1 mei komitee logo

bulletin XXXII

1 mei 2011

De behaalde nettowinst over 2010 is al weer hoger dan die over 2008.
(14. hoe winstgevend is de Nederlandse economie)

Het gejammer over de kredietcrisis was grotendeels komedie, bedoeld om ontslagen geaccepteerd te krijgen, vaste banen door tijdelijk werk te vervangen,
de lonen laag te houden, (44.-10. afgesloten cao’s)
de uitkeringen te korten, (61. bestaansminimum)
de reserves voor de AOW en AWBZ verder leeg te halen, (52. plundering volksverzekeringen)
de pensioenen te verschralen, (48. pensioenroof)
de bezuinigingen te rechtvaardigen, om de bankavonturen en de staatssubsidie op
winsten te betalen. (58. krediet chaos)


grafiek bulletin 32-01

De liefste wens van ondernemers, VVD en CDA:
afbraak van de ontslagbescherming
korting op de WW

Dat lukte ze nog even niet, maar over een tijdje komt die eis weer gewoon terug.
Intussen gaan ondernemers en regering voor een loonstop.
Terwijl de prijsinflatie snel toeneemt.

reden genoeg om meer loon te eisen,
2½% is echt te weinig

grafiek bulletin 32-02

de verhoogde arbeidsproduktiviteit is nooit
ten goede gekomen aan de werkenden

De regering heeft totaal geen respekt voor het eigen personeel.
Vele duizenden worden bedreigd met ontslag.

D’66 en CDA willen de ambtenarenstatus schrappen van onderwijzers, korporaals, verpleegsters, vuilophalers, brandweerlieden, leraren, politieagentes en kantonniers. De regering eist verlaging van hun koopkracht, bij verhoogde werkdruk. Terwijl het loon van overheidspersoneel al meer dan 30 jaar achterblijft bij de markt cao’s. (36. overheid cao)

grafiek bulletin 32-03

versterk je bond
opdat de leiding niet slaafs achter de bazen aan blijft lopen

Het gesjacher met het pensioenakkoord was al erg genoeg. (48. pensioenroof)

1 mei 2011

kleine logo

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Nibud, DNB, Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en de Unie, AWVN, Min