1 mei komitee logo

bulletin XX

27 de cao ronde 2008

In 2008 en 2009 zullen de lonen in de marktsector met +4% vooruitgaan.
Zegt de Nederlandse Bank (DNB 20 juni 2007) Moet ook wel, want de geldontwaarding zal minstens 2,7% bedragen, volgens diezelfde Nederlandse Bank. Dan blijft dus hooguit 1,3% koopkracht verbetering over.

Heeft de vakbondsleiding dit opgepikt? 4% erbij?
Of gaat ze de cao eis voor 2008 ook weer te laag stellen? Nee toch?


De economische ruimte voor een forse loonsverhoging is ruimschoots aanwezig:

 • VNO voorzitter Bernard Wientjes erkent dat: "de economie gaat goed" (ANP020807)
 • de winsten zijn 11,6% gestegen in 2006, dankzij loonmatiging. (11. nettowinst in Nederland)· de loonstijging blijft altijd achter bij de vooruitgang in arbeidsproduktiviteit, volgens de Oeso. (rapport Raymond Torres, half juni 2007)
 • de economische groei zal tot 2010 +2,5% tot 3% belopen, hoogconjunctuur dus, volgens de Nederlandse Bank. (DNB 200607)
 • tijdens de vorige hoogconjunctuur zijn loonsverhogingen tegengehouden, laat dat niet weer gebeuren. (5. loon & koopkracht)· de topsalarissen groeiden alle jaren met minstens 10% tot 20% per jaar, dat kon doordat de aanwezige loonruimte niet voor de cao’s werd opgeëist. (www.bestuursvoorzitter.nl) (18. loonvorming werkelijkheid)· de ondernemingen zitten te springen om mensen, daar moeten ze nu voor betalen, zo werkt dat in een markteconomie.

Na de vele jaren van inleveren mogen nu ook de werkenden wel eens gecompenseerd worden


grafiek 27-36

Toch, het CPB voorspelt al eind juni 2007 dat de koopkracht in 2008 achteruit zal gaan
- 0,25% tot -1%.
Want ja, de regering komt € 6.000.000.000,- belasting tekort, dus:

extra milieubelastingen moeten € 1.100.000.000,- opleveren
accijns op alcohol en tabak verder omhoog
belastingaftrekposten vervallen
zelfs de kermis gaat van 6% naar 19% BTW
en ook de zorgpremies gaan omhoog.

Waar het belastingtekort vandaan komt?
Voor ondernemingen en buitenlands kapitaal is Nederland tot belastingparadijs omgebouwd:

de winstbelasting is alweer verlaagd, nu naar 25,5%, in de praktijk slechts zo’n 18%
multinationale brievenbusfirma’s komen hier voor 5% belasting op rente, vaak minder
hedge funds betalen maar 1,2% belasting
megajachten worden BTW-vrij overgedragen

Deze omvangrijke lastenverlichting voor buitenlands kapitaal
moet nu door de loonafhankelijken worden aangevuld.

Volgens het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn in het eerste halfjaar van 2007 de cao lonen met slechts 1,7% vooruitgegaan. Volgens het CBS met maar 1,5%.
De looneis van 3% voor 2007 brengt dus niet genoeg op.
(44. afgesloten cao’s 2007)
Dus voor 2008 een looneis van minimaal 4½ %?
Dat komt nog maar net op de nullijn uit, want het resultaat is altijd veel lager.
(34. cao eisen & resultaat)
Tijdens deze hoogconjunctuur kan eindelijk eens echte vooruitgang in het cao loon worden afgedwongen en uitonderhandeld.
(46. verschil cao loon & uitbetaald loon)
Neem een voorbeeld aan de grootverdieners: eis altijd zo hoog mogelijk loon.
(15. winst & loon)
En zij krijgen het nog ook, dus waarom jij niet?
(20. moeilijk doen over hoger loon)

Numico heeft het hoog en laag management bij verkoop aan Danone € 580.000.000,- geschonken. ”Natuurlijk krijg je salaris, maar ik werk voor mijn plezier”, zei topbaas Jan Bennink zelf. Ook benieuwd of het overig personeel net zo plezierig gewaardeerd wordt en dus als eindbod eenmalig een verhoging van 150% krijgt aangeboden? (50. vertrekpremies en start gelden)

Lees hieronder hoe de cao ronde in vorige jaren werd ingeleid,
of ga door naar: (24. werkgevers en centraal akkoord)

aug-2007

kleine logo

27

cao ronde 2007


Willen de ondernemers aangesloten bij het VNO terug naar de duistere Middeleeuwen?
Heeren die het voor het zeggen hebben, met horigen die aan hen onderworpen zijn?
In hun nota Arbeidsvoorwaarden 2007 voeren ondernemers die heel platte klassenstrijd.

 1. de lonen moeten altijd gekort worden;
 2. de rechten van ondernemers moeten versterkt worden, werknemers moet meer verplicht worden uitkeringsgerechtigden moeten een zwaardere arbeidsplicht krijgen| ontslag moet op ieder gewenst moment kunnen ingaan;
 3. het loon moet winstafhankelijk worden: structurele looneisen zijn onmogelijk VNO zet in op individuele beloning inplaats van de cao’s;
 4. 50 plussers hebben een verlaagde produktiviteit en moeten daarom loonsverlaging krijgen, evenzo vrolijk wordt wel verhoging van de pensioenleeftijd verlangd.

Gespecialiseerd vakmanschap wordt ontkend, iedereen is inwisselbaar alsof het om steenkloppen gaat. Het gaat in Nederland al tientallen jaren om meer innovatieve en gespecialiseerde vakkennis. Bij het VNO is dat nog niet doorgedrongen. Een achtergebleven lobbyclub dus, niet meer van deze tijd. Ook het Centrum voor Directeuren is de weg kwijt. Mogelijke OR bemoeienis met de topinkomens wordt gezien als arbeiders zelfbestuur.

Krapte op de arbeidsmarkt leidt tot hogere lonen. Natuurlijk. Zo werkt dat op de vrije markt zoals het VNO dat zo graag ziet. Maar, zodra het om loonvorming gaat, is het VNO tegen vrije marktwerking. Zal ook niet te beroerd zijn om regeringsingrijpen te eisen zoals zij dat in 2002 ook gedaan heeft. Dat is dan het bewijs dat door het VNO alleen hypokriete gelegenheidsargumenten worden gebruikt. Op dit nieuwe bewijs zitten we niet te wachten. Er is reden genoeg om hoe dan ook nu meer loon te eisen na zeven jaar koopkracht verlies bij stijgende winsten. (5. loon & koopkracht)

Zonder slag of stoot komt er niets bij:

De afgesloten cao elektrotechniek lijkt met +0,2% in het eerste halfjaar van 2007 niet onredelijk. Toch is het veel te mager, want de cao loopt vanaf januari 2005, met over de eerste twee jaar geen cent erbij. Toen is er een koopkrachtverlies van 3,1% geleden. Met eenzelfde opzet werden de cao onderhandelingen 2007 voor Rijksambtenaren maandenlang door de vorige minister van Binnenlandse Zaken getraineerd. (www.rijkscao.nl)

Bij Smit Internationale was het management nooit te beroerd om offers te vragen van het personeel op de havensleepboten.

Omdat hun bedrijf financieel in een dipje zat, hebben de bemanningen 25% op het loon ingeleverd in voorbije jaren. Hun bedrijf ja, want ook de varenden zijn trots op wat zij hebben opgebouwd. En ze zijn verontwaardigd over de bedrijfsleiding die in 2007 weigert eerlijk te delen zodra de winst over 2006 op havensleepdiensten met 58% is gestegen en voor het hele bedrijf is verdubbeld. In 20 jaar ging de bootbemanning terug van 6 naar 3 man; de te behandelen zeeschepen zijn stukken groter geworden, de eigen boten ook en veel complexer. Je doet er jaren over om het benodigde vakmanschap te ontwikkelen. En je draait 24-uurs diensten. Maar de bedrijfsleiding maakt het eigen personeel uit voor ‘ongeletterden, die blij mogen zijn meer dan het modaal loon te kunnen verdienen bij Smit’ en noemt ze ‘economische terroristen’. De directie chanteert de stakers met dat zij met hun staking de haven een slechte naam bezorgen. En dat het personeel er schuld aan is dat de concurrentie misschien klanten wegpikt van Smit. En dat ze niet bij Smit moeten zijn nu hun werkweek langer is, dat moest nu eenmaal van het kabinet. Voor 2007 vragen de bemanningen € 540 structureel, met prijscompensatie en € 2000 eenmalig. Hoofddirecteur Ben Vree gaf zichzelf in 2005 nog een loonsverhoging van 28% naar € 638.000,-. Deze directeur heeft er maart 2007 al 10 stakingsdagen voor over om een verschil van mening over € 300.000,- tussen de personeelseis en het directiebod te laten bestaan. Dat is nog niet de helft van het inkomen van Vree. Zijn voorrechten zijn verzekerd. Hij liet de Rotterdamse raffinaderijen een rechter inschakelen om de staking tegen zijn halsstarrigheid te breken.

In de modebranche en horeca zijn cao’s afgesloten met een bond die nauwelijks leden heeft in deze bedrijfstakken. Nieuw personeel wordt met deze truc 8% tot 12% achtergesteld in arbeidsvoorwaarden; In het openbaar vervoer wordt op arbeidsvoorwaarden geconcurreerd met tot 20% verslechterde cao’s bij overgang van de concessie; In grote gemeenten presten de burgemeesters de beroepsbrandweer 9 maanden lang om alsnog af te zien van de door het Europese Hof bevestigde 48-urige werkweek. De burgemeesters vonden 6 onbetaalde overuren per week wel zo voordelig.

Pas op voor de Duitse ziekte. Duitse moederbedrijven hebben er een handje van gekregen te dreigen met bedrijfssluiting, om uiteindelijk de werkweek te verlengen onder vage beloften van werkgelegenheidsgarantie. In de praktijk betekent het een koopkrachtachteruitgang van 8% tot 10% in het eerste jaar. Maar zodra het er op aankomt, later, kan je die werkgarantie nergens afdwingen.

De regering wil een nieuwe postwet die concurrentie toelaat, zonder dat die de post cao moet volgen. De regering koerst dus op concurrentie op arbeidsvoorwaarden. TNT gaat daarom na het verdwijnen van het postmonopolie verder als prijsvechter. TNT spiegelt nu de postbezorgers voor dat loonmatiging wel 4000 banen kan redden. Naast de 7000 die er zondermeer in 3 jaar uit moeten. Oproep tot solidariteit? Jazeker, de directie roept het personeel op een loonoffer te brengen ten behoeve van de aandeelhouders. Die aandeelhouders hebben afgelopen jaren al dikke dividenden opgestreken. Voor miljoenen heeft TNT ook nog aandelen ingekocht zodat de winst onder een kleiner aantal aandeelhouders verdeeld kon worden. Echte solidariteit tussen personeel, aandeelhouders en management is er pas, als die miljoenen waren gereserveerd om het personeel tegemoet te komen dat nu moet afvloeien. Dat de nieuwe bedrijfsstrategie eraan zou komen, was al jaren geleden duidelijk. Maar directie en aandeelhouders zorgen alleen voor zichzelf. (20. moeilijk doen over loon) En praten het personeel een schuldcomplex aan. Werkenden moeten zelf voor de eigen belangen opkomen. Helemaal niet erg, want aktie loont. Kijk maar naar de rijksambtenaren, het streekvervoer en bij de havenslepers van Smit. (44. afgesloten cao’s 2007)

Vanaf mei 2007 stelt Donner als minister van Sociale Zaken de grenzen open voor alle ingezetenen van de EU in alle bedrijfstakken. In Midden Europa is de levensstandaard nu nog lager dan hier. Om de loonkosten in Nederland te verlagen dwongen de ondernemers opening van de grenzen af. Want als het even kan, betalen ze deze nieuwe werkkrachten niet naar de Nederlandse cao. De CDA / PvdA regering verruimt dus de arbeidsmarkt willens en wetens om de lonen te drukken. In de praktijk zal het de eerste jaren vooral nog om tijdelijke en inwisselbare arbeid gaan. Maar de politieke gevolgen zijn veel groter, want hogere looneisen in Nederland worden voortaan afgedaan met: ‘voor jou een ander’.

Houd je bond scherp.
De leiding van de centrales gaat intensiever om met ondernemers dan met vakbondsleden en is daardoor toegeeflijker aan ondernemers (43. vakbondstientje). Is daardoor al jaren bereid op voorhand loonmatiging op te leggen aan aangesloten bonden. Alleen onder druk van de leden kon in 2005 en 2006 deze foute oriëntatie van het FNV worden opgerekt. Daarmee is de leiding van de FNV centrale nog niet beter geworden. Het CBS becijfert in april 2007 voor het eerste kwartaal 1,4% vooruitgang in het cao loon. Begin maart 2007 rekenden de ondernemersonderhandelaars van het AWVN voor dat de nieuwe cao’s in 2007 bij een maximale eis van 3% slechts 2,16% opleveren voor de werkenden. Vertelt Wilna Wind van FNV verontwaardigd dat er veel meer, wel 2,8% is binnengehaald. Het is maar wie je voor de gek wilt houden. Daarmee keert de FNV zich tegen de werkenden. Inplaats van dat leden en leiding gezamenlijk strijden tegen de ondernemers, moet er ook nog gestreden worden binnen de bonden. Dat is jammer, maar het moet dan maar.

april-07
kleine logo

Ministers Balkenende, Zalm en De Geus kwamen begin augustus 2006 terug van vakantie en het eerste dat ze zeiden was: werkenden mogen niet profiteren van de aankomende hoogconjunctuur zoals dat eind 90er jaren volgens hen zou zijn gebeurd. De looneisen voor 2007 moeten gematigd blijven.

Wie profiteerden er van de vorige hoogconjunctuur?

 • De eind 90er jaren afgesloten cao’s bleven zo laag dat de koopkracht maar net behouden bleef.
 • Zeker, er werd toen meer aan loon betaald dan in de cao’s vastgelegd, maar daarmee heb je er als cao afhankelijke nog geen recht op. Voor het grootste deel verdween die hogere loonsom naar het management dat niet onder de cao valt. (15. winst en loon)

grafiek 27-37

 • Vanaf 2000 is de koopkracht van cao afhankelijken ieder jaar achteruitgegaan.
  Zelfs het voorzichtige cbs erkent een daling met 6,6% van de koopkracht.
  (5. loon en koopkracht)
 • In 2004 en 2005 is een loonstop afgekondigd op basis van propaganda die achteraf niet juist bleek te zijn: de recessie van 2003 heeft nooit bestaan!
  (29. voorspelling of volksverlakkerij)
  We zijn daarmee gewoon belazerd en de onafhankelijke vakbeweging heeft geen compensatie geëist voor het misbruikt vertrouwen.
 • Sinds 1990 zijn de winsten van de ondernemingen steeds sneller en sneller gestegen. En de winstbelasting gaat nog verder omlaag.
  (11. netto winst in Nederland)
 • Topinkomens bij de bedrijven stijgen met 20% per jaar en meer.
  (19. forse loonsverhoging normale zaak)
 • Een topinkomen van €1 miljoen per jaar is normaal. 100 Modaallonen per jaar voor één bestuurder, daar kijkt niemand meer van op.
  (20. moeilijk doen over loon)· De nieuwe ministersploeg gaat straks 30% meer verdienen, de uitvoerende ambtenaren krijgen al 25 jaar 20% minder dan de marktcao’s.
  (36. overheid cao)

En dan volhouden dat hardwerkende mensen tevreden moeten zijn met 1,5% erbij in 2007?
Waar halen ze het lef vandaan.
Niks loonmatiging, een inhaalslag is op z’n plaats.


grafiek 27-38

uithollen arbeidsvoorwaarden

 • Ondernemers en overheid hameren onder alle omstandigheden op loonmatiging.
  (25. loonmatiging propaganda)
 • De directies van de ziekenhuizen willen de toch al slechte cao openbreken.
  (juli 2006)
 • Nederlandse reders noemen het in dienst houden van Nederlandse zeelieden sociale hulpverlening en daarom niet hun taak.
  (juli 2006)
 • Midden- en kleinbedrijf wil regelvrije economische zones, waar het personeel vogelvrij verklaard is en belasting- en arbowet niet gelden.
  (augustus 2006)
 • De ondernemersvereniging wil alleen financieel bijdragen aan opleiding van personeel, als in ruil daarvoor datzelfde personeel makkelijker ontslagen kan worden.
  (juli 2006)
 • Sociale voorzieningen kunnen nog goedkoper: werkloosheidsuitkering voortaan alleen nog voor werkenden. (spraakmakende ziener Roel Pieper, juni 2006)

Respectvol managen van menselijke talenten? Motiveren van personeel?
Mooie woorden. De praktijk is anders:

Ondernemers van het VNO denken heel kil over hun personeel:
het mag niets kosten, moet verplicht voor hen werken en wegwezen zodra ze ongewenst zijn.
(3. loonachterstand)

grafiek 27-39

de politiek

 • De overheid volgt altijd wie de macht heeft.
  En geen illusies: dat zijn de ondernemers.
 • De drie bepalende verkiezingspartijen bieden de werkenden op lange termijn geen enkel perspectief. Ze willen niet voor elkaar onder doen. Verder dan technocratische maatregelen komen ze dus niet. En de media beheersen de waan van de dag.
  (40. loonmatiging als verslaving)

Je moet wel gek zijn om straks weer een regering te kiezen die zich zo tegen je keert.


vakbeweging FNV: voor 2007 eerst een terughoudende eis: 2% in 2007, alsof onderdanigheid werkzekerheid oplevert. Daarna toch maar 2½%. Onder voortdurende druk van de leden verhoogd naar 3% in november 2006. CNV: 1½ tot 2½% erbij zou leuk zijn, in december 2006 werd in noodgevallen 3% toegestaan. MHP voorzitter ziet 5% als reële looneis, maar zijn bond vindt 3 tot 3¼% al genoeg.

 • De cao’s werden gewoon te laag afgesloten: het geld is er wel, maar wordt niet opgeëist voor de cao afhankelijken. Dat betreft wel 85% van de werkende mensen!
  (46. cao loon en loonontwikkeling)

grafiek 27-40

 • Een vakbeweging die trouwhartig de propaganda van de regering volgt en dus de loonruimte te laag vaststelt.
  (34. cao eisen en resultaat)
 • En dus, zodra de voorgeschotelde berekeningen achteraf niet blijken te deugen, nalaat om alsnog compensatie te eisen.
 • Waar is de leiding van deze vakbonden mee bezig?

Dus: dwing je bond om je belangen beter te behartigen


Zie ook:
(04. verloren loonruimte)
(45. loonsomstijging)
(44. afgesloten cao’s 2006)


lees hieronder hoe de cao ronde in vorige jaren werd ingeleid,
(27.-1. vorige cao rondes)
òf ga door naar: (24. werkgevers en centraal akkoord)

dec-06


kleine logo