oudbulletinlogo

najaar bulletin III

staat de economie er slecht voor?

wel nee, laat je niet gek maken:
in 2001 is er nog meer winst gemaakt dan in 1999 de ondernemingen gaat het nog steeds goed.


grafiek bulletin 3-01

het echte economische gevaar is:
er wordt niet geïnvesteerd in Nederland
doordat de gemaakte winsten voor het grootste deel het land uitgaan.

nieuwbakken minister Heinsbroek:
'we hebben op te grote voet geleefd, dus moeten de lonen gematigd worden'.
makkelijk praten voor deze miljonair,
topmanagers graaiden ieder jaar 10% tot 20% extra uit de kas,
de belasting wordt met 6% tot 8% per jaar verzwaard,
de prijzen stijgen de laatste jaren 4% tot meer dan 5%,
de cao lonen blijven daarbij achter
zelfs tijdens de hoogconjunctuur van 1997 tot 2000 werden de cao lonen gematigd

zijn de lonen niet gematigd?


grafiek bulletin 3-02

grafiek bulletin 3-03

laat je niet gek maken:
prijsverhogingen en belastingen stegen in 2001 harder dan de lonen
daardoor zijn de lonen in koopkracht achteruit gegaan
ook dit jaar blijven de prijsverhogingen door gaan

het tweede economisch gevaar is:
de lonen gaan achteruit
uitkeringen zijn gekoppeld aan de cao lonen, dus
ook de uitkeringsgerechtigden leveren in

Is het loonnivo in Nederland te hoog vergeleken bij het buitenland?
wel nee:


grafiek bulletin 3-04

laat je niet gek maken,
het is een leugen
het loonnivo in Nederland blijft achter bij de belangrijkste andere landen

het Centraal Planbureau levert alle jaren deze cijferreeksen die aantonen dat in Nederland
het loonnivo sinds het Akkoord van Wassenaar achter blijft.

het derde economische gevaar in Nederland is:
ondernemers doen onvoldoende aan innovatie

geheugensteun voor de smaakmakers in Den Haag:

loonmatiging = loonuitval
loonuitval + bezuinigingen = vraaguitval
vraaguitval = recessie

er is een loonronde nodig om de koopkracht te behouden,
anders gaat de economie echt te gronde

In 2001 ging de koopkracht al met 5,2% achteruit, dit jaar met 4,2%
de nieuwe regering wil de ambtenaren in 2003 maximaal 2,75% meer betalen,
om een voorbeeld te stellen.

nu loonmatiging doordrukken is economisch onverantwoord en toont
een diepe sociale minachting voor werkenden en uitkeringsgerechtigden

de door minister Heinsbroek voorgestelde lastenverlichtingen zullen de economie niet redden,
wel de beleggers:

  • miljarden euroos voor de ondernemingen,
  • voor werkenden eenmalig 37 euro per persoon:

daar koop je dus net 2 cd'tjes voor

meer weten?
bezoek gratis en zonder verplichting www.1meikomitee.net

sept- 2002

kleine logo

gebruikte cijfers zijn uitsluitend afkomstig uit betrouwbare bronnen:
CPB, CBS, Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad, persberichten van FNV, CNV en de Unie