1 mei komitee logo

bulletin XII

zomerbulletin juni 2005,
cao resultaten

Hoe het gaat met de nieuwe cao’s?
De maatgevende cao’s leveren dit jaar gemiddeld een koopkrachtverlies van 2,1%.
Deze -in groen aangegeven- cao’s gelden voor bijna een kwart van de werkende bevolking.
Ten opzichte van vorig jaar komen voltijd werkenden zo’n € 500 tot € 600 tekort.

grafiek bulletin 12-04

grafiek bulletin 12-03

De cao’s voor de 800.000 flexwerkers en die in de bouw lopen door tot in de lente van 2007.
Dat betekent dat voor volgend jaar afspraken in de blind zijn gemaakt.
Want niemand kan nog weten hoeveel de inflatie zal zijn in 2006.

Cao’s voor grootmetaal en kleinmetaal gelden tot december 2007 en januari 2008.
Hier zijn dus loonafspraken gemaakt zonder enig idee te kunnen hebben hoe de komende twee jaar de werkenden er financieel voor komen te staan.

Dat was dus niet erg handig van de bonden. (5. loon & koopkracht)


grafiek bulletin 12-02

Het geld om lonen te betalen was er altijd wel, maar bleef bij de bedrijfstop hangen.
Dat krijg je nou, als je het niet voor de cao opeist. (46. cao loon & bruto betaalde lonen)

De Vereniging van Effectenbezitters bevestigt dat.
Zij berekende op haar website de gemiddelde stijging van het inkomen van alle bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.
In 2004      +41,3%
Voor de voorzitters van dezelfde bedrijven kwam de VEB uit op:
In 2004      +53,9%
www.bestuursvoorzitter.nl,18 maart 2005

Maar voor de cao lonen gold in 2004 de nullijn.
(47. sociaal akkoord)
Duidelijk wie er werkelijk offers brengen en wie niet.
Duidelijk dat de cao afhankelijken met het sociaal akkoord in oktober 2003 zijn opgelicht.
(18. loonvorming)

De Rijksambtenaren hebben helemaal nog veel in te halen:
In maart 2005 werd pas de cao voor 2004 afgesloten.
De cao voor 2005 wordt niet eerder dan in deze herfst uit onderhandeld.
Dat geeft de regering voorlopig alle ruimte, als een van de slechtste werkgevers.

Diezelfde regering plant wel een verlaging van de winstbelasting, die € 2 miljard kost.
Die € 2 miljard is goed voor 2% loonsverhoging voor alle Rijksambtenaren.

Het is maar wat je als minister belangrijk vindt:
je personeel, òf de lieden die je op borrels tegenkomt. (36. overheid cao)


grafiek bulletin 12-01
bron: ABP
juni 2005

kleine logo

Gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen:
CPB, CBS, Nibud, VEB, Nationale Beloningsonderzoeken, www.bestuursvoorzitter.nl,
Het Financieele Dagblad, ABP, persberichten van FNV, CNV en de Unie, AWVN, Min SoZa.