klein logo
koopkracht van in 2015 afgesloten cao’s 44-15

Begin 2015 stagneren cao onderhandelingen al ruim anderhalf jaar. Geen cao betekent
voor nieuw aangenomen personeel dat de rechten beperkt zijn tot het aanbod van het bedrijf.
In de praktijk komt dat neer op loonsverlaging ten opzichte van eerder aangenomen personeel met 5% tot 20%.

In de elektrodetailhandel is begin 2012 de cao afgelopen. Dus al 3 jaar geen cao. Leraren, douaniers, politiemensen, onderwijzers en sluiswachters zijn gestraft met 4 jaar loonstop.
Meer dan 1500 dagen geen cent erbij. Verplegend personeel ruim 300 dagen geen cao.
Grootwinkelbedrijven zoals de Bijenkorf hanteren sinds april 2008 geen cao meer: bijna 8 jaar.
In januari 2015 houdt V&D eenzijdig nog eens 5,8% op het loon in. Personeel in mode-
en sportwinkels heeft vanaf 2011 geen loonsverhoging meer gezien. De grafische sector heeft
1 jaar geen cao meer. De supermarkten al 2 jaar niet.

Op 1 juni 2015 hebben 2.500.000 mensen nog steeds geen cao door sabotage van de kant
van het management waar ze voor werken. Dat management zegt modernisering
van de arbeidsverhoudingen te eisen. In werkelijkheid wordt gekoerst op afbraak van de loon-
en arbeidsvoorwaarden. (27.-2. nieuwe cao rende 2016) in 2015 weigeren de direkties al maanden lang te onderhandelen bij de ambulance diensten, in de metaal en bij het winkelbedrijf.
Geen enkel respekt voor het personeel. Alleen een toenemend rendement voor geldschieters is van belang. De gebruikelijke smoes van het management en lobbyclub VNO daarvoor, is dat economie niet goed draait. Maar dat is een leugen, dat zie je aan de enorme winsten.
(11. winst in Nederland)


conclusie:
bedrijven drukken de loonkosten op alle mogelijke manieren
cao onderhandelingen traineren is daar een van

In het verlengde hiervan worden de cao’s grootschalig ontdoken. Bijvoorbeeld wordt in het wegtransport de cao massaal omzeild met Cypriotische uitzendconstructies. Bij Aldi en Blokker behoort overtreden van cao afspraken tot het bedrijfsbeleid. In de schoonmaak en bij de post worden normuren gehanteerd. Dat wil zeggen: er staat een vastgestelde tijd voor een klus.
Lukt dat niet? In eigen tijd afmaken, want overuren worden niet uitbetaald.
PostNL gaat over de grenzen van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen heen met de pulpbanen voor de bezorgers en sorteerders. Vaste pakketbezorgers worden in een deal met de belastingdienst als vrije ondernemer afgerekend. Daarmee 20% tekort gedaan.

Voor 2015 wordt door cbs, cpb en de Europese Commisssie een inflatie onder de 1% verwacht. Het is gevaarlijk van deze lage inflatie te blijven uitgaan: ieder moment kan dat omslaan.
Vooral bij cao afspraken voor meerdere jaren loop je groot risico een zware koopkrachtdaling
te hebben vastgelegd.
Bovendien zijn er groeiende bedenkingen of de officiële inflatieberekeningen nog wel representatief zijn voor de werkelijke geldontwaarding. Toch gaat dit overzicht uit van een beleidsmatige koopkrachtverlaging van 1,%. Mede op grond van de eerder door het cpb opgegeven lastenverzwaringen door de bezuinigingsoperaties

Alleen grotere cao-akkoorden, met begrijpelijke en complete informatieverschaffing
zijn opgenomen. Maatgevende cao’s zijn groen gekleurd.


grafiek 44-15.01.

grafiek 44-15..02.

grafiek 44-15.03.Voor cao’s afgesloten in 2014, klik naar: (44.-14. cao’s 2014)

Als voorbeeld hoe ver de lonen achterblijven bij de winstontwikkeling, ga naar: (35. loon 1982-2007)


nov.-2015 / mei 2017
klein logo