1 mei komitee logo

bulletin XV

Nederland is hartstikke rijk
gefeliciteerd:

de winsten in Nederland stegen tot boven € 65.000 miljoen
dankzij jouw inspanning
(2. hoeveel winst wordt er gemaakt)


Nederland is hartstikke rijk

jammer dat die winst nagenoeg niet hier wordt geïnvesteerd
terwijl wel per voltijd job € 10.000,- winst is gemaakt
(13. schade van het akkoord van Wassanaar)


Nederland is hartstikke rijk

de krimpende economie in 2003 heeft in werkelijkheid nooit bestaan
met een rekenfout van het CBS en veel bombarie werd de
loonstop van 2004 en 2005 afgedwongen
(29. voorspellingen of volksverlakkerij)


Nederland is hartstikke rijk

jammer dat juist jij daarvoor hebt moeten inleveren
want waar ging dat offer bijvoorbeeld naartoe:


Jeroen van der Veer, van Shell pakte in 2004 €   7 miljoen
Crispin Davis, van Elsevier ving € 11 miljoen
Anders Moberg, de baas bij Albert Heijn €   5 miljoen
Jan Bennink, Numico -babyvoeding- € 10 miljoen

deze 4 heren verteerden samen 1180 modaallonen
(20 moeilijk doen over loon)


Nederland is hartstikke rijk

jammer, de loonafhankelijken niet:
want alles is in beweging, je loonstrookje ook, let maar op !

in 5 jaar ging de koopkracht 6½% achteruit


Raar hè ?

inleveren sloeg nergens op en is het stomste dat je doen kon
het probleem is hoe nu de eindjes aan elkaar te knopen,
dat wordt steeds lastiger
(5. loon en inflatie)


Nederland is hartstikke rijk

de loonruimte van 3% tot 3¾% is veel te laag gesteld,
een looneis van maar 2% is echt onverantwoord
(46. cao loon &loonontwikkeling)


bedenk: een onderhandelingsakkoord is geen voorschrift,

brandweer en TNT stuurden de onderhandelaar terug, met succes
zelfs een rechter keurde het Hema akkoord af en de horeca cao
(44. afgesloten cao’s laatste jaar)


de bond sluit namens jou een cao af , praat over jouw inkomen,

dan hoort die bond ook naar jou te luisteren


het Nederland van de bazen is hartstikke rijk

en nog is het niet genoeg: als verlengstuk van de ondernemers, babbelen ministers over

  • versoepeling van het ontslagrecht: werkenden worden vogelvrij verklaard
  • biologisch minimum is genoeg voor uitkeringsgerechtigden:
    recht en inkomen alleen voor de bazen

dit gebrek aan normbesef verhardt de maatschappelijke verhoudingen.
(40. loonmatiging als verslaving)


Nederland is hartstikke rijk

je werk deelt al je hele leven in, dan mag dat
werk wel eens aantrekkelijker worden gemaakt

een strijdbaar 2006 is gewenst

of ga door naar: (27. -1. cao rondes) vorige jaren
februari 2006

kleine logo