1 mei komitee
oudbulletinlogo

bulletin V

loonmatigen zit in de genen
regeringsformatie 2003

Met ontstellend gemak worden cao afhankelijken weer veroordeeld om loon in te leveren.
Al voor de verkiezingen.
Loonmatiging moet, werd verteld.
Als wondermiddel om het falen van oude en nieuwe regeringspartijen goed te maken:
falen in beleid, in politieke creativiteit en in binding met de bevolking, hun kiezers.

De klakkeloos herhaalde beweringen:

het gaat slecht met de economie, dat is echt niet waar:
de nettowinsten gemaakt in Nederland zijn van 1981 tot 2000 gestegen met 687%
de nettowinsten in 2001 en 2002 zijn even hoog als in 1999 (13. Akkoord van Wassenaar)

de lonen zijn te hoog vergeleken met het buitenland, het is een leugen: (45. loonsomstijging)
loonsomstijging Nederland blijft ver achter bij Engeland, België, Frankrijk, Duitsland

pensioenpremies worden onbetaalbaar, dat is een halve waarheid: (48. pensioenroof)
pensioenvermogens zijn afgelopen jaren geplunderd om de winsten te spekken

staatsschuld is te hoog, welnee:
staatsschuld is met 52% laag in industrieel Europa.

begrotingstekort moet in 2007 op 0% uitkomen,waarom?
begrotingstekort mag binnen EU tot 3% oplopen; Italië en Frankrijk komen in 2003
boven de 3% uit, Duitsland gaat al 2 jaar nog hoger; het grote voorbeeld USA zit
zelfs op 4,3%.

verzwegen politieke werkelijkheid:
  • gebrek aan investeringen in Nederland
  • systematisch koopkrachtverlies bevolking
  • inkomensverschillen groeien zoals in een bananenrepubliek
  • snel stijgende belastingdruk lagere overheid
  • bestuurlijk systeem kost steeds meer, maar loopt kwalitatief steeds verder vast
zolang hier geen politiek antwoord op komt,
prutst de nieuwe regering door op een doodlopende weg

adviezen aan de nieuwe regering

Belachelijke voorstellen?
Nee hoor, zeggen de topambtenaren:
10 jaar geleden lukte het Kok (PvdA) als minister van Financiën om 2,8% te bezuinigingen.
Dat moet weer kunnen.

CDA en PvdA een Sociaal Gezicht? Hooguit vóór de verkiezingen.
Daarna bezuinigen ze 4% De CEC plannen zijn overgenomen.

Totale miskenning dat de hulpbronnen van een land allereerst bij de mensen met hun vaardigheden en talenten liggen.

Ontwikkel die kennis nu eens, in plaats van kortzichtig mensen als kostenpost te zien.
De politieke uitdaging is om nu anticyclisch te investeren voor de toekomst.
Die keuze omzeilen, is kiezen voor het eigen baantje.

Voor ondernemers is een belasting paradijs opgetuigd en liggen ettelijke miljarden subsidies klaar.
Investeringsplicht als tegenprestatie? Daar durven CDA en PvdA niet aan.
Voortzetting van dit beleid is geen investering in de toekomst van Nederland.
Maar geeft nog meer ruimte aan egoïstische graaiers.

Wel meer belasting persen uit de bevolking: € 5 miljard extra belasting voor ‘nieuw beleid’
van de centrale overheid. Die toenemende belastingdruk is vanaf 2000 nu juist de oorzaak
van de hoge inflatie, dus het koopkrachtverlies. (16. veroorzakers inflatie)
Er zijn alternatieven voor loonmatiging. In plaats van pot verteren kan de overheid de eigen organisatie doelmatiger inrichten.

integriteit, redelijkheid en billijkheid van bestuur neemt af
dat is het probleem
roepen om loonmatiging betekent instandhouden van deze corruptie

politiek is het maken van keuzes
bezuinigen is politieke lafheid
kiezen voor de staatsboekhouding is kiezen tegen een leefbare samenleving

bestuurlijk systeem loopt kwalitatief vast. De kosten van de overheid lopen op,
terwijl steeds minder verantwoordelijkheid wordt genomen:

belastingdruk:

maatschappelijke verspilling:

politieke verloedering:

onder het huidige politiek bestel en de verwante misstanden
verdiepen de tegenstellingen zich snel
politieke onvrede kan zich onvoorspelbaar uiten
cao afhankelijken en uitkeringsgerechtigden laten zich niet onbeperkt vernederen
juli 2003

kleine logo