1 mei komitee logo
afgesloten cao’s 2007 44-07

De door het CBS aan de lage kant berekende inflatie (CPI) is voor 2006 gesteld op 1,2%.
De naar Europese norm berekende inflatie (HICP) voor 2006 komt al hoger uit,
in de buurt van 1,65%. Voor 2007 voorspelt het CPB een CPI van 1,25%.
Waarschijnlijk hoort daar een HICP bij van 1,7% tot 1,8%.
HICP en CPI meten ten dele dezelfde dingen die de koopkracht beïnvloeden.
Maar ieder ook weer zaken die bij de ander niet voorkomen. En ook weer niet alles.
Daarom moet als verwachting voor het koopkrachtverlies in 2007 naar beide cijfers gekeken worden. En er moet een opslag bovenop de hoogste waarde genomen worden.

Zalm -12 jaar minister van Financiën- heeft altijd als uitgangspunt voor zijn begrotingsbeleid
de CPB voorspellingen somberder aangenomen met zo’n ¼%. Dat deed hij gerekend vanuit
de belangen van het kapitaal. Net zo zouden cao onderhandelaars niet slaafs achter CPB voorspellingen moeten aanlopen.
Maar deze gezien vanuit het belang van de werkenden eerst bijstellen en daarop een zekerheidsmarge nemen, voordat er cao eisen uit gedestilleerd worden.
Zeker nu de cao’s steeds meer degraderen tot een vangnet, terwijl werkgevers zonder probleem veel hogere loonsomstijgingen inboeken.

Zo bekeken, moeten in 2007 de cao’s met minimaal 1,9% verhoogd worden om de koopkracht gelijkblijvend te houden. Bij een door het CPB voor 2007 in september en december 2006 voorspelde economische groei van 3% kan dat geen probleem zijn. Tijdens de vorige hoogconjunctuur -eind 90er jaren- is de fout gemaakt om tegen beter weten in de caolonen te blijven matigen. Daardoor stagneerde de economie in later jaren. Diezelfde fout moet niet nog eens herhaald worden.

Zelfs wie niets met vakbonden opheeft, zegt begin 2007 op grond van de dominante economische opvattingen: Klagen dat er te weinig personeel is? Zeuren dat er te weinig vaklui te krijgen zijn? Betaal ze dan ook beter. En investeer in opleidingen. De vakbond die nu nog lonen matigt is buurmans gek. Er blijft zelfs genoeg ruimte om het koopkrachtverlies van vorige jaren in te halen.

In dit overzicht kunnen alleen begrijpelijke persberichten verwerkt worden,
daardoor worden niet alle akkoorden vermeld. Maatgevende cao’s in groen.

grafiek 44-07-01
grafiek 44-07-02
grafiek 44-07-03
grafiek 44-07-04
grafiek 44-07-05
grafiek 44-07-06
grafiek 44-07-07

Voor cao's afgesloten in eerdere jaren, klik door naar: (44. -06. cao’s 2006 en eerder)

Om te zien hoever de lonen achterblijven bij de winst ontwikkeling,
ga naar: (35. loon 1982-2007)

dec.-07
kleine logo