aan,
die steeds hogere offers van de bevolking voorschrijven om beleggers te steunen.

De geldverruiming leidt tot hoog koopkrachtverlies.

Hoge inflatie die niet gecompenseerd wordt, verlaagt de lonen, uitkeringen
en pensioenen. Dat is precies waar regering en ondernemers op uit zijn.

Er wordt in het wilde weg bezuinigd. Zonder enig plan aan welke kwaliteit de overblijvende publieke voorzieningen moeten blijven voldoen.

Zorg, openbaar vervoer, onderwijs en sociale voorzieningen, alles wordt
financieel afgeknepen en in het wilde weg ontregeld.

verdeling van de lasten
Bezuinigen is een politiek om de loonkosten omlaag te brengen.
Daarmee wordt het levenspeil verlaagd.
Om op de korte termijn het winstvermogen van de bedrijven te verhogen.
(11. winst in Nederland 1968-2010)
Bedrijven mogen vaste contracten omzetten naar flexwerk. Voor het bedrijf 20% kostenbesparing, voor het personeel geen pensioen meer.

 • De winstbelasting wordt verlaagd tot 15% bij aftrek van onderzoekkosten.
 • Overheid saboteert al een jaar de cao onderhandelingen met het personeel
  en voert massaontslag door.
 • Overheidsaanbesteding van openbaar vervoer en zorg betekent
  tot 25% loonsverlaging voor het personeel.
 • Uitkeringen worden ingetrokken.
grafiek bulletin 34-1

Het geld voor de subsidie aan beleggers en banken wordt bovenal weggehaald bij uitkeringsgerechtigden en werkenden met lage en middeninkomens.
Zo wordt in 2012 de koopkracht tot aan 5% verlaagd.

Als we dit wanbeleid laten doorgaan komen toekomstige generaties in een verarmd ontwikkelingsland. Met marginale voorzieningen. Waardeloze sociale zekerheid. Lonen op bestaansminimum. Overvloed aan pulpbanen. Alleen zorg voor wie het nog betalen kan.
(61. bestaansminimum)

Eerlijke verdeling van de lasten is een pertinente leugen: bedrijfswinsten worden ontzien; beleggers en miljonairs worden bevoordeeld. Daarom is voor 2012 een cao eis van 2½% + €300,- nog te laag.

andere politiek noodzakelijk en mogelijk Dat de regering nu bezuinigt, is vreemd en dom. Bezuinigingen verdiepen iedere economische neergang nog verder. Zo begon de Depressie in 1929 ook.

Het kan makkelijk anders.
De rente van 2,2% op Nederlandse staatsschuld is nog nooit zo laag geweest: afgezet tegen de verwachte inflatie van minstens 2,5% is er zelfs gratis geld te lenen. Dit is dus het ideale moment om de economie te stimuleren met extra investeringen en verhoging van de koopkracht.

Van de parlementaire oppositie staat de regentenvleugel binnen de middenpartij te trappelen om een nieuwe regering te vormen. Evenals twee plukjes neoliberalen. Maar een wezenlijk ander regeringsbeleid gaan deze opposanten echt niet voeren. Ook zij zijn van plan de arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen aan te tasten. Hooguit liggen de accenten iets anders.

vernieuwende vakbeweging
De sleutel om op te komen voor de bevolking ligt daardoor bij de zich vernieuwende
vakbeweging.
Een vrije vakbond die vertrouwt op eigen kracht en zich niet meer op sleeptouw laat
nemen door ondernemers en regering.
Er is dringend behoefte aan zo'n vakbond met smoel. Met lef.

Ondersteun en versterk de mensen die daarin het voortouw nemen.

november 2011

kleine logo

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals: CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, Bloomberg, Nibud, VEB, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB, Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en de Unie, AWVN, Min SZW.