oudbulletinlogo

bulletin VII

BONDGENOTEN,

bezuinigen moet, O, Jaah ?
loon = koopkracht
koopkracht bevriezen = consumptie bevriezen
consumptie bevriezen = economische neergang
(7. minder loon = minder werk)

europees voorschrift
dat de begroting binnen de perken moet blijven?
Frankrijk en Duitsland houden zich er al 2 jaar niet aan.
Om hun economie te steunen.
Zalm en Balkenende spelen weer eens het braafste domoortje
van Europa. Waarom?

winsten stijgen in 35 jaar steeds sterker:
grafiek bulletin 07-2

AEX of aandelenbeurs doet het slecht?
AEX zegt iets over aandelenhandel;
over economie net zoveel als bollenteelt of tankvaart.
En, de AEX gaat al weer stevig omhoog.
(23. loonpolitiek en de dingen daaromheen)

gaat het slecht met de economie?    ONZIN
De leugen wordt eindeloos herhaald om de lonen en uitkeringen te drukken.

groei economie blijft achter?
Sterke groei en minder groei wisselen elkaar af, dat is normaal.
De groei was jarenlang zo hoog, dat het management ongestraft geld
over de balk kon gooien.
Die fouten worden nu met massaontslagen verhaald op het personeel.

grafiek 07-3

zelfbediening
Nu topsalarissen gepubliceerd worden, veel verontwaardiging. En gescheld.
Beter is:
de loonruimte was dus veel groter dan gedacht,
maar is aan de cao lonen voorbij gegaan.
Zie maar: 20 voorzitter-topmanagers strijken samen 1330 modale lonen op,
zonder opties.

tabel bulletin 07-4

Bestuurders van bovengenoemde bedrijven hebben zichzelf
in één jaar 20% duurder gemaakt.
Dat is nog eens wat anders dan maximaal 2,5% voor de cao-lonen.
En dit is nog maar de top van de ijsberg.
Het middelmanagement gaat algauw met € 6000 per maand naar huis.
En wat doen ze ervoor?
(15. winst en loon)

Waarom pikken we dat? Zijn wij zo weinig waard?
Het loonmatigingsakkoord van november 2002 is duidelijk onterecht.
(47. sociaal akkoord)

werk boven inkomen?
Die kennen we.

werkgelegenheid
De regering wil minimaal 6% werkloosheid.
Want dan wordt het: ‘Wil jij meer loon? Voor jou een ander.’
(40. loonmatigen als verslaving)
Tegelijkertijd is er in 2002 gemiddeld 9½ uur per week overwerk geëist.
Dat zijn 1.800.000 voltijd banen.
De werkloosheid van 600.000 mensen is dus makkelijk op te lossen als
de werkgevers -ondernemers en overheid- dat willen.
Maar dat willen ze niet. Want overwerk is goedkoper en lekker flexibel.

omdat het CPB dat zegt, is het ook zo?
Het CPB is slechts een kristallen bol, aangestuurd door de regering.
Dus, als de regering zich op het CPB beroept, geeft zij zichzelf gelijk. Meer niet.
(29. voorspelling of volksverlakkerij)

Het echte probleem is gebrek aan investeringen en kapitaalvlucht.
Al heel lang wordt in Nederland meer winst gemaakt dan geïnvesteerd.
De laatste vier jaar verdommen ondernemers het om voldoende geld
in de economie te steken om die draaiend te houden.
En de regering wil alleen bezuinigen.
(6. kapitaalinkomen en investeringen)

wij inleveren?    WAAROM?
Dat de regering de begroting niet rond krijgt, komt doordat de leidende
minister Zalm geen reserves wilde aanleggen tijdens de hoogconjunctuur.
(21. meevallers)
En nog steeds de belasting op hogere inkomens wil ontzien.

Dat sommige bedrijven in een dip zitten, komt doordat leidende
managers bleven dromen en potverteren tijdens de hoogconjunctuur.
Daarvoor worden nu de werkenden in hun cao gepakt.

Ook tijdens de hoogconjunctuur zijn de cao lonen gematigd.
(28. ondernemerspropaganda)
En de inflatie vrat in 2001 nog eens meer dan 5% van de koopkracht weg.
(5. loon & inflatie)
Dat de winsten uitbundig waren, werd verzwegen.
(13. de schade van het akkoord van Wassenaar)

Nu, bij de laagconjunctuur moeten de cao lonen daarvoor in gaan leveren.
Maar mislukte managers krijgen miljoenen toegestopt om niet meer terug te komen.
(50. vertrekpremies)
Zittende managers kasseren lachend een inkomen gelijk aan honderd cao jaarlonen.
(22. scheve inkomensverhoudingen)
Om verzet tegen loonsverlaging te breken, wordt er crisis propaganda gevoerd.
(25. loonmatiging propaganda)

export of concurrentiepositie in de knel?
De lonen moeten omlaag? ONZIN, Nederland is al een lage lonenland.
De lonen in buurlanden stijgen harder. Zeggen ondernemers zelf.
(32. concurrentie positie)

grafiek bulletin 07-5

De gulden is in 1997 bijna 10% te goedkoop de Euro ingegaan.
De hele Nederlandse bevolking heeft toen de export gesubsidieerd.
Dat heeft gemakzuchtige managers gekweekt.
Die kiezen nu voor loonsverlaging, in plaats van zelf te innoveren.
Export is amper de helft van de economie van Nederland.
En 80% tot 85% van de export blijft binnen de EU landen. Wordt dus betaald in euro’s,
dus blijft het voordeel van het achterblijvend loon bij de bedrijven.

De export naar het dollargebied wordt wel anders doordat de dollar wegzakt ten opzichte
van een sterkere euro. Maar dan gaat het om hooguit 8% van alle export.
En ook dat betekent niet minder export, want als het kwaliteit is, wordt er toch wel voor betaald.
De afgelopen 15 jaar is er uitzonderlijk veel winst gemaakt op export naar het dollargebied.
Daar zijn ondernemers mee verwend. Die winst werd niet gereserveerd voor moeilijker tijden.
Voor die roekeloosheid zijn niet de loontrekkenden verantwoordelijk.

Nu kan er weer veel winst worden gemaakt op import die in dollars betaald wordt.
Zoals olie. Laat je dus niet gek maken. Niet inleveren.

wat is jouw rol?
Wie op haalbaar koerst, gelooft niet in eigen politieke kracht.
Want, wat haalbaar is, hoef je alleen nog maar te pakken.
Politieke strijd ga je aan als je vecht voor wat je nog niet hebt bereikt.

Zorg dat je bond strijdbaar blijft, ook na vandaag.
(46. cao loon en loonkosten)
sept-2003

kleine logo

gebruikte cijfers zijn uitsluitend afkomstig van algemeen geaccepteerde bronnen:
CPB, CBS, Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad, Towers-Perrin, OESO