1 mei komitee logo

bulletin XXXIII

de democratische vakbeweging

van pensioen tot kansspel

Op 10 juni 2011 heeft de vakcentrale FNV overhaast een half uitgewerkt pensioenakkoord ondertekend.

  • De pensioenfondsen worden met een rekentruc veel rijker voorgesteld dan dat ze werkelijk zijn.
  • Bedrijven en overheid zijn ervan verzekerd nooit meer pensioenpremie te betalen dan dat ze nu doen en hoeven ook nooit meer bij te leggen als er tekorten zijn ontstaan in het pensioenfonds.
  • Alle beleggingsrisico komt voortaan bij de mensen terecht die verplicht aan het pensioenfonds moeten deelnemen.
  • Veel minder pensioenzekerheid voor iedereen die na 1955 is geboren.
  • In tegenstelling tot de verhaaltjes daarover: de AOW gaat nauwelijks vooruit en de regering biedt alleen garantie tot aan het volgende kabinet.

Door de gevolgen van vergrijzing te overdrijven en door jongeren tegen ouderen op te zetten, lukte het om verwarring te zaaien. Regering en ondernemers zijn daarmee van hun medeverantwoordelijkheid voor de aanvullende pensioenen afgekomen.
Zonder compensatie voor deze a-sociale maatregel. (48. pensioenroof)
Zo hebben overheid en bedrijven een loonkostenverlaging binnen gehaald.

pensioen is geen gunst, maar uitgesteld loon
De vakcentrale heeft zich gewoon laten inpakken.

ondernemers
vereniging VNO toont zich wel zeer tevreden
regering
wil zo snel mogelijk het pensioenakkoord door het parlement jagen
vakcentrale
FNV heeft haast om uitgerekend in de zomervakantie een referendum te houden

duidelijk dat dit akkoord niet deugt

De uitwerking van het akkoord is naar de cao onderhandelingen doorgeschoven. De loonontwikkeling is het belangrijkste van de cao onderhandelingen. Die onderhandelingen komen daarmee extra onder druk en zo verder naar de achtergrond gedrongen.

vakcentrale
Het is weer eens zover.
Eerst een akkoord tekenen met ondernemers en regering op centraal nivo.
Pas daarna wordt de bondsleden iets gevraagd. Vooral niet eerder.
En nee, niet via de vakbondsorganen met alerte, gekozen leden.
Alleen een referendum, dat o zo makkelijk valt te manipuleren.
Vele leden zijn diep beledigd door dit akkoord, waaraan niets meer is te veranderen.
Wordt bij de vakcentrale stiekem gehoopt dat zulke teleurgestelden niet gaan stemmen?
Waarmee het akkoord ogenschijnlijk een meerderheid behaalt?

Inplaats van een uitgewerkt pensioenakkoord, worden pensioendeelnemers met proefballonnen afgescheept. Een referendum onder bondsleden in de zomervakantie gaat daardoor helemaal niet over het pensioenstelsel, maar over mandaat voor de leiding van de vakcentrale om verder te gaan met de verbouwing ervan. Daarom:

ga stemmen,
stem tegen dit centraal pensioenakkoord

bestuur van boven af
De structuur van de vakcentrale FNV deugt niet. Daar is dit akkoord het gevolg van. Vakcentrales doen bindende onderhandelingen met regering en ondernemers, waar alle werkenden zich aan te houden hebben. Maar geen enkele werkende kan lid worden van die vakcentrales. Ondernemers en regering houden vol dat de vakcentrales het belang van de bondsleden verdedigen. In werkelijkheid moeten bondsleden accepteren wat de bestuurders voor ze besloten hebben.
(43. vakbondstientje)

Alleen voorzitters van de aangesloten bonden hebben stemrecht in de federatieraad van de FNV vakcentrale. Die bestuurders krijgen weleens opdracht van hun bondsraden hoe te stemmen. Maar heel vaak keerden die voorzitters zich in de federatieraad lijnrecht tegen de opdracht van hun eigen bondsraad. Dat heeft tot veel omstreden besluiten geleid. Zo zijn te vaak jaren bevochten verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden weer afgebroken.

Vakcentrales opereren als een bureaucratie, los van de mensen waarvoor ze heten op te treden. Daarmee zijn de bestuurders van die vakcentrales een makkelijke prooi voor propaganda en ideologische offensieven van hun tegenstanders. Zo gebruiken regering en ondernemers de vakcentrale om de werkenden in het gareel te dwingen. Niks democratische vakbondsstructuur.

dit betekent zeker niet dat je je af moet keren van de bond,
in tegendeel :

iedereen die zich aan deze gang van zaken stoort,
moet proberen een positie in de beleidsorganen te veroveren

gezonde economie in de eigen bond kent iedereen de mensen die ervoor blijven optreden om de bond om te vormen tot belangenorganisatie van de leden. Ondersteun deze krachten. Dit land heeft vakbonden nodig die direkt aangestuurd worden door de leden. Inplaats van vakcentrales die zich laten gebruiken door ondernemers en regering.

Werkgevers gaan altijd voor verlaging van de loonkosten en dus verarming van de bevolking. Alleen een democratisch versterkte vakbeweging kan die politiek van verarming keren.

Een economie is helemaal niet gezond als het alleen gaat om groei, groei, groei;
om het uitkopen van de aandeelhouders van roekeloos opererende banken;
om steeds hogere winsten ten koste van de lonen en uitkeringen.
Een werkelijk gezonde economie verhoogt de kwaliteit van leven
en is gericht op een rechtvaardige verdeling van de welvaart.

juli 2011

kleine logo