1 mei komitee logo
afgesloten cao’s 2008 44-08

In het volgende overzicht van cao akkoorden kunnen alleen begrijpelijke persberichten verwerkt worden, daardoor worden niet alle akkoorden vermeld.
maatgevende cao’s in groen.

grafiek 44-08-08
grafiek 44-08-07
grafiek 44-08-06
grafiek 44-08-05
grafiek 44-08-04
grafiek 44-08-03
grafiek 44-08-02
grafiek 44-08-01

Numico heeft na de verkoop aan Danone € 580.000.000,- onder het management verdeeld.
De inzet van het produktiepersoneel werd helemaal niet gewaardeerd en dat kreeg dus geen vergelijkbare loonsverhoging van 150%. (50. vertrekpremies)

vooruitgang
In 2007 is de koopkracht vooruitgegaan in de cao’s voor havenbedrijven, chemie en de meeste banken. De vooruitgang bij (semi-)overheid lijkt veel. De looptijd van vier jaar voor de Rijks cao laat bij oplopende inflatie de ogenschijnlijke winst makkelijk omslaan in achteruitgang.
De in meer dan 20 jaar opgelopen achterstand wordt niet ingelopen. (36. cao overheid)

privatisering
In andere bedrijfstakken wordt zonder meer gestuurd op loonsverlaging. Privatisering en aanbesteding hebben in het openbaar vervoer al geleid tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden. In de thuiszorg is het personeel dat mag blijven al verzocht minstens 20% in te leveren.

Het probleem van nagenoeg failliete ambulancediensten werd in eerste instantie op een cao verslechtering afgewenteld. De hoogconjunctuur weerhoudt de werkgevers er niet van te beknibbelen op de lonen. In veel cao's neemt het variabele deel van het loon toe. Het bedrijf kan daarmee -door de persoonlijke beoordeling te manipuleren- eenvoudig bezuinigen op de loonsom. Het betekent dat de cao verder uitgehold wordt tot een vangnetregeling.

chantage
Veel bedrijven sturen aan op een verlenging van de werkweek. Het chipbedrijf NXP eist
-voor het geval dat zo uitkomt- een verplichte 60 urige werkweek, tot 4 weken achterelkaar,
later te compenseren met vrije tijd in een rustige periode.

TNT dreigt in Nederland 7.000 al aangekondigde ontslagen te verhogen tot 11.000
als chantagemiddel om verslechtering op de arbeidsvoorwaarden af te dwingen.
In Oost Duitsland probeert TNT een cao voor postbezorgers voor € 6,50 per uur af te sluiten.

inflatie
In december 2007 verwachtte De Nederlandse Bank een inflatie van 2,6% in 2008.
Al in juni 2007 voorzag het CPB 1% extra koopkrachtverlies door belastingverhogingen in 2008.
De zorgpremies gaan voor 2008 omhoog, voor de laagste inkomens 1,3%.
Eind 2007 berekende loonadministrateur Logica CMG dat op de loonstrookjes 2008 geen loonsverhoging is te verwachten.
Dat betekent in 2008 een koopkrachtverlies even groot als de inflatie plus de belasting-
en premie verhoging. (27. nieuwe cao ronde 2008)
Voor koopkrachtbehoud is daarmee meer dan plus 3½ % nodig op de nog af te sluiten cao's.
De maximale inzet van 3½% van FNV en CNV is daarvoor ontoereikend want het resultaat blijft altijd achter bij de inzet. (34. cao eis en resultaat)

voor cao's afgesloten in 2007,
klik naar: (44.-07. cao's 2007)

Om te zien hoever de lonen achterblijven bij de winst ontwikkeling,
ga naar: (35. loon 1982-2007)

dec. 08

kleine logo