1 mei komitee logo
afgesloten cao’s 2011 44-11

Hoge inflatie dreigt. In 2011 is een koopkrachtverlies van 2½% waarschijnlijk.
Meer is ook mogelijk. De veel hogere inflatie in andere EU landen is een voorbode voor Nederland.
Speculatieve prijsstijgingen vanaf 2010 op de wereldmarkt in grondstoffen voor voeding en energie zijn de oorzaak. De waanzinnige geldverruiming in de USA zwengelt de speculatieve beleggingen in grondstoffen verder aan.

In 2010 hebben de meeste cao’s al ingeleverd op koopkracht. Het ergst bij winkelbedrijven,
in de zorg, schoonmaak, metaal en bij garagebedrijven. Ook werk in het wegvervoer en de kinderopvang werd slecht betaald.

Nieuw personeel krijgt bij banken, bouw en winkelbedrijven 7% tot 15% slechtere arbeidsvoorwaarden. Koppelbazen en de cao onderbiedende payrollconstructies rukken op. C&A en WE weigeren sinds april 2008 een cao. Kleine schoenenwinkels al vanaf 2003. Zo ondergraven de werkgevers de bestaanszekerheid van hun personeel. (61. bestaansminimum)

Voor 2011 zetten de ondernemers in op 0% structurele loonsverhoging. De AWVN wil op een caostijging van 1¼% tot ¼% onder de inflatie uitkomen. Hooguit 1% loonsverhoging eenmalig is hun inzet. Dus altijd inleveren. Meer loon wordt alleen gegeven als daar een bezuiniging op andere loonkosten tegenover staat. Dus meer flexibele werktijden, meer tijdelijke contracten, ook voor vast werk en inleveren van vrije dagen.

In de in 2010 afgesloten cao’s kwamen veel eenmalige uitkeringen voor, dus moet in 2011 meer dan de inflatie gecompenseerd worden om de opgelopen schade in koopkracht te repareren.
Alles bijelkaar is begin 2011 al te zien dat de eis van maximaal 2% zoals de vakcentrales die afgekondigden, alweer te mager is.

In de grafiek worden de resultaten van cao onderhandelingen verrekend met 2,5% inflatie.
Maatgevende cao’s zijn groen gekleurd.

Op basis van een opgave van het cpb in april 2013 is de lastenverzwaring als uitvloeisel van de bezuinigingsdrift van de regering minstens 0,5% hoger uitgevallen. Achteraf gezien was daarom een verrekening met -3% beter geweest.
grafiek 44-11-06
grafiek 44-11-05
grafiek 44-11-04
grafiek 44-11-03
grafiek 44-11-01
grafiek 44-11-01

Voor cao’s afgesloten in 2010,
klik naar: (44.-10. cao’s 2010 )

Om te zien hoe ver de lonen achterblijven bij de winst ontwikkeling,
ga naar: (35. loon 1982-2007)

jan. 12

kleine logo