1 mei komitee logo
koopkracht van afgesloten cao’s 2012 44-12

In 2011 hebben de meeste cao’s weer op koopkracht ingeleverd.
De enorme geldverruiming door de ECB van het laatste jaar zal vroeg of laat op hoge inflatie uitdraaien. De vraag is alleen wanneer. Daarom moet nu al rekening gehouden worden met plotseling optredend groot koopkrachtverlies, zoals dat bijvoorbeeld in 2001 toesloeg (33. inflatie).
In 2012 is op z’n minst 2½% geldontwaarding te verwachten. Bezuinigingen en vooral voorgenomen lastenverzwaringen leiden onvermijdelijk tot nog hoger koopkrachtverlies.
Voor januari 2012 gaf het cbs al op dat de cao loonstijging op 1,4% bleef steken, bij een hogere inflatie van 2,5%.
De inflatieberekening naar Europese methode HICP gaf voor Nederland al 2,9% aan.
Dat betekent dat de lonen minstens 1,5% gaan achterblijven.

In 2011 hebben de werkgevers systematisch het cao overleg gesaboteerd.
De overheid voorop.
In 2011 liepen 550 cao’s af, zo’n 30% is niet vernieuwd.
In januari 2012 liepen er 169 cao’s af, daartegen zijn slechts 14 nieuwe akkoorden gesloten.
Zo kwam het dat 1½ miljoen Nederlanders begin 2012 zonder uitonderhandelde cao werkten.

Veel cao’s zijn ook nog eens pas na een jaar afgesloten, waardoor de eerste loonsverhoging meestal pas na 1½ jaar inging. Overheid en ondernemers stellen de cao akkoorden bewust uit om loonkosten uit te sparen. Daarmee handhaven ze het winstnivo op ongekend hoog nivo. Inderdaad, op kosten van personeel en de hele bevolking van Nederland. (11. nettowinst Nederland)

Steeds meer vaste banen zijn vervangen door flexcontracten. Vooral mkb bedrijven en kledingketens stootten personeel af naar payroll bedrijven, die op hun beurt zelden hun cao nakwamen. Ook de werktijden werden flexibeler, de dagvensters zijn opgerekt naar 12 uur per dag. In 2011 is begonnen met het uitkleden van het pensioenstelsel. Iedereen krijgt verslechterde arbeidsvoorwaarden opgelegd. Vooral jongeren die voor het eerst werk nemen worden misbruikt. (61. bestaansminimum)

De in 2011 afgesloten cao’s kenden weer veel eenmalige uitkeringen, dus moet in 2012
meer dan de inflatie gecompenseerd worden om de opgelopen schade in koopkracht te repareren.

Voor 2012 zetten ondernemers en regering stevig in op het aantasten van de arbeidsvoorwaarden. Hun hoofdonderhandelaar AWVN noemt dat hervorming van de arbeidsmarkt. Loonsverhoging alleen als daar inleveren van vrije dagen of andere rechten tegenover staan. Voor overheidspersoneel is de ambtenarenstatus ter diskussie gesteld.

Allemaal met als enig doel de loonkosten verder te drukken. Terwijl de winsten in 2010 en 2011 alweer op het zelfde hoge nivo liggen als in 2006 en 2007.

In de grafieken worden de resultaten van cao onderhandelingen voor 2012 verrekend met 3,6% inflatie plus de lastenverzwaringen zoals het cpb die in april 2013 aangaf. Maatgevende cao’s zijn groen gekleurd.

grafiek 44-12.01.
grafiek 44-12.02.

Voor cao’s afgesloten in 2011,
klik naar: (44.-11. cao’s 2011 )

Om te zien hoe ver de lonen achterblijven bij de winst ontwikkeling,
ga naar: (35. loon 1982-2007)

febr. 13

kleine logo