1 mei komitee logo

bulletin XVII

cao ronde 2007
krachtiger inzet nodig


Ministers Balkenende, Zalm en De Geus kwamen begin augustus 2006 terug van vakantie en het eerste dat ze zeiden was: werkenden mogen niet profiteren van de aankomende hoogconjunctuur zoals dat eind 90er jaren volgens hen zou zijn gebeurd. De looneisen voor 2007 moeten gematigd blijven. (11. winst in Nederland vanaf 1968)

wie profiteerden er van de vorige hoogconjunctuur?

 • De eind 90er jaren afgesloten cao’s bleven zo laag dat de koopkracht maar net behouden bleef.
 • Zeker, er werd toen meer aan loon betaald dan in de cao’s vastgelegd, maar daarmee heb je er als cao afhankelijke nog geen recht op. Voor het grootste deel verdween die hogere loonsom naar het management dat niet onder de cao valt. (15. winst en loon)
grafiek 27-37
 • Vanaf 2000 is de koopkracht van cao afhankelijken ieder jaar achteruitgegaan.
  Zelfs het voorzichtige cbs erkent een daling met 6,6% van de koopkracht.
  (5. loon en koopkracht)
 • In 2004 en 2005 is een loonstop afgekondigd op basis van propaganda die achteraf niet juist bleek te zijn: de recessie van 2003 heeft nooit bestaan! (29. voorspelling of volksverlakkerij)
  We zijn daarmee gewoon belazerd en de onafhankelijke vakbeweging heeft geen compensatie geëist voor het misbruikt vertrouwen.
 • Sinds 1990 zijn de winsten van de ondernemingen steeds sneller en sneller gestegen.
  En de winstbelasting gaat nog verder omlaag. (11. netto winst in Nederland)
 • Topinkomens bij de bedrijven stijgen met 20% per jaar en meer.
  (19. forse loonsverhoging normale zaak)
 • Een topinkomen van €1 miljoen per jaar is normaal. 100 Modaallonen per jaar voor één bestuurder, daar kijkt niemand meer van op. (20. moeilijk doen over loon)·
 • De nieuwe ministersploeg gaat straks 30% meer verdienen, de uitvoerende ambtenaren krijgen al 25 jaar 20% minder dan de marktcao’s. (36. overheid cao)

En dan volhouden dat hardwerkende mensen tevreden moeten zijn met 1,5% erbij in 2007?
Waar halen ze het lef vandaan.

Niks loonmatiging, een inhaalslag is op z’n plaats.

grafiek 27-38

uithollen arbeidsvoorwaarden

 • Ondernemers en overheid hameren onder alle omstandigheden op loonmatiging.
  (25. loonmatiging propaganda)
 • De directies van de ziekenhuizen willen de toch al slechte cao openbreken. (juli 2006)
 • Nederlandse reders noemen het in dienst houden van Nederlandse zeelieden sociale hulpverlening en daarom niet hun taak. (juli 2006)
 • Midden- en kleinbedrijf wil regelvrije economische zones, waar het personeel vogelvrij verklaard is en belasting- en arbowet niet gelden. (augustus 2006)
 • De ondernemersvereniging wil alleen financieel bijdragen aan opleiding van personeel, als in ruil daarvoor datzelfde personeel makkelijker ontslagen kan worden. (juli 2006)
 • Sociale voorzieningen kunnen nog goedkoper: werkloosheidsuitkering voortaan alleen nog voor werkenden. (spraakmakende ziener Roel Pieper, juni 2006)

Respectvol managen van menselijke talenten? Motiveren van personeel?
Mooie woorden. De praktijk is anders:

Ondernemers van het VNO denken heel kil over hun personeel:
het mag niets kosten, moet verplicht voor hen werken en wegwezen zodra ze ongewenst zijn.
(3. loonachterstand)

grafiek 27-39

de politiek

 • De overheid volgt altijd wie de macht heeft.
  En geen illusies: dat zijn de ondernemers.
 • De drie bepalende verkiezingspartijen bieden de werkenden op lange termijn geen enkel perspectief. Ze willen niet voor elkaar onder doen. Verder dan technocratische maatregelen komen ze dus niet. En de media beheersen de waan van de dag.
  (40. loonmatiging als verslaving)

Je moet wel gek zijn om straks weer een regering te kiezen die zich zo tegen je keert.


vakbeweging
FNV: voor 2007 eerst een terughoudende eis: 2% in 2007, alsof onderdanigheid werkzekerheid oplevert. Daarna toch maar 2½%. Onder voortdurende druk van de leden verhoogd naar 3% in november 2006. CNV: 1½ tot 2½% erbij zou leuk zijn, in december 2006 werd in noodgevallen 3% toegestaan. MHP voorzitter ziet 5% als reële looneis, maar zijn bond vindt 3 tot 3¼% al genoeg.

 • De cao’s werden gewoon te laag afgesloten: het geld is er wel, maar wordt niet opgeëist voor de cao afhankelijken. Dat betreft wel 85% van de werkende mensen!
  (46. cao loon en loonontwikkeling)

grafiek 27-40

 • Een vakbeweging die trouwhartig de propaganda van de regering volgt en dus de loonruimte te laag vaststelt.
  (34. cao eisen en resultaat)
 • En dus, zodra de voorgeschotelde berekeningen achteraf niet blijken te deugen, nalaat om alsnog compensatie te eisen.
 • Waar is de leiding van deze vakbonden mee bezig?

Dus: dwing je bond om je belangen beter te behartigen


Zie ook:
(04. verloren loonruimte)
(45. loonsomstijging)
(44. afgesloten cao’s 2006)
(27.-1. vorige cao rondes)

sept-06


kleine logo