1 mei komitee logo
cao's 2006 en eerder 44-6

afgesloten cao’s 2006

Van 2001 naar 2005 is de koopkracht achteruit gegaan, ook het cbs ziet dat: 6,6% verlies.
Om in hun levensonderhoud te voorzien zijn mensen in die jaren miljarden aan schulden aangegaan. In december 2005 werden nog cao’s afgesloten die 20 maanden eerder hadden moeten ingaan. De zorgsector, winkelbedrijven en vooral de overheden hebben de onderhandelingen getraineerd om langer van de loonstop te genieten. (27. cao ronde 2006)

De breed uitgemeten krimp van de economie in 2003 waarmee de loonstop werd afgedwongen, heeft achteraf gezien niet eens bestaan. (47. sociaal akkoord)

Voor 2006 werd een prijsinflatie voorzien van 1% volgens de regering tot 1½% volgens het IMF. Het cbs zag in 2005 de inflatie al oplopen tot 1,7%. Dus zal de inflatie in 2006 waarschijnlijk weer hoger uitkomen. Daar bovenop komt de premieverhoging door het nieuwe zorgstelsel en de ten opzichte van 2005 door de regering onderschatte sterk verhoogde energieprijs.
Dat verlaagt de koopkracht verder. (5. loon en inflatie)
Om dit jaar niet alweer achteruitgezet te worden, moet in de cao’s een koopkracht achteruitgang van minstens 2,5% gecompenseerd worden. Met een looneis van maximaal 2% lukt dat zeker niet.

Als we het alleen over 2006 hebben, dan lijkt aan het eind van het jaar de geld ontwaarding te zijn meegevallen. ergens in de beurt van 2%. Het resultaat van de CAO akkoorden in 2006 komt op een koopkrachtverlies van 0,5%.

In dit overzicht kunnen alleen begrijpelijke persberichten verwerkt worden, daardoor worden niet alle akkoorden vermeld. maatgevende cao’s in groen.


grafiek 44-06-01

grafiek 44-06-02
grafiek 44-06-03

grafiek 44-06-04

grafiek 44-06-05

grafiek 44-06-06
dec-06

kleine logo
afgesloten cao’s 2005 44-6

Na de onverwacht hoge opkomst op 2 oktober 2004 op het Museumplein, mocht de vakcentrale FNV vanaf november weer mee bedisselen in de sociaal economische politiek. (27. -1 cao rondes)
Ondanks de eerder gestelde eis van +1,25%, werd een gematigde looneis beloofd.
In januari 2005 werd zelfs verzekerd dat loon geen hoofdpunt zal zijn.
Na de loonstop in 2004 met een koopkrachtverlies van 2,2%, toch wel teleurstellend.

In de zomer van 2004 verwachtte het Ministerie van Sociale Zaken voor 2005 door de regeringsmaatregelen een koopkracht achteruitgang van 2% tot 2,5%.
Al in januari 2005 ging door hogere premieafdracht het nettoloon achteruit bij gelijkblijvend brutoloon. De kosten voor energie stegen flink. (5. loon & inflatie)

Er moesten meer dan 800 cao’s opnieuw onderhandeld worden. Het CBS meldde achteraf over 2005 een CPI inflatie van 1,7% bij een cao vooruitgang van 0,8% in de marktbedrijven
en 0,4% bij de overheid en publieke sector. Uiteindelijk ging de koopkracht 2,6% achteruit.

In dit overzicht kunnen alleen begrijpelijke persberichten verwerkt worden,
daardoor worden niet alle akkoorden vermeld. Maatgevende cao’s in groen.

grafiek 44-06-05-01
grafiek 44-06-05-02
grafiek 44-06-05-03
grafiek 44-06-05-04
grafiek 44-06-05-05
dec-06

kleine logo
loonpauze 2004 44-6

Na anderhalf jaar economische ramp propaganda was de centrale FNV in oktober 2003 murw.
Het toen gesloten najaarsakkoord betekende een loonstop voor 2004 en 2005. (47. sociaal akkoord)

Bij grote cao’s hebben de werkgeveronderhandelaars de onderhandelingen soms een jaar lang gesaboteerd. En zo doorgeschoven naar 2005. Voorzover er in 2004 wel cao’s zijn afgesloten, bleef de vooruitgang meestal beperkt tot eenmalige uitkeringen. Gelukkig bleven dat vaak korte cao’s voor -bijna- een jaar. Helaas niet altijd. In weer andere gevallen werd de oude cao verlengd: dus een jaar lang geen structurele prijscompensatie voor koopkrachtverlies.

Het ministerie van Sociale Zaken verweet nog in juni 2004 de ondernemers en vakbonden veel
te hoge cao’s af te sluiten van wel +0,7%!
Toch kwam de Arbeids Inspectie in december 2004 niet verder dan +0,2%.
Ondanks dat, meldde het CBS begin januari 2005 een gemiddelde +1,3%,
waarvan: markt cao’s +1,5%, overheid +0,6% en semi-overheid +0,5%.

Eurostat voorzag al in de zomer van 2003 een koopkrachtverlies van 2,2% voor 2004 in Nederland.

Het CPB hield vanaf begin 2001 vol dat het 2% zou worden. In september 2004 werd voor dat jaar een daling opgegeven van de consumentenprijs index van 2,1%.
Voor wat dat waard is: (5. loon & inflatie)
Naar koopkracht zijn in 2004 de cao lonen met 2,2% verlaagd.

conclusie:
De loonsverlaging over de hele breedte gaat versterkt door.
En dat is echt slecht voor de economie. (9. waar komt de groei vandaan)

Lees hieronder wat de waarde in koopkracht was in eerdere jaren.

kleine logo
afgesloten cao’s 2003 44-6

De inflatie in 2002 bedroeg 3,9% (5. loon & inflatie) Dat koopkracht verlies is niet gecompenseerd.
De verhoging van het cao loon bleef ver achter. Net zoals dat het koopkrachtverlies over 2001 nooit is gecompenseerd.

Op 20 november 2002 sloot de voorzitter van de centrale FNV weer een akkoord met de voorzitter van de ondernemersvereniging. Daarin beloofde hij dat de cao lonen in 2003 maximaal 2,5% omhoog zullen gaan, liefst minder. (47. sociaal akkoord) Dus koopkracht inleveren. Door verlaging van het cao loon. Voor het vierde achtereenvolgende jaar. Op 16 december 2002 verbonden FNV en CNV zich definitief aan dat sociaal akkoord voor 2003.

Wat zijn de resultaten van de diverse cao onderhandelingen

grafiek 44-06-03-01
grafiek 44-06-03-02
grafiek 44-06-03-03
grafiek 44-06-03-04

In dit overzicht zijn alleen begrijpelijke persberichten verwerkt, daardoor zijn niet alle akkoorden vermeld. Over het geheel is de koopkracht van de cao lonen in 2003 met 0,9% verlaagd.

kleine logo
afgesloten cao’s 2002 44-6

Eurostat waarschuwde al in 2001 voor een koopkrachtverlies van 5,2% in dat jaar voor Nederland. CBS erkende pas op 11 februari 2002 een winkelprijsverhoging van 5,2% in 2001.

CPB stelt in november 2001 voor het Najaarsoverleg van vakcentrales, ondernemers en regering een loonsverhoging in het vooruitzicht van maximaal 3,5% voor 2002. Geen prijscompensatie, ook niet nadat de prijsinflatie in 2001 veel hoger is uitgevallen dan gepland.

Meerjarige, al in 2001 afgesloten cao’s -die doorliepen in 2002- lagen al zoveel boven dat 3,5% plafond, dat nieuwe cao’s daar ver onder moesten blijven: tussen + 2,5% en + 3%. Het Najaarsoverleg besloot dus tot reële loonverlaging in 2002 voor de cao afhankelijken. (5. loon & inflatie) De vraag was alleen nog hoeveel.

grafiek 44-06-02-01
grafiek 44-06-02-02
grafiek 44-06-02-03

Hoe later in het jaar 2002 de cao wordt afgesloten, hoe minder aan het enorme koopkrachtverlies uit 2001 wordt tegemoet gekomen. Een verkeerde ontwikkeling, omdat èn de aangerichte schade steeds duidelijker wordt gevoeld èn omdat het voor Europa zeer hoge koopkrachtverlies nog steeds aanhoudt. (33. inflatie)

Over 2002 zijn de cao lonen gemiddeld met 0,5% verlaagd.

klik door naar: (23. beloning en omzet)
mrt-05

kleine logo