klein logo
koopkracht van in 2016 afgesloten cao’s 44-16

traineren
Woonwinkels hebben al 5 jaar geen cao gehad. De ketens van mode- en sportwinkels hebben opzettelijk jarenlang geen cao gesloten om jongeren nog onder de huidige slechte cao te kunnen aanstellen. In de betonmortel weigeren de bazen vanaf 2011 een cao af te sluiten.

In de metalectro weigerden de werkgevers te onderhandelen over de cao. Ze eisten zonder meer permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid van het personeel. Gunt het geen privé leven, geen vrije tijdsindeling. Het bedrijf bepaalt je hele leven, alsof een mens hetzelfde is als een machine. Dus bij ziekte of slijtage ook als schroot gedumpt. Geen wonder dat jongeren zich steeds minder laten opleiden voor die bedrijfstak.
Vele maanden estafettestakingen waren nodig om toch onderhandelingen af te dwingen.

Bij de overheid is na 4 jaar nullijn een cao afgesloten waarbij een deel van de koopkracht door de mensen zelf betaald wordt uit een verlaagde pensioenopbouw. (36. cao overheid)
Onderhandelingen in het onderwijs zitten muurvast door massieve onwil van de kant van de onderwijsraden.


huurlingen
Bij de supermarkten, waar driekwart op jeugdloon zit, zijn de onderhandelingen door de ketens 30 maanden opgehouden. Het schamel akkoord is geweigerd door de grootste vakbond, maar getekend door huurlingen van de werkgevers, die zich voordoen als vertegenwoordigers van het personeel.
Dit zelfde gebeurde bij de cao in de zorg, zodat daar ingeleverd moest worden op arbeidsvoorwaarden. Weer hetzelfde bij de schilders, die nu op hun toeslagen moeten inleveren. Eenzelfde optreden bij dakbedekkers en uitzendburo Randstad.

Stuitend dat -onder het mom van meedenken- zo schaamteloos het belang van de bazen wordt gediend tegen de belangen van de werkenden in. (43-.1. staatsvakbond)


2016
In 2015 werd met de gebruikelijke statistische methoden een extreem lage inflatie gemeten. Ook voor 2016 wordt een officiële inflatie ver onder de 1% verwacht. Het is niet verstandig dat voor zoete koek aan te nemen. Het kan zo maar veel hoger uitvallen, ook al zet de valuta oorlog tussen € , $, £ en ¥ zich ongetwijfeld nog even door. (49. valuta)
De in de statistische verwachtingen niet opgenomen zekere lastenverzwaringen nemen nog steeds toe. Daarom gaat dit overzicht uit van een koopkrachtverlaging van 0,6%..

Alleen grotere cao-akkoorden, met begrijpelijke en complete informatieverschaffing zijn opgenomen. Maatgevende cao’s zijn groen gekleurd.


grafiek 44-16.01.
grafiek 44-16.02.

De cao’s bij overheid en onderwijs zijn in 2016 hoog uitgevallen. Maar dat is wel na ruim 4½ jaar loonstop, waarvoor deze compensatie nog te laag is.

Het werkelijk koopkrachtverlies kan wel eens groter zijn dan hier aangegeven, Want begin 2017 blijkt dat er € 51.000 miljoen is bezuinigd vanaf 2009, terwijl er hier is uitgegaan van € 30.000 miljoen.

De in 2016 afgesloten meerjarige cao’s dragen een hoog risico op een veel te laag ingeschatte inflatie voor 2017 en 2018.

Voor cao’s afgesloten in 2015, klik naar: (44.-15. cao’s 2015)

Als voorbeeld hoe ver de lonen achterblijven bij de winstontwikkeling, ga naar: (35. loon 1982-2007)


mei 17
klein logo